Switch Ruijie

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Switch Ruijie nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Switch Ruijie XS-S1960-24GT4SFP-UP-H Layer 2+ Smart , POE Switches

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 25.250.000 đ

Switch Ruijie XS-S1960-10GT2SFP-P-H Layer 2+ Smart , POE Switches

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 12.280.000 đ

Switch Ruijie XS-S1920-26GT2SFP-LP-E Layer 2 Smart , POE Switches

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 18.300.000 đ

Switch Ruijie XS-S1920-24T2GT2SFP-P-E Layer 2 Smart , POE Switches

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 15.000.000 đ

Switch Ruijie XS-S1920-26GT2SFP-P-E Layer 2 Smart , POE Switches

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 18.900.000 đ

Switch Ruijie XS-S1920-24T2GT2SFP-LP-E Layer 2 Smart , POE Switches

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 14.400.000 đ

Switch Ruijie XS-S1920-9GT1SFP-P-E Layer 2 Smart , POE Switches

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 9.200.000 đ

Switch Ruijie RG-ES126G-P-L

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 7.960.000 đ

Switch Ruijie RG-ES126G-LP-L

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 7.110.000 đ

Switch Ruijie RG-ES109G-LP-L

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 2.840.000 đ

Switch Ruijie XS-S1960-24GT4SFP-H Layer 2+ Smart

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 12.280.000 đ

Switch Ruijie XS-S1960-48GT4SFP-H Layer 2+ Smart

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 23.880.000 đ

Switch Ruijie RG-S1826G

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 5.580.000 đ

Switch Ruijie RG-S1808G NEW
Switch Ruijie RG-S1808G

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 1.900.000 đ

Switch Ruijie RG-S1818G

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 4.640.000 đ

Switch Ruijie RG-S1826 NEW
Switch Ruijie RG-S1826

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 5.320.000 đ

Switch Ruijie RG-S1826G-P NEW
Switch Ruijie RG-S1826G-P

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 14.071.000 đ

Switch Ruijie RG-S1810G-P NEW
Switch Ruijie RG-S1810G-P

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 6.230.000 đ

Switch Ruijie RG-S1809-P NEW
Switch Ruijie RG-S1809-P

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 4.013.000 đ

Gateway Ruijie RG-EG2100-P V2 chuyên dụng cho các cửa hàng, siêu thị NEW
Gateway Ruijie RG-EG2100-P V2 chuyên dụng cho các cửa hàng, siêu thị

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 8.990.000 đ

Gateway Ruijie RG-EG3250 chuyên dụng cho các cửa hàng, siêu thị NEW
Gateway Ruijie RG-EG3250 chuyên dụng cho các cửa hàng, siêu thị

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 23.990.000 đ

Gateway Ruijie RG-EG2000CE chuyên dụng cho các cửa hàng, siêu thị NEW
Gateway Ruijie RG-EG2000CE chuyên dụng cho các cửa hàng, siêu thị

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 26.184.000 đ

Switch Ruijie

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN