Thẻ nhớ

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Thẻ nhớ nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Thẻ nhớ SanDisk Extreme microSDXC, SQXA2 64GB, V30, U3, C10, A2, UHS- I, 160MB/s R, 60MB/s W, 4x6, SD adaptor, Lifetime Limited, Action Cam/Drone SDSQXA2-064G-GN6AA

Giá bán: 404.000 đ

Chiết khấu:

Thẻ nhớ SanDisk Extreme microSDHC SQXAF 32GB V30 U3 C10 A1 UHS1 100MB/s R 60MB/s W 4x6 SD adaptor Lifetime Limited Action Cam/Drone SDSQXAF-032G-GN6AA

Giá bán: 251.000 đ

Chiết khấu:

Thẻ nhớ SanDisk Ultra microSDHC, 16GB, C10, UHS-1, 80MB/s R, 3x5, SDSQUNS-016G-GN3MN

Giá bán: 86.000 đ

Chiết khấu:

Thẻ nhớ SanDisk Ultra microSDXC, SQUNS 128GB, C10, UHS-1, 100MB/s R, 4x6, SDSQUNR-128G-GN6MN

Giá bán: 423.000 đ

Chiết khấu:

Thẻ nhớ SanDisk Ultra microSDXC, SQUNS 64GB, C10, UHS-1, 100MB/s R, 3x5, SDSQUNR-064G-GN3MN

Giá bán: 218.000 đ

Chiết khấu:

Thẻ nhớ SanDisk Ultra microSDHC, SQUNS 32GB, C10, UHS-1, 100MB/s R, 3x5, SDSQUNR-032G-GN3MN

Giá bán: 119.000 đ

Chiết khấu:

Thẻ nhớ SanDisk Ultra microSDXC, SQUA4 128GB, A1, C10, U1, UHS-I, 120MB/s R, 4x6, SDSQUA4-128G-GN6MN

Giá bán: 453.000 đ

Chiết khấu:

Thẻ nhớ SanDisk Ultra microSDXC, SQUA4 64GB, A1, C10, U1, UHS-I, 120MB/s R, 4x6, SDSQUA4-064G-GN6MN

Giá bán: 239.000 đ

Chiết khấu:

Thẻ nhớ SanDisk Ultra microSDHC, SQUA4 32GB, A1, C10, U1, UHS-I, 120MB/s R, 4x6, SDSQUA4-032G-GN6MN

Giá bán: 126.000 đ

Chiết khấu:

Thẻ nhớ SanDisk Ultra microSDXC SQUAR 200GB U1 C10 1 UHS-1 100MB/s R 4x6 SDSQUAR-200G-GN6MN

Giá bán: 820.000 đ

Chiết khấu:

Thẻ nhớ SanDisk Ultra microSDXC, 128GB, U1, C10, A1, UHS-1, 100MB/s R, 4x6, SDSQUAR-128G-GN6MN

Giá bán: 516.000 đ

Chiết khấu:

Thẻ nhớ SanDisk Ultra microSDHC, 16GB, C10, A1, UHS-1, 98MB/s R, 4x6, SDSQUAR-016G-GN6MN

Giá bán: 106.000 đ

Chiết khấu:

Thẻ nhớ SanDisk microSDHC SDQM 8GB C4 3x5 SDSDQM-008G-B35

Giá bán: 78.000 đ

Chiết khấu:

Thẻ nhớ SanDisk Extreme Pro SDXC 128GB V30 U3 C10 UHS-I 170MB/s R 90MB/s W 4x6 Lifetime Limited SDSDXXY-128G-GN4IN

Giá bán: 1.150.000 đ

Chiết khấu:

Thẻ nhớ SanDisk Extreme Pro SDXC, SDXXY 256GB, V30, U3, C10, UHS-I, 170MB/s R, 90MB/s W, 4x6, Lifetime Limited SDSDXXY-256G-GN4IN

Giá bán: 2.298.000 đ

Chiết khấu:

Thẻ nhớ SanDisk Extreme Pro SDXC, 64GB, V30, U3, C10, UHS-I,170MB/s R, 90MB/s W, 4x6, Lifetime Limited_SDSDXXY-064G-GN4IN

Giá bán: 550.000 đ

Chiết khấu:

Thẻ nhớ SanDisk Extreme Pro SDHC, 32GB, U3, C10, V30, UHS-I,95MB/s R, 90MB/s W, 4x6, Lifetime Limited_SDSDXXG-032G-GN4IN

Giá bán: 321.000 đ

Chiết khấu:

Thẻ nhớ SanDisk Extreme SDXC SDXV5 128GB V30 U3 C10 UHS-I 150MB/s R 70MB/s W 4x6 Lifetime Limited_SDSDXV5-128G-GNCIN

Giá bán: 793.000 đ

Chiết khấu:

SanDisk Ultra SDXC, SDUNR 128GB, C10, UHS-I, 100MB/s R, 3x5 SDSDUNR-128G-GN3IN

Giá bán: 491.000 đ

Chiết khấu:

SanDisk Ultra SDXC, SDUNR 64GB, C10, UHS-I, 100MB/s R, 3x5 SDSDUNR-064G-GN3IN

Giá bán: 249.000 đ

Chiết khấu:

SanDisk Ultra SDHC, SDUNR 32GB, C10, UHS-I, 100MB/s R, 3x5 SDSDUNR-032G-GN3IN

Giá bán: 140.000 đ

Chiết khấu:

SanDisk Ultra SDHC, SDUNS 16GB, C10, UHS-I, 80MB/s R, 3x5 SDSDUNS-016G-GN3IN

Giá bán: 101.000 đ

Chiết khấu:

Thẻ nhớ

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN