Đầu ghi hình Vantech Pro

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Đầu ghi hình Vantech Pro nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Đầu ghi hình Vantech VPH-D4008HR-N (XVR 8 CHANNEL 5in1 2MP, 8 kênh analog, 4 kênh IP, chuẩn H.265+)

Giá bán: 2.560.000 đ

Chiết khấu: 3.200.000 đ

Đầu ghi hình Vantech VPH-D4016HR-N (XVR 16 CHANNEL 5in1 2MP,16 kênh analog, 8 kênh IP, chuẩn H.265+) NEW
Đầu ghi hình Vantech VPH-D4016HR-N (XVR 16 CHANNEL 5in1 2MP,16 kênh analog, 8 kênh IP, chuẩn H.265+)

Giá bán: 4.640.000 đ

Chiết khấu: 5.800.000 đ

Đầu ghi hình Vantech VPH-D4004HR-N (XVR 4 CHANNEL 5in1 2MP, 4 kênh analog, 2 kênh IP, chuẩn H.265+) NEW
Đầu ghi hình Vantech VPH-D4004HR-N (XVR 4 CHANNEL 5in1 2MP, 4 kênh analog, 2 kênh IP, chuẩn H.265+)

Giá bán: 2.000.000 đ

Chiết khấu: 2.500.000 đ

Đầu ghi hình Vantech VPH-N4404/4P 4 kênh H265, ghi hình 4K, 4 cổng PoE NEW
Đầu ghi hình Vantech VPH-N4404/4P 4 kênh H265, ghi hình 4K, 4 cổng PoE

Giá bán: 4.400.000 đ

Chiết khấu: 5.500.000 đ

Đầu ghi hình Vantech VPH-N4408/8P 8 kênh H265, ghi hình 4K, 8 cổng PoE NEW
Đầu ghi hình Vantech VPH-N4408/8P 8 kênh H265, ghi hình 4K, 8 cổng PoE

Giá bán: 6.000.000 đ

Chiết khấu: 7.500.000 đ

Đầu ghi hình Vantech VPH-N4416/16P 16 kênh H265, ghi hình 4K, 16 cổng PoE NEW
Đầu ghi hình Vantech VPH-N4416/16P 16 kênh H265, ghi hình 4K, 16 cổng PoE

Giá bán: 11.200.000 đ

Chiết khấu: 14.000.000 đ

Đầu ghi hình Vantech VPH-N4432/16P 32 kênh H265, ghi hình 4K, 16 cổng PoE NEW
Đầu ghi hình Vantech VPH-N4432/16P 32 kênh H265, ghi hình 4K, 16 cổng PoE

Giá bán: 20.000.000 đ

Chiết khấu: 25.000.000 đ

Đầu ghi hình Vantech VPH-N4464/32P 64 kênh H265, ghi hình 4K, 32 cổng PoE

Giá bán: 38.400.000 đ

Chiết khấu: 48.000.000 đ

Đầu ghi hình Vantech Pro

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN