Đầu ghi HDCVI Questek

DANH MỤC SẢN PHẨM
Danh mục
LỌC THEO
Mua theo Thương hiệu
Số kênh
Số lượng ổ cứng
Độ phân giải ghi hình
Tính năng đầu ghi
Xuất xứ
Top Đầu ghi HDCVI Questek nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Đầu ghi hình Questek Win-6004D5 4 kênh HD 2MP + 1 kênh IP, 1 Sata, Audio 1/1, P2P, kết nối 5 in 1

Giá bán: 1.877.000 đ

Chiết khấu: 2.502.000 đ

Đầu ghi hình Questek Win-6008D5 8 kênh HD 2MP + 2 kênh IP, 1 Sata, Audio 1/1, P2P, kết nối 5 in 1

Giá bán: 2.876.000 đ

Chiết khấu: 3.834.000 đ

Đầu ghi hình Questek Win-6016D5 16 kênh HD 2MP + 4 kênh IP, 1 Sata, Audio 1/1, P2P, kết nối 5 in 1

Giá bán: 3.795.000 đ

Chiết khấu: 5.060.000 đ

Đầu ghi hình Questek Win-6216D5 16 kênh HD 2MP + 4 kênh IP, 2 Sata, Audio 1/1, P2P, kết nối 5 in 1

Giá bán: 5.805.000 đ

Chiết khấu: 7.740.000 đ

Đầu ghi hình Questek Win-9004D5 4 kênh HD 2MP + 2 kênh IP, 1 Sata, Audio 1/1, P2P, kết nối 5 in 1

Giá bán: 2.385.000 đ

Chiết khấu: 3.180.000 đ

Đầu ghi hình Questek Win-9008D5 8 kênh HD 2MP + 4 kênh IP, 1 Sata, Audio 1/1, P2P, kết nối 5 in 1

Giá bán: 3.735.000 đ

Chiết khấu: 4.980.000 đ

Đầu ghi hình Questek Win-9016D5 16 kênh HD 2MP + 8 kênh IP, 1 Sata, Audio 16/1, P2P, kết nối 5 in 1

Giá bán: 6.720.000 đ

Chiết khấu: 8.960.000 đ

Đầu ghi hình Questek Win-9216D5 16 kênh HD 2MP + 8 kênh IP, 2 Sata, Audio 1/1, P2P, kết nối 5 in 1

Giá bán: 7.485.000 đ

Chiết khấu: 9.980.000 đ

Đầu ghi hình Questek Win-2K9004D5 4 kênh HD 4MP + 2 kênh IP, 1 Sata, Audio, Onvif

Giá bán: 3.405.000 đ

Chiết khấu: 4.540.000 đ

Đầu ghi hình Questek Win-2K9008D5 8 kênh HD 4MP + 4 kênh IP, 1 Sata, Audio, Onvif

Giá bán: 4.650.000 đ

Chiết khấu: 6.200.000 đ

Đầu ghi hình Questek Win-2K9216D5 16 kênh HD 4MP + 4 kênh IP, 2 Sata, Audio, Onvif

Giá bán: 9.450.000 đ

Chiết khấu: 12.600.000 đ

Đầu ghi HDCVI Questek

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN