Đầu ghi hình IP VANTECH - VIỆT HÀN SECURITY

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Đầu ghi IP Vantech nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Đầu ghi hình IP VANTECH VP-N16883H4 (HD 8MP, 4 Sata, Audio/Alarm, 2 LAN 1GB)

Giá bán: 11.200.000 đ

Chiết khấu: 14.000.000 đ

Đầu ghi hình IP VANTECH VP-N32883H8 (32 kênh, 8 sata HDD, HDMI 4K, VGA, eSata, băng thông 256Mbps, 2 cổng mạng 1GB)

Giá bán: 27.776.000 đ

Chiết khấu: 34.720.000 đ

Đầu ghi hình IP VANTECH VP-N64883H8 (64 kênh, 8 sata HDD, HDMI, VGA,eSATA Free DDNS)

Giá bán: 65.408.000 đ

Chiết khấu: 81.760.000 đ

Đầu ghi hình IP VANTECH VP-N12896H24 (128 kênh 4U 4K Super NVR)

Giá bán: 170.240.000 đ

Chiết khấu: 212.800.000 đ

Đầu ghi IP Vantech

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN