Đầu ghi hình HDCVI - Viet Han Security

DANH MỤC SẢN PHẨM
LỌC THEO
Mua theo Thương hiệu
Số kênh
Số lượng ổ cứng
Độ phân giải ghi hình
Tính năng đầu ghi
Xuất xứ
Top Đầu ghi hình HDCVI nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Đầu ghi hình Dahua XVR5216AN-4KL-X 16 kênh, ghi hình 4K, chuẩn Ovif, hỗ trợ ổ 2 cứng 10TB

Giá bán: 10.080.000 đ

Chiết khấu: 12.600.000 đ

Đầu ghi hình Dahua XVR5116H-4KL-X 16 kênh, ghi hình 4K, chuẩn Ovif, hỗ trợ ổ cứng 10TB

Giá bán: 8.576.000 đ

Chiết khấu: 10.720.000 đ

Đầu ghi hình Dahua XVR5104C-4KL-X 4 kênh, ghi hình 4K, chuẩn Ovif, hỗ trợ ổ cứng 10TB

Giá bán: 3.720.000 đ

Chiết khấu: 4.650.000 đ

Đầu ghi hình Dahua XVR5108HS-4KL-X 8 kênh, ghi hình 4K, chuẩn Ovif, hỗ trợ ổ cứng 10TB

Giá bán: 5.846.000 đ

Chiết khấu: 7.308.000 đ

Đầu ghi hình Dahua XVR5104H-4KL-X 4 kênh, ghi hình 4K, chuẩn Ovif, hỗ trợ ổ cứng 10TB

Giá bán: 3.952.000 đ

Chiết khấu: 4.940.000 đ

Đầu ghi hình Dahua DHI-XVR4108C-S2 8 kênh HD 1080N + 2 kênh IP, 1 Sata, Onvif, vỏ plastic, kết nối 5 in 1

Giá bán: 2.160.000 đ

Chiết khấu: 2.700.000 đ

Đầu ghi hình Dahua XVR4104HS-S2 4 kênh HD 1080N + 1 kênh IP, 1 Sata, Onvif, vỏ kim loại, kết nối 5 in 1

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Dahua XVR4108HS-S2 8 kênh HD 1080N + 2 kênh IP, 1 Sata, Onvif, vỏ kim loại, kết nối 5 in 1

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Dahua XVR4116HS-S2 16 kênh HD 1080N + 2 kênh IP, 1 Sata, Onvif, vỏ kim loại, kết nối 5 in 1

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Dahua XVR5104HS-S2 4 kênh HD 4MP + 2 kênh IP, 1 Sata, Onvif, vỏ kim loại, kết nối 5 in 1

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Dahua XVR5108HS-S2 8 kênh HD 4MP + 4 kênh IP, 1 Sata, Onvif, vỏ kim loại, kết nối 5 in 1

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Dahua XVR5116HS 16 kênh HD 2MP + 8 kênh IP, 1 Sata, Onvif, vỏ kim loại, kết nối 5 in 1

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình KBVISION KX-A7104SD6 4 kênh HD 1080N + 1 kênh IP, 1 Sata, Audio 1/1, Onvif, kết nối 5 in 1

Giá bán: 1.070.000 đ

Chiết khấu: 2.140.000 đ

Đầu ghi hình KBVISION KX-A7108SD6 8 kênh HD 1080N + 2 kênh IP, 1 Sata, Audio 1/1, Onvif, kết nối 5 in 1

Giá bán: 1.490.000 đ

Chiết khấu: 2.980.000 đ

Đầu ghi hình KBVISION KX-7104TH1 H265 4 kênh HD 1080N + 1 kênh IP, 1 Sata, Audio 1/1, Onvif, kết nối 5 in 1

Giá bán: 1.380.000 đ

Chiết khấu: 2.760.000 đ

Đầu ghi hình KBVISION KX-7108TH1 H265 8 kênh HD 1080N + 2 kênh IP, 1 Sata, Audio 1/1, Onvif, kết nối 5 in 1

Giá bán: 1.790.000 đ

Chiết khấu: 3.580.000 đ

Đầu ghi hình KBVISION KX-7104H1 H265+ 4 kênh HD 1080N + 1 kênh IP, 1 Sata, Audio 1/1, Onvif, kết nối 5 in 1

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình KBVISION KX-7108H1 H265+ 8 kênh HD 1080N + 2 kênh IP, 1 Sata, Audio 1/1, Onvif, kết nối 5 in 1

Giá bán: 1.944.000 đ

Chiết khấu: 3.888.000 đ

Đầu ghi hình KBVISION KX-7116H1 H265 16 kênh HD 1080N + 2 kênh IP, 1 Sata, Audio 1/1, Onvif, kết nối 5 in 1

Giá bán: 4.420.000 đ

Chiết khấu: 8.840.000 đ

Đầu ghi hình KBVISION KX-7104TD6 4 kênh HD 1080N + 1 kênh IP, 1 Sata, Audio 1/1, Onvif, kết nối 5 in 1

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình KBVISION KX-7108TD6 8 kênh HD 1080N + 2 kênh IP, 1 Sata, Audio 1/1, Onvif, kết nối 5 in 1

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình KBVISION KX-7216D5 16 kênh HD 1080N + 2 kênh IP, 2 Sata, Audio, Onvif, kết nối 5 in 1

Giá bán: 4.200.000 đ

Chiết khấu: 8.400.000 đ

Đầu ghi hình KBVISION KX-8116D5 16 kênh HD 2MP + 8 kênh IP, 1 Sata, Audio, Push Video, kết nối 5 in 1

Giá bán: 5.136.000 đ

Chiết khấu: 10.272.000 đ

Đầu ghi hình KBVISION KX-8216D5 16 kênh HD 2MP + 8 kênh IP, 2 Sata, Audio 1/1, Onvif, kết nối 5 in 1

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi HDCVI KBVISION KX-8832D5 32 kênh 1080P, 2 SATA, HDMI,VGA

Giá bán: 27.480.000 đ

Chiết khấu: 54.960.000 đ

Đầu ghi KBVISION KX-2K8216D5 16 kênh 4MP, 2 SATA, HDMI/VGA, Audio 1/1, H.264+, add 4 camera IP

Giá bán: 7.320.000 đ

Chiết khấu: 14.640.000 đ

Đầu ghi KBVISION KX-2K8208D5 8 kênh 4MP, 2 SATA, HDMI/VGA, Audio 1/1, H.264+, add 4 camera IP

Giá bán: 5.520.000 đ

Chiết khấu: 11.040.000 đ

Đầu ghi KBVISION KX-2K8108D5 8 kênh 4MP, 1 SATA, Audio 1/1, H.264+, add 4 camera IP

Giá bán: 3.720.000 đ

Chiết khấu: 7.440.000 đ

Đầu ghi hình Panasonic CJ-HDR104 4 kênh HD 1080P, 1 SATA, HDMI,VGA

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Panasonic CJ-HDR108 8 kênh HD 1080P, 1 SATA, HDMI,VGA

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Panasonic CJ-HDR416 16 kênh HD 1080P, 4 SATA, HDMI,VGA

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình HD ANALOG KBVISION KX-E4K8108H1 (H265 + 8 kênh + 8 kênh IP)

Giá bán: 7.900.000 đ

Chiết khấu: 15.800.000 đ

Đầu ghi hình HD ANALOG KBVISION KX-D4K8108H1 (H265 + 8 kênh + 4 kênh IP, 6MP)

Giá bán: 4.090.000 đ

Chiết khấu: 8.180.000 đ

Đầu ghi hình HD ANALOG KBVISION KX-D2K8216H1 (H265+ 16 kênh + 8 kênh ip, 8MP)

Giá bán: 7.990.000 đ

Chiết khấu: 15.980.000 đ

Đầu ghi hình HD ANALOG KBVISION KX-D2K8116H1 (H265+ 16 kênh + 8 kênh ip, 8MP)

Giá bán: 5.960.000 đ

Chiết khấu: 11.920.000 đ

Đầu ghi hình HD ANALOG KBVISION KX-D2K8108H1 ( H265+ 8 kênh + 4 kênh IP, 5Mp)

Giá bán: 3.890.000 đ

Chiết khấu: 7.780.000 đ

Đầu ghi hình HD ANALOG KBVISION KX-D2K8104H1 ( 4 kênh + 4 kênh IP, 5Mp)

Giá bán: 2.750.000 đ

Chiết khấu: 5.500.000 đ

Đầu ghi hình HD ANALOG KBVISION KX-D8832H1 ( 5 in 1, 32 kênh + 32 kênh IP, 8Mp)

Giá bán: 23.400.000 đ

Chiết khấu: 46.800.000 đ

Đầu ghi hình HD ANALOG KBVISION KX-D8816H1 ( 16 kênh HDAnalog + 16 kênh IP 8Mp)

Giá bán: 11.900.000 đ

Chiết khấu: 23.800.000 đ

Đầu ghi hình HD ANALOG KBVISION KX-D8416H1 ( 16 kênh HDAnalog + 8 kênh IP 8Mp)

Giá bán: 9.090.000 đ

Chiết khấu: 18.180.000 đ

Đầu ghi hình HD ANALOG KBVISION KX-D8232H1 ( 5 in 1, 32 kênh, 6Mp)

Giá bán: 9.390.000 đ

Chiết khấu: 18.780.000 đ

Đầu ghi hình HD ANALOG KBVISION KX-D8216H1 ( 5 in 1, 16 kênh + 8 kênh IP, 6Mp)

Giá bán: 5.640.000 đ

Chiết khấu: 11.280.000 đ

Đầu ghi hình HD ANALOG KBVISION KX-D8116H1 ( 5 in 1, 16 kênh + 8 kênh IP, 6Mp)

Giá bán: 4.380.000 đ

Chiết khấu: 8.760.000 đ

Đầu ghi hình HD ANALOG KBVISION KX-D8104H1 ( 5 in 1, 4 kênh + 2 kênh IP, 6Mp)

Giá bán: 1.590.000 đ

Chiết khấu: 3.180.000 đ

Đầu ghi hình HD ANALOG KBVISION KX-D8108TH1 ( 5 in 1, 8 kênh + 4 kênh IP, 6Mp)

Giá bán: 2.150.000 đ

Chiết khấu: 4.300.000 đ

Đầu ghi hình HD ANALOG KBVISION KX-8104TH1 (5 in 1, 4 kênh + 2 kênh IP 6Mp)

Giá bán: 1.430.000 đ

Chiết khấu: 2.860.000 đ

Đầu ghi hình HD ANALOG KBVISION KX-C7232H1 (5 in 1, 16 kênh HD Analog + 16 kênh IP, 5Mp)

Giá bán: 6.100.000 đ

Chiết khấu: 12.200.000 đ

Đầu ghi hình HD ANALOG KBVISION KX-C7216H1 ( 5 in 1, 16 kênh + 2 kênh 6Mp)

Giá bán: 4.420.000 đ

Chiết khấu: 8.840.000 đ

Đầu ghi hình HD ANALOG KBVISION KX-C7108TH1 (5 in 1, 8 kênh + 2 kênh IP 6Mp)

Giá bán: 1.790.000 đ

Chiết khấu: 3.580.000 đ

Đầu ghi hình HDCVI DAHUA DHI-DSS4004

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình HDCVI

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN