Switch PoE HIKVISION

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Switch PoE HIKVISION nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Switch PoE HIKVISION DS-3E0326P-E/M 24 port 10/100Mbps cấp nguồn PoE 225W lên đến 250m

Giá bán: 10.312.000 đ

Chiết khấu: 12.890.000 đ

Switch PoE HIKVISION DS-3E0326P-E 24 port 10/100Mbps cấp nguồn Poe camera lên đến 250m

Giá bán: 15.616.000 đ

Chiết khấu: 19.520.000 đ

Switch PoE HIKVISION DS-3E0318P-E/M 16 port 10/100Mbps cấp nguồn PoE 135W lên đến 250m

Giá bán: 7.952.000 đ

Chiết khấu: 9.940.000 đ

Switch PoE HIKVISION DS-3E0318P-E 16 port 10/100Mbps cấp nguồn Poe lên đến 250m

Giá bán: 10.896.000 đ

Chiết khấu: 13.620.000 đ

Switch PoE HIKVISION DS-3E0109P-E/M 8 port 10/100Mbps cấp nguồn PoE 58W lên đến 250m

Giá bán: 3.240.000 đ

Chiết khấu: 4.050.000 đ

Switch PoE HIKVISION DS-3E0109P-E 8 port 10/100Mbps cấp nguồn Poe lên đến 250m

Giá bán: 5.008.000 đ

Chiết khấu: 6.260.000 đ

Switch PoE HIKVISION

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN