Switch Ruijie

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Switch Ruijie nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Switch Ruijie RG-S1920- 24GT4SFP/2GT Layer 2 Smart 28 port, Tốc độ chuyển mạch 56Gbps NEW
Switch Ruijie RG-S1920- 24GT4SFP/2GT Layer 2 Smart 28 port, Tốc độ chuyển mạch 56Gbps

Giá bán: 5.808.000 đ

Chiết khấu: 5.808.000 đ

Switch Ruijie RG-S1920-18GT2SFP Layer 2 Smart , POE Switches, Tốc độ chuyển mạch 40Gbps NEW
Switch Ruijie RG-S1920-18GT2SFP Layer 2 Smart , POE Switches, Tốc độ chuyển mạch 40Gbps

Giá bán: 5.280.000 đ

Chiết khấu: 5.280.000 đ

Switch Ruijie XS-S1960-24GT4SFP-UP-H Layer 2+ Smart , POE Switches

Giá bán: 25.871.000 đ

Chiết khấu: 25.871.000 đ

Switch Ruijie XS-S1960-10GT2SFP-P-H Layer 2+ Smart , POE Switches

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 12.196.000 đ

Switch Ruijie XS-S1920-26GT2SFP-LP-E Layer 2 Smart , POE Switches

Giá bán: 13.859.000 đ

Chiết khấu: 13.859.000 đ

Switch Ruijie XS-S1920-24T2GT2SFP-P-E Layer 2 Smart , POE Switches

Giá bán: 14.123.000 đ

Chiết khấu: 14.123.000 đ

Switch Ruijie XS-S1920-26GT2SFP-P-E Layer 2 Smart , POE Switches

Giá bán: 15.575.000 đ

Chiết khấu: 15.575.000 đ

Switch Ruijie XS-S1920-24T2GT2SFP-LP-E Layer 2 Smart , POE Switches

Giá bán: 10.296.000 đ

Chiết khấu: 10.296.000 đ

Switch Ruijie XS-S1920-9GT1SFP-P-E Layer 2 Smart , POE Switches

Giá bán: 8.052.000 đ

Chiết khấu: 8.052.000 đ

Switch Ruijie RG-ES126G-P-L

Giá bán: 10.533.000 đ

Chiết khấu: 10.533.000 đ

Switch Ruijie RG-ES126G-LP-L

Giá bán: 9.477.000 đ

Chiết khấu: 9.477.000 đ

Switch Ruijie RG-ES109G-LP-L

Giá bán: 3.036.000 đ

Chiết khấu: 3.036.000 đ

Switch Ruijie XS-S1960-24GT4SFP-H Layer 2+ Smart

Giá bán: 12.619.000 đ

Chiết khấu: 12.619.000 đ

Switch Ruijie XS-S1960-48GT4SFP-H Layer 2+ Smart

Giá bán: 23.877.000 đ

Chiết khấu: 23.877.000 đ

Switch Ruijie RG-S1826G

Giá bán: 5.580.000 đ

Chiết khấu: 5.580.000 đ

Switch Ruijie RG-S1808G NEW
Switch Ruijie RG-S1808G

Giá bán: 1.900.000 đ

Chiết khấu: 1.900.000 đ

Switch Ruijie RG-S1818G

Giá bán: 4.640.000 đ

Chiết khấu: 4.640.000 đ

Switch Ruijie RG-S1826 NEW
Switch Ruijie RG-S1826

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 5.320.000 đ

Switch Ruijie RG-S1826G-P NEW
Switch Ruijie RG-S1826G-P

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 14.071.000 đ

Switch Ruijie RG-S1810G-P NEW
Switch Ruijie RG-S1810G-P

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 6.230.000 đ

Switch Ruijie RG-S1809-P NEW
Switch Ruijie RG-S1809-P

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 4.013.000 đ

Gateway Ruijie RG-EG2100-P V2 chuyên dụng cho các cửa hàng, siêu thị NEW
Gateway Ruijie RG-EG2100-P V2 chuyên dụng cho các cửa hàng, siêu thị

Giá bán: 6.837.000 đ

Chiết khấu: 6.837.000 đ

Gateway Ruijie RG-EG3250 chuyên dụng cho các cửa hàng, siêu thị NEW
Gateway Ruijie RG-EG3250 chuyên dụng cho các cửa hàng, siêu thị

Giá bán: 18.453.000 đ

Chiết khấu: 18.453.000 đ

Gateway Ruijie RG-EG2000CE chuyên dụng cho các cửa hàng, siêu thị NEW
Gateway Ruijie RG-EG2000CE chuyên dụng cho các cửa hàng, siêu thị

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 26.184.000 đ

Switch Ruijie

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN