Tổng đài - Viet Han Security

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Tổng đài nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Gói mở rộng Grandstream License extra (mở rộng thêm cho mỗi 100 room)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Gói license cơ bản Grandstream Hotel connect (100 máy và kết nối các phần mềm quản lí khách sạn)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị Gateway chuyển đổi Synway SMG1032 (32 FXO)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị Gateway chuyển đổi Synway SMG1024 (24 FXO)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị Gateway chuyển đổi Synway SMG1016 (16 FXO)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị Gateway Synway SMG1008 4O4S (4FXO - 4FXS)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị Gateway chuyển đổi Synway SMG1008 (8 FXO)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị Gateway chuyển đổi Grandstream HT818 (8 cổng FXS -WAN/LAN Gibabit)

Giá bán: 7.524.000 đ

Chiết khấu: 7.920.000 đ

Thiết bị Gateway chuyển đổi Grandstream HT813 (1 cổng FXS -1 cổng FXO)

Giá bán: 2.375.000 đ

Chiết khấu: 2.500.000 đ

Tổng đài IP XORCOM CXR3000 ( 1000 máy lẻ IP)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài IP XORCOM CXE3000 ( 1000 máy lẻ IP)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài IP XORCOM CXR2047 (1E1 - 200 máy lẻ IP)

Giá bán: 78.400.000 đ

Chiết khấu: 98.000.000 đ

Thiết bị Backup tự động Grandsstream HA100 (tạo HA cho 2 tổng đài UCM6510 chạy backup tự động - Redundant)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị Gateway giao tiếp Synway SMG2030L (1 luồng E1-ISDN 30 kênh PRI)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị Gateway giao tiếp Grandstream TE200 (2 luồng E1-ISDN)

Giá bán: 35.150.000 đ

Chiết khấu: 37.000.000 đ

Thiết bị Gateway giao tiếp Grandstream GXW4504 (SIP-4E1)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị Gateway giao tiếp Grandstream GXW4502 (SIP-2E1)

Giá bán: 66.120.000 đ

Chiết khấu: 69.600.000 đ

Thiết bị Gateway giao tiếp Grandstream GXW4501 (SIP-1E1)

Giá bán: 35.150.000 đ

Chiết khấu: 37.000.000 đ

Thiết bị Gateway kết nối Grandstream GXW4108 (8 cổng FXO - WAN/LAN)

Giá bán: 11.472.000 đ

Chiết khấu: 12.076.000 đ

Thiết bị Gateway kết nối Grandstream GXW4104 (4 cổng FXO - WAN/LAN)

Giá bán: 8.455.000 đ

Chiết khấu: 8.900.000 đ

Thiết bị Gateway chuyển đổi Grandstream GXW4248 (48cổng FXS - 1 LAN Gigabit)

Giá bán: 35.625.000 đ

Chiết khấu: 37.500.000 đ

Thiết bị Gateway chuyển đổi Grandstream GXW4232 (32 cổng FXS - 1 LAN Gigabit)

Giá bán: 26.505.000 đ

Chiết khấu: 27.900.000 đ

Thiết bị Gateway chuyển đổi Grandstream GXW4224 (24 cổng FXS - 1 LAN Gigabit)

Giá bán: 20.976.000 đ

Chiết khấu: 22.080.000 đ

Thiết bị Gateway chuyển đổi Grandstream GXW4216 (16 cổng FXS - 1 LAN Gigabit)

Giá bán: 14.683.000 đ

Chiết khấu: 15.456.000 đ

Thiết bị Gateway chuyển đổi Grandstream HT814 (4 cổng FXS -WAN/LAN Gigabit, hỗ trợ quản lí cloud)

Giá bán: 3.867.000 đ

Chiết khấu: 4.070.000 đ

Thiết bị Gateway chuyển đổi Grandstream HT812 (2 cổng FXS -WAN/LAN Gigabit, hỗ trợ quản lí cloud)

Giá bán: 1.967.000 đ

Chiết khấu: 2.070.000 đ

Thiết bị Gateway chuyển đổi Grandstream HT503 (1 cổng FXS -1 cổng FXO)

Giá bán: 2.280.000 đ

Chiết khấu: 2.400.000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6308 (3 cổng mạng Gigabit PoE)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài IP Grandstream UCM6304 (3 cổng mạng Gigabit PoE)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài IP Grandstream UCM6510 (2 cổng FXO và 2 cổng FXS)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài IP Grandstream UCM6208 (8 cổng vào bưu điện - 800 máy lẻ SIP)

Giá bán: 26.220.000 đ

Chiết khấu: 27.600.000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6204 (4 cổng vào bưu điện - 500 máy lẻ SIP)

Giá bán: 15.732.000 đ

Chiết khấu: 16.560.000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6202 (2 cổng vào bưu điện - 500 máy lẻ SIP)

Giá bán: 11.780.000 đ

Chiết khấu: 12.400.000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6302 (3 cổng mạng Gigabit PoE)

Giá bán: 26.220.000 đ

Chiết khấu: 27.600.000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6301 (3 cổng mạng Gigabit PoE)

Giá bán: 11.020.000 đ

Chiết khấu: 11.600.000 đ

Panasonic KX-NS5173 Card mở rộng 8 port máy nhánh Analog tích hợp sẵn hiển thị số dùng cho tổng đài NS-300

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Card kết nối khung phụ KX-NS5130 dành cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS320

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Panasonic KX-NS5174 Card mở rộng 16 port máy nhánh Analog tích hợp sẵn hiển thị số dùng cho tổng đài NS-300

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

KX-TE82494 Card nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến (CID) dùng cho tổng đài KX-TES824.

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Panasonic KX-NTV160 Camera IP Outdoor dùng cho tổng đài KX-NSX/NS/HTS, tích hợp Mic, loa

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Panasonic KX-NTV150 Camera IP Outdoor dùng cho tổng đài KX-NSX/NS/HTS, tích hợp Wifi, Mic, loa

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Panasonic KX-HT82460 Card mở rộng 2 cổng Doorphone dùng cho tổng đài KX-HTS824.

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Panasonic KX-HT82480 Card mở rộng 04 trung kế Analog tích hợp hiển thị số dùng cho tổng đài KX-HTS824.

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Panasonic KX-HT82470 Card mở rộng 08 máy nhánh Analog tích hợp hiển thị số dùng cho tổng đài KX-HTS824.

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 khung chính 4 trung kế vào 8 máy nhánh ra

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

CARD và LICENSE dùng cho tổng đài điện thoại NEC SL1000

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài NEC SL1000 cấu hình 12 trung kế, 72 máy nhánh

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế, 64 máy nhánh

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế, 56 máy nhánh

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế, 48 máy nhánh

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN