Tổng đài - Viet Han Security

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Tổng đài nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Tổng đài Panasonic KX-TES824 khung chính 3 trung kế vào 8 máy nhánh ra

Giá bán: 3.515.000 đ

Chiết khấu: 6.208.000 đ

Tổng đài Panasonic KX-TES824 cấu hình 5 trung kế vào 16 máy nhánh ra NEW
Tổng đài Panasonic KX-TES824 cấu hình 5 trung kế vào 16 máy nhánh ra

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài Panasonic KX-TES824 cầu hình 8 trung kế vào 24 máy nhánh ra

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Panasonic KX-TE82480 Card nâng cấp 2 trung kế 08 máy nhánh dùng cho tổng đài KX-TES824.

Giá bán: 2.194.000 đ

Chiết khấu: 3.446.000 đ

Panasonic KX-TE82483 Card nâng cấp 3 trung kế 08 máy nhánh dùng cho tổng đài KX-TES824.

Giá bán: 2.295.000 đ

Chiết khấu: 3.648.000 đ

Khung phụ KX-NS320 Tổng đài Panasonic KX-NS300 tích hợp 16 máy nhánh analog

Giá bán: 7.683.000 đ

Chiết khấu: 12.576.000 đ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế, 16 máy nhánh analog, 2 port Digital

Giá bán: 7.683.000 đ

Chiết khấu: 12.784.000 đ

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 khung chính 4 trung kế vào 8 máy nhánh ra

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Panasonic KX-HT82470 Card mở rộng 08 máy nhánh Analog tích hợp hiển thị số dùng cho tổng đài KX-HTS824.

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Panasonic KX-HT82480 Card mở rộng 04 trung kế Analog tích hợp hiển thị số dùng cho tổng đài KX-HTS824.

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Panasonic KX-HT82460 Card mở rộng 2 cổng Doorphone dùng cho tổng đài KX-HTS824.

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Panasonic KX-NTV150 Camera IP Outdoor dùng cho tổng đài KX-NSX/NS/HTS, tích hợp Wifi, Mic, loa NEW
Panasonic KX-NTV150 Camera IP Outdoor dùng cho tổng đài KX-NSX/NS/HTS, tích hợp Wifi, Mic, loa

Giá bán: 3.420.000 đ

Chiết khấu: 5.472.000 đ

Panasonic KX-NTV160 Camera IP Outdoor dùng cho tổng đài KX-NSX/NS/HTS, tích hợp Mic, loa NEW
Panasonic KX-NTV160 Camera IP Outdoor dùng cho tổng đài KX-NSX/NS/HTS, tích hợp Mic, loa

Giá bán: 3.610.000 đ

Chiết khấu: 5.776.000 đ

Tổng đài Panasonic KX-TES824 cấu hình 6 trung kế vào 16 máy nhánh ra

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

KX-TE82494 Card nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến (CID) dùng cho tổng đài KX-TES824.

Giá bán: 978.000 đ

Chiết khấu: 1.565.000 đ

Panasonic KX-NS5174 Card mở rộng 16 port máy nhánh Analog tích hợp sẵn hiển thị số dùng cho tổng đài NS-300

Giá bán: 2.552.000 đ

Chiết khấu: 4.864.000 đ

Card kết nối khung phụ KX-NS5130 dành cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS320

Giá bán: 550.000 đ

Chiết khấu: 1.046.000 đ

Tổng đài ADSUN FX312PC cấu hình 3 trung kế vào 12 máy nhánh ra

Giá bán: 2.926.000 đ

Chiết khấu:

Tổng đài ADSUN FX208PC cấu hình 2 trung kế vào 8 máy nhánh ra

Giá bán: 1.848.000 đ

Chiết khấu:

Tổng đài ADSUN FX416PC cấu hình 4 trung kế vào 16 máy nhánh ra

Giá bán: 3.630.000 đ

Chiết khấu:

Tổng đài ADSUN FX424PC cấu hình 4 trung kế vào 24 máy nhánh ra

Giá bán: 5.445.000 đ

Chiết khấu:

Tổng đài ADSUN FX432PC cấu hình 4 trung kế vào 32 máy nhánh ra

Giá bán: 7.260.000 đ

Chiết khấu:

Tổng đài ADSUN FX832PC cấu hình 8 trung kế vào 32 máy nhánh ra

Giá bán: 7.832.000 đ

Chiết khấu:

Tổng đài ADSUN FX840PC cấu hình 8 trung kế vào 40 máy nhánh ra

Giá bán: 10.802.000 đ

Chiết khấu:

Tổng đài ADSUN FX848PC cấu hình 8 trung kế vào 48 máy nhánh ra

Giá bán: 12.584.000 đ

Chiết khấu:

Tổng đài ADSUN FX856PC cấu hình 8 trung kế vào 56 máy nhánh ra

Giá bán: 15.499.000 đ

Chiết khấu:

Tổng đài ADSUN FX864PC cấu hình 8 trung kế vào 64 máy nhánh ra

Giá bán: 17.270.000 đ

Chiết khấu:

Card Disa Adsun ghi âm câu chào cho tổng đài thời gian 20s

Giá bán: 264.000 đ

Chiết khấu:

Card FX24

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Hộp Hiển Thị số nội bộ gọi đến tổng đài ADSUN

Giá bán: 333.000 đ

Chiết khấu:

Tổng đài IP Grandstream UCM6301 (3 cổng mạng Gigabit PoE)

Giá bán: 7.400.000 đ

Chiết khấu: 7.400.000 đ

Tổng đài NEC SL1000 cấu hình 4 trung kế, 8 máy nhánh

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài IP Grandstream UCM6302 (3 cổng mạng Gigabit PoE)

Giá bán: 18.800.000 đ

Chiết khấu: 18.800.000 đ

Tổng đài NEC SL1000 cấu hình 4 trung kế, 16 máy nhánh

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài IP Grandstream UCM6202 (2 cổng vào bưu điện - 500 máy lẻ SIP)

Giá bán: 7.700.000 đ

Chiết khấu: 7.700.000 đ

Tổng đài NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế, 16 máy nhánh

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài IP Grandstream UCM6204 (4 cổng vào bưu điện - 500 máy lẻ SIP)

Giá bán: 10.350.000 đ

Chiết khấu: 10.350.000 đ

Tổng đài NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế, 56 máy nhánh

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài IP Grandstream UCM6208 (8 cổng vào bưu điện - 800 máy lẻ SIP)

Giá bán: 17.250.000 đ

Chiết khấu: 17.250.000 đ

Tổng đài NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế, 64 máy nhánh

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài IP Grandstream UCM6510 (2 cổng FXO và 2 cổng FXS)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị Backup tự động Grandsstream HA100 (tạo HA cho 2 tổng đài UCM6510 chạy backup tự động - Redundant)

Giá bán: 18.500.000 đ

Chiết khấu: 18.500.000 đ

Panasonic KX-TE82474 Card nâng cấp 08 máy nhánh dùng cho tổng đài KX-TES824.

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Gói mở rộng Grandstream License extra (mở rộng thêm cho mỗi 100 room)

Giá bán: 19.900.000 đ

Chiết khấu: 19.900.000 đ

Gói license cơ bản Grandstream Hotel connect (100 máy và kết nối các phần mềm quản lí khách sạn)

Giá bán: 44.500.000 đ

Chiết khấu: 44.500.000 đ

Thiết bị Gateway chuyển đổi Synway SMG1032 (32 FXO)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 36.110.000 đ

Thiết bị Gateway chuyển đổi Synway SMG1024 (24 FXO)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 27.370.000 đ

Thiết bị Gateway chuyển đổi Synway SMG1016 (16 FXO)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 20.470.000 đ

Thiết bị Gateway Synway SMG1008 4O4S (4FXO - 4FXS)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 11.155.000 đ

Thiết bị Gateway chuyển đổi Synway SMG1008 (8 FXO)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 10.580.000 đ

Tổng đài

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN