Đầu Ghi Hình Hikvision, Việt Hàn Phân Phối đầu ghi hình camera Hikvision CK <70%

DANH MỤC SẢN PHẨM
Danh mục
LỌC THEO
Thương hiệu
Số kênh
Số lượng ổ cứng
Độ phân giải ghi hình
Tính năng đầu ghi
Xuất xứ
Top Đầu ghi hình HIKVISON nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Đầu ghi IP HIKVISION DS-7616HI-ST 16 kênh 2MP + 16 kênh IP , 2 sata HDD, Audio, HDMI, VGA, Free DDNS.

Giá bán: 11.856.000 đ

Chiết khấu: 14.820.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7204HGHI-F1 4 kênh HD 1080P lite, 1 Sata, Audio, add 1 camera IP 1M

Giá bán: 1.560.000 đ

Chiết khấu: 1.950.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HGHI-F1/N 8 kênh HD 1080P lite, 1 SATA , Audio, Add 2 camera IP

Giá bán: 1.968.000 đ

Chiết khấu: 2.460.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HGHI-F1/N 16 kênh HD 1080P lite, 1 SATA , Audio, Add thêm 2 camera IP 2MP

Giá bán: 3.320.000 đ

Chiết khấu: 4.150.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7104HQHI-K1 4 kênh HD 2MP, 1 SATA , Audio, Add thêm 1 camera IP 2MP

Giá bán: 2.232.000 đ

Chiết khấu: 2.790.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7108HQHI-K1 8 kênh HD 2MP, 1 SATA , Audio, Add thêm được 2 camera IP 2MP

Giá bán: 3.520.000 đ

Chiết khấu: 4.400.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7116HQHI-K1 16 kênh HD 2MP, 1 SATA , Audio, Add thêm được 2 camera IP 2MP

Giá bán: 5.624.000 đ

Chiết khấu: 7.030.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7204HQHI-K1 4 kênh HD 4MP Lite, 1 Sata, Audio, add 1 camera IP 2M

Giá bán: 2.576.000 đ

Chiết khấu: 3.220.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HQHI-K1 8 kênh HD 4MP Lite, 1 Sata, Audio, add 2 camera IP 2M

Giá bán: 3.992.000 đ

Chiết khấu: 4.990.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HQHI-K1 16 kênh HD 4MP Lite, 1 Sata, Audio, add 2 camera IP 2M

Giá bán: 6.760.000 đ

Chiết khấu: 8.450.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HQHI-K2 16 kênh HD 4MP Lite, 2 Sata, Audio, add 2 camera IP 2M

Giá bán: 8.128.000 đ

Chiết khấu: 10.160.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7204HQHI-K1/P 4 kênh HD 3MP, 1 Sata, Audio, PoC, add 1 camera IP 2M NEW
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7204HQHI-K1/P 4 kênh HD 3MP, 1 Sata, Audio, PoC, add 1 camera IP 2M

Giá bán: 3.864.000 đ

Chiết khấu: 4.830.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HQHI-K2/P 8 kênh HD 3MP, 2 Sata, Audio, PoC, add 2 Camera IP 2M

Giá bán: 7.565.000 đ

Chiết khấu: 9.456.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HUHI-F1/S 8 kênh HD 5MP, 1 Sata, Alarm/Audio, add 2 camera IP 4M

Giá bán: 6.640.000 đ

Chiết khấu: 8.300.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HUHI-F2/S 8 kênh HD 5.0 Megapixel, 2 Sata, add 2 camera IP 4M, Alarm/Audio

Giá bán: 7.112.000 đ

Chiết khấu: 8.890.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7204HUHI-K1 4 kênh HD 5MP, 1 Sata, Audio, add 2 camera IP 4M

Giá bán: 3.256.000 đ

Chiết khấu: 4.070.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7204HUHI-K1 hỗ trợ Alarm 4 kênh HD 5MP, 1 Sata, add 2 camera IP

Giá bán: 4.200.000 đ

Chiết khấu: 5.250.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HUHI-K1 8 kênh HD 5MP, 1 Sata, Audio, add 2 camera IP 4M

Giá bán: 5.352.000 đ

Chiết khấu: 6.690.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HUHI-K1 hỗ trợ Alarm 8 kênh HD 5MP, 1 Sata, Alarm, add 2 camera IP

Giá bán: 6.640.000 đ

Chiết khấu: 8.300.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HUHI-K2 8 kênh HD 5MP, 2 Sata, Audio, add 2 camera IP 4M

Giá bán: 6.032.000 đ

Chiết khấu: 7.540.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HUHI-K2 16 kênh HD 5MP, 2 Sata, Audio, add 2 camera IP 4M

Giá bán: 10.776.000 đ

Chiết khấu: 13.470.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HUHI-K2 hỗ trợ Alarm 16 kênh HD 5MP, 2 Sata, Audio, Alarm, add 2 camera IP

Giá bán: 13.480.000 đ

Chiết khấu: 16.850.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HUHI-K2/P 8 kênh HD 5MP, 2 Sata, Audio, PoC, add 2 Camera IP 4MP

Giá bán: 8.872.000 đ

Chiết khấu: 11.090.000 đ

Đầu ghi TVI HIKVISION DS-7324HGHI-SH 24 kênh HD 1080P, 4 sata,1 eSATA, oudio 4 in/1out, HDMI & VGA, add 8 IP camera

Giá bán: 25.411.000 đ

Chiết khấu: 31.764.000 đ

Đầu ghi TVI HIKVISION DS-7332HGHI-SH 32 kênh HD 1080P, 4 sata,1 eSATA, oudio 4 in/1out, HDMI & VGA, add 8 IP camera

Giá bán: 30.048.000 đ

Chiết khấu: 37.560.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7304HQHI-K4 4 kênh HD 3MP, 4 Sata, Audio, Alarm, Add 2 camera IP

Giá bán: 9.824.000 đ

Chiết khấu: 12.280.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7308HQHI-K4 8 kênh HD 3MP, 4 Sata, Audio, Alarm, Add 2 camera IP

Giá bán: 12.536.000 đ

Chiết khấu: 15.670.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7304HUHI-K4 4 kênh HD 5MP, 4 Sata, Audio, Alarm, Add 2 camera IP

Giá bán: 12.536.000 đ

Chiết khấu: 15.670.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7308HUHI-K4 8 kênh HD 5MP, 4 Sata, Audio, Alarm, Add 2 camera IP

Giá bán: 17.280.000 đ

Chiết khấu: 21.600.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7316HUHI-K4 16 kênh HD 5MP, 4 Sata, Audio, Alarm, Add 2 camera IP

Giá bán: 22.288.000 đ

Chiết khấu: 27.860.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-8104HQHI-F8/N 4 kênh HD 3MP, 8 sata, add 2 camera IP, H.264+

Giá bán: 33.536.000 đ

Chiết khấu: 41.920.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-8108HQHI-F8/N 8 kênh HD 3MP, 8 sata, add 2 camera IP, H.264+

Giá bán: 36.520.000 đ

Chiết khấu: 45.650.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-8116HQHI-F8/N 16 kênh HD 3MP, 8 sata, add 2 camera IP, Alarm, H.264+

Giá bán: 39.632.000 đ

Chiết khấu: 49.540.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7604HUHI-F1/N 4 kênh HD 3MP, 1 Sata, Audio, Alarm, Add 4 camera IP

Giá bán: 5.328.000 đ

Chiết khấu: 6.660.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7608HUHI-F2/N 8 kênh HD 3MP, 2 Sata, Audio, Alarm, Add 8 camera IP

Giá bán: 9.658.000 đ

Chiết khấu: 12.072.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7616HUHI-F2/N 16 kênh HD 3MP, 2 Sata, Audio, Alarm, Add 16 camera IP

Giá bán: 15.370.000 đ

Chiết khấu: 19.212.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HGHI-K1 16 kênh HD 1080P lite, 1 SATA, Audio, thêm 2 Camera IP, chuẩn nén H.265+

Giá bán: 3.320.000 đ

Chiết khấu: 4.150.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7316HQHI-K4 16 kênh HD 3MP, 4 Sata, Audio, Alarm, PoC, add 2 Camera IP 2M

Giá bán: 16.600.000 đ

Chiết khấu: 20.750.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7324HQHI-K4 24 kênh HD 3MP, 4 Sata, eSata, Audio, Alarm, add 8 Camera IP 2M

Giá bán: 21.680.000 đ

Chiết khấu: 27.100.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7332HQHI-K4 32 kênh HD 3MP, 4 Sata, eSata, Audio, Alarm, add 8 Camera IP 2M

Giá bán: 27.104.000 đ

Chiết khấu: 33.880.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7104HGHI-F1 4 kênh HD 1080P lite, 1 sata,H.264+

Giá bán: 1.488.000 đ

Chiết khấu: 1.860.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7108HGHI-F1/N 8 kênh HD 1080N, 1 SATA , Audio

Giá bán: 1.896.000 đ

Chiết khấu: 2.370.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7116HGHI-F1/N 16 kênh HD 1080N, 1 SATA , Audio

Giá bán: 3.256.000 đ

Chiết khấu: 4.070.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HQHI-K2/P 16 kênh HD 3MP, 2 Sata, Audio, PoC, add 2 Camera IP 2M

Giá bán: 12.902.000 đ

Chiết khấu: 16.128.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7324HUHI-K4 24 kênh HD 5MP, 4 Sata, eSata, Audio, Alarm, add 8 Camera IP 2M

Giá bán: 35.840.000 đ

Chiết khấu: 44.800.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7332HUHI-K4 32 kênh HD 5MP, 4 Sata, eSata, Audio, Alarm, add 8 Camera IP 2M

Giá bán: 39.904.000 đ

Chiết khấu: 49.880.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-8124HQHI-K8 24 kênh HD 3MP, 8 Sata, eSata, Audio, Alarm, add 16 Camera IP 2M

Giá bán: 30.824.000 đ

Chiết khấu: 38.530.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-8132HQHI-K8 32 kênh HD 3MP, 8 Sata, eSata, Audio, Alarm, add 16 Camera IP 2M

Giá bán: 36.520.000 đ

Chiết khấu: 45.650.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-8124HUHI-K8 24 kênh HD 5MP, 8 Sata, eSata, Audio, Alarm, add 16 Camera IP 2M

Giá bán: 43.024.000 đ

Chiết khấu: 53.780.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-8132HUHI-K8 32 kênh HD 5MP, 8 Sata, eSata, Audio, Alarm, add 16 Camera IP 2M

Giá bán: 48.712.000 đ

Chiết khấu: 60.890.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISON

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN