Switch POE HRUI

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Switch POE HRUI nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Switch PoE 24 Port HR901-AFG-242S tốc độ 10/100/1000M, 2 Uplink SFP, công suất tổng 400W, Led hiển thị

Giá bán: 5.280.000 đ

Chiết khấu:

Switch PoE 24 Port HR901-AF-2422S tốc độ 10/100M, 2 Uplink Ethernet, 2 Uplink SFP, công suất tổng 400W, Led hiển thị

Giá bán: 4.920.000 đ

Chiết khấu:

Switch PoE 4 Port HRUI HR901-AF-41 tốc độ 10/100M, 1 Uplink, công suất tổng 48W, Led hiển thị

Giá bán: 504.000 đ

Chiết khấu:

Switch PoE 19 Port HRUI HR901-AF-1621GS tốc độ 10/100M, 2 Uplink, 1 SFP, công suất tổng 300W, Led hiển thị

Giá bán: 2.346.000 đ

Chiết khấu:

Switch PoE 8 Port HRUI HR901-AF-82N tốc độ 10/100M, 2 Uplink, công suất tổng 120W, Led hiển thị

Giá bán: 720.000 đ

Chiết khấu:

Switch POE HRUI

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN