Báo cháy HORING, Việt Hàn Security phân phối Báo cháy Horing giá tốt nhất

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Báo cháy HORING nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Thiết bị báo cháy HORING AH-9719 (đèn báo cháy)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 120.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AH-0014 (đầu dò lửa)

Giá bán: 3.240.000 đ

Chiết khấu: 4.050.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AHR-871 (đầu dò nhiệt gia tăng )

Giá bán: 120.000 đ

Chiết khấu: 150.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING Q01-4 (đầu dò khói quang)

Giá bán: 330.000 đ

Chiết khấu: 412.000 đ

 Thiết bị báo cháy HORING AH-0311-2 (đầu dò khói quang) NEW
Thiết bị báo cháy HORING AH-0311-2 (đầu dò khói quang)

Giá bán: 304.000 đ

Chiết khấu: 380.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AH-0311-4 (đầu dò khói quang)

Giá bán: 352.000 đ

Chiết khấu: 440.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AH-0621-2 (đầu dò khói quang)

Giá bán: 384.000 đ

Chiết khấu: 480.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AH-0621-4 (đầu dò khói quang)

Giá bán: 464.000 đ

Chiết khấu: 580.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING NQ-418 (Chuông báo cháy 12VDC)

Giá bán: 227.000 đ

Chiết khấu: 284.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AH-00212 (Trung tâm báo cháy 6 kênh)

Giá bán: 7.549.000 đ

Chiết khấu: 9.436.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 70 kênh)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị báo cháy HORING QA-0817 ( Nút nhấn khẩn địa chỉ )

Giá bán: 742.000 đ

Chiết khấu: 928.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-24 ( Hiển thị phụ 01 loop đến 08 loop )

Giá bán: 21.472.000 đ

Chiết khấu: 26.840.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING NQ-418 (Chuông báo cháy 24VDC)

Giá bán: 205.000 đ

Chiết khấu: 256.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AH-00212 (Trung tâm báo cháy 8 kênh)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 75 kênh)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị báo cháy HORING TBR9-S ( Còi địa chỉ )

Giá bán: 1.046.000 đ

Chiết khấu: 1.308.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-17B ( Module đầu dò thường, chuông )

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Nút ấn khẩn vuông reset HORING AH-0817 ( có chụp bảo vệ )

Giá bán: 342.000 đ

Chiết khấu: 428.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AH-00212 (Trung tâm báo cháy 10 kênh)

Giá bán: 7.389.000 đ

Chiết khấu: 9.236.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 80 kênh)

Giá bán: 34.400.000 đ

Chiết khấu: 43.000.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-01 (đầu rò khói )

Giá bán: 672.000 đ

Chiết khấu: 840.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-17H ( Module cách ly )

Giá bán: 424.000 đ

Chiết khấu: 530.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING Q01-2 (đầu dò khói quang)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị báo cháy HORING AH-413 (đèn báo trong phòng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị báo cháy HORING QA12 (Trung tâm báo cháy 5 kênh)

Giá bán: 5.544.000 đ

Chiết khấu: 6.930.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 85 kênh)

Giá bán: 50.400.000 đ

Chiết khấu: 63.000.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-06 (đầu rò nhiệt cố định )

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị báo cháy HORING QA-17K (module giám sát)

Giá bán: 390.000 đ

Chiết khấu: 488.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING Q05-2 (đầu khói nhiệt)

Giá bán: 381.000 đ

Chiết khấu: 476.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING NQ-618 C (chuông báo cháy)

Giá bán: 307.000 đ

Chiết khấu: 384.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA12 (Trung tâm báo cháy 10 kênh)

Giá bán: 7.446.000 đ

Chiết khấu: 9.308.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 90 kênh)

Giá bán: 51.040.000 đ

Chiết khấu: 63.800.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-05 (đầu rò khói)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Còi báo động Horing AH-03127-S ( 12-24VDC )

Giá bán: 520.000 đ

Chiết khấu: 650.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING NQ-618 C (chuông báo cháy 12 VDC)

Giá bán: 320.000 đ

Chiết khấu: 400.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 15 kênh)

Giá bán: 9.040.000 đ

Chiết khấu: 11.300.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 95 kênh)

Giá bán: 52.640.000 đ

Chiết khấu: 65.800.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-19 (nút nhấn khẩn cấp)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị báo cháy HORING Q05-4 (đầu khói nhiệt)

Giá bán: 544.000 đ

Chiết khấu: 680.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AH-03218 (cây thử khói nhiệt)

Giá bán: 5.648.000 đ

Chiết khấu: 7.060.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 20 kênh)

Giá bán: 10.531.000 đ

Chiết khấu: 13.164.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 100 kênh)

Giá bán: 53.440.000 đ

Chiết khấu: 66.800.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING TBR9-BSR ( Còi đèn kết hợp địa chỉ )

Giá bán: 1.306.000 đ

Chiết khấu: 1.632.000 đ

Nút ấn khẩn vuông reset HORING AH-0817 ( Nút ấn khẩn cáp vuông reset được )

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị báo cháy HORING AH-03151 (chai xịt khói)

Giá bán: 384.000 đ

Chiết khấu: 480.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 25 kênh)

Giá bán: 12.600.000 đ

Chiết khấu: 15.750.000 đ

Trung tâm báo cháy Horing AH-02120 ( điều khiển xả khí 1 vùng không Acquy )

Giá bán: 10.176.000 đ

Chiết khấu: 12.720.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-16 ( Trung tâm báo cháy địa chỉ 01 loop 250 địa chỉ )

Giá bán: 24.128.000 đ

Chiết khấu: 30.160.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AH-0633 (đầu dò nhiệt gia tăng )

Giá bán: 152.000 đ

Chiết khấu: 190.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-31 (đầu rò khói bằng pin)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 30 kênh)

Giá bán: 13.085.000 đ

Chiết khấu: 16.356.000 đ

Điều khiển xả khí bằng tay HORING AH-03232

Giá bán: 1.352.000 đ

Chiết khấu: 1.690.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-16 ( Trung tâm báo cháy địa chỉ 02 loop 500 địa chỉ )

Giá bán: 24.968.000 đ

Chiết khấu: 31.210.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING NDKB1 (đầu rò khí Casbon)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị báo cháy HORING NQ9S (đầu rò khói bằng pin)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 35 kênh)

Giá bán: 20.320.000 đ

Chiết khấu: 25.400.000 đ

Thiết bị báo cháy Horing AH- 03233 (bảng báo chuẩn bị xả khí)

Giá bán: 1.000.000 đ

Chiết khấu: 1.250.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-16 ( Trung tâm báo cháy địa chỉ 03 loop 750 địa chỉ )

Giá bán: 27.891.000 đ

Chiết khấu: 34.864.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AH-9920 (đầu dò nhiệt cố định)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

1 2

Báo cháy HORING

Hệ thống báo cháy tự động là hệ thống gồm tập hợp các thiết bị có nhiệm vụ phát hiện và báo động khi có cháy xảy ra. Việc phát hiện ra các tín hiệu cháy có thể được thực hiện tự động bởi các thiết bị hoặc bởi con người, và nhất thiết phải hoạt động liên tục trong 24/24 giờ. Báo cháy HORING được làm từ nhựa ABS có trọng lượng nhẹ và tương đối bền.

Hiện tại, Việt Hàn Security đang cung cấp các loại sản phẩm liên quan như:

Thiết bị báo trộm

Thiết bị báo cháy

Địa chỉ bán Thiết bị báo trộm – báo cháy giá tốt Việt Hàn Security

Cam kết từ Công ty TNHH giải pháp công nghệ Việt Hàn

  • Chỉ bán hàng chính hãng từ các thương hiệu uy tín với giá tốt nhất thị trường Hà Nội và Sài Gòn, hàng mới full box.
  • Nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn để khách hàng chọn mua được những sản phẩm chất lượng tốt nhất.
  • Đặc biệt khách hàng được giao hàng tận nơi, xem hàng thanh toán, không mua không sao.

Việt Hàn Security là đơn vụ mua bán camera quan sát, nhà thông minh, báo trộm - báo cháy, thiết bị mạng chất lượng cao. Sản phẩm Bảo hành chính hãng, Miễn phí vận chuyển, Thanh toán tận nhà tại TP.HCM và Toàn Quốc.

 

 

Thu gọn
SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN