Camera analog HD

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Camera analog HD nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Camera HDPARAGON HDS-5882TVI-IRQ 1.0 Megapixel, hồng ngoại 20m, D-WDR, 3D-DNR, vỏ nhựa.

Giá bán: 496.000 đ

Chiết khấu: 620.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-5882TVI-IR 1.0 Megapixel, hồng ngoại 20m, D-WDR, 3D-DNR, vỏ nhựa lõi sắt

Giá bán: 568.000 đ

Chiết khấu: 710.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA 1.0 Megapixel, hồng ngoại 20m, D-WDR, 3D-DNR, IP66

Giá bán: 648.000 đ

Chiết khấu: 810.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-5882TVI-IRA 1.0 Megapixel, hồng ngoại 20m, D-WDR, 3D-DNR, IP66

Giá bán: 728.000 đ

Chiết khấu: 910.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-5885DTVI-IR 2.0 Megapixel, IR 20m, F3.6mm, vỏ sắt chống va đập

Giá bán: 880.000 đ

Chiết khấu: 1.100.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1885DTVI-IR 2.0 Megapixel, IR 20m, F3.6mm, vỏ sắt chống va đập

Giá bán: 960.000 đ

Chiết khấu: 1.200.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-5882TVI-IRA3 1.0 Megapixel, IR 40m, F3.6mm

Giá bán: 1.000.000 đ

Chiết khấu: 1.250.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA3 1.0 Megapixel, hồng ngoại 40m, D-WDR, 3D-DNR, IP66

Giá bán: 1.000.000 đ

Chiết khấu: 1.250.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-5895DTVI-IRM 3.0 Megapixel, EXIR 20m, ống kính F3.6mm, OSD Menu

Giá bán: 1.037.000 đ

Chiết khấu: 1.296.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1895DTVI-IR 3.0 Megapixel, EXIR 20m, F3.6mm, OSD Menu

Giá bán: 1.114.000 đ

Chiết khấu: 1.392.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA5 1.0 Megapixel, hồng ngoại 80m, D-WDR, 3D-DNR, IP66

Giá bán: 1.160.000 đ

Chiết khấu: 1.450.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1887STVI-IRF 2.0 Megapixel, EXIR 30m, F3.6mm, Ultra Lowlight, Chống ngược sáng, Camera 4 in 1

Giá bán: 1.168.000 đ

Chiết khấu: 1.460.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-5885DTVI-IRMS 2.0 Megapixel, Có mic thu âm, Hồng ngoại 20m, vỏ sắt chống va đập

Giá bán: 1.192.000 đ

Chiết khấu: 1.490.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1885DTVI-IRS 2.0 Megapixel, IR 20m, Mic thu âm, vỏ sắt chống va đập

Giá bán: 1.224.000 đ

Chiết khấu: 1.530.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-5887STVI-IRMF 2.0 Megapixel, EXIR 30m, Ống kính F3.6mm, Ultra Lowlight, Chống ngược sáng, Camera 4 in 1

Giá bán: 1.240.000 đ

Chiết khấu: 1.550.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1887STVI-IRMF 2.0 Megapixel, EXIR 30m, Ống kính F3.6mm, Ultra Lowlight, Chống ngược sáng, Camera 4 in 1

Giá bán: 1.240.000 đ

Chiết khấu: 1.550.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-5897DTVI-IRMS 5.0 Megapixel, Hồng ngoại EXIR 20m, F3.6mm, Tích hợp mic ghi âm, Camera 4 in 1

Giá bán: 1.336.000 đ

Chiết khấu: 1.670.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-5885DTVI-IR3S 2.0 Megapixel, Hồng ngoại 40m, F3.6mm, Mic thu âm

Giá bán: 1.368.000 đ

Chiết khấu: 1.710.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-5887STVI-IR3F 2.0 Megapixel, EXIR 50m, Ống kính F3.6mm, Ultra Lowlight, Chống ngược sáng, Camera 4 in 1

Giá bán: 1.368.000 đ

Chiết khấu: 1.710.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-5885DTVI-IR3 2.0 Megapixel, IR 40m, F3.6mm

Giá bán: 1.368.000 đ

Chiết khấu: 1.710.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1897DTVI-IRS 5.0 Megapixel, EXIR 25m, Tích hợp Mic ghi âm, Camera 4 in 1

Giá bán: 1.432.000 đ

Chiết khấu: 1.790.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-5897DTVI-IRM 5.0 Megapixel, EXIR 20m,Ống kính F3.6mm, OSD Menu, Camera 4 in 1

Giá bán: 1.464.000 đ

Chiết khấu: 1.830.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1897DTVI-IR 5.0 Megapixel, EXIR 20m, F3.6mm, OSD Menu, Camera 4 in 1

Giá bán: 1.464.000 đ

Chiết khấu: 1.830.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1887STVI-IR3F 2.0 Megapixel, EXIR 50m, F3.6mm, Ultra Lowlight, Chống ngược sáng, Camera 4 in 1

Giá bán: 1.504.000 đ

Chiết khấu: 1.880.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1885DTVI-IR3 2.0 Megapixel, IR 40m, F3.6mm, vỏ nhựa

Giá bán: 1.504.000 đ

Chiết khấu: 1.880.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1885DTVI-IR5 2.0 Megapixel, IR 80m, F3.6mm, vỏ nhựa

Giá bán: 1.576.000 đ

Chiết khấu: 1.970.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1887STVI-IR3 2.0 Megapixel, EXIR 40m, F3.6mm, OSD Menu, Starlight, chống ngược sáng

Giá bán: 1.670.000 đ

Chiết khấu: 2.088.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-5897DTVI-IR3 5.0 Megapixel, Hồng ngoại EXIR 40m,Ống kính F3.6mm, OSD Menu, Camera 4 in 1

Giá bán: 1.672.000 đ

Chiết khấu: 2.090.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1887STVI-IR 2.0 Megapixel, EXIR 20m, F3.6mm, OSD Menu, Starlight, chống ngược sáng

Giá bán: 1.709.000 đ

Chiết khấu: 2.136.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1897DTVI-IR3 5.0 Megapixel, Hồng ngoại EXIR 40m,F3.6mm, OSD Menu, Camera 4 in 1

Giá bán: 1.760.000 đ

Chiết khấu: 2.200.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1897DTVI-IR5 5.0 Megapixel, Hồng ngoại EXIR 80m,F3.6mm, OSD Menu, Camera 4 in 1

Giá bán: 1.920.000 đ

Chiết khấu: 2.400.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-5887STVI-IR3 2.0 Megapixel, EXIR 40m, Ống kính F3.6mm, OSD Menu, Starlight, chống ngược sáng

Giá bán: 2.006.000 đ

Chiết khấu: 2.508.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1887STVI-IRZ3F 2.0 Megapixel, EXIR 70m, Zoom F2.7-13.5mm, Ultra Lowlight, Chống ngược sáng, Camera 4 in 1

Giá bán: 2.176.000 đ

Chiết khấu: 2.720.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-5887STVI-IRZ3F 2.0 Megapixel, EXIR 70m, Zoom F2.7-13.5mm, Ultra Lowlight, Chống ngược sáng, Camera 4 in 1

Giá bán: 2.240.000 đ

Chiết khấu: 2.800.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1897STVI-IR 5.0 Megapixel, EXIR 20m, F3.6mm, Ultra Lowlight, Chống ngược sáng

Giá bán: 2.371.000 đ

Chiết khấu: 2.964.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-5897STVI-IRM 5.0 Megapixel, EXIR 20m, Ống kính F3.6mm, Ultra Lowlight, Chống ngược sáng

Giá bán: 2.371.000 đ

Chiết khấu: 2.964.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-5897STVI-IR3 5.0 Megapixel, Hồng ngoại EXIR 40m, Ống kính F3.6mm, Ultra Lowlight, Chống ngược sáng

Giá bán: 2.669.000 đ

Chiết khấu: 3.336.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1897STVI-IR3 5.0 Megapixel, Hồng ngoại EXIR 40m, F3.6mm, Ultra Lowlight, Chống ngược sáng

Giá bán: 2.669.000 đ

Chiết khấu: 3.336.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1897STVI-IRF 5.0 Megapixel, EXIR 20m, F3.6mm, Chống ngược sáng, Ultra lowlight

Giá bán: 2.680.000 đ

Chiết khấu: 3.350.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-5899TVI-IRMF 8.0 Megapixel, Hồng ngoại EXIR 30m, Ống kính F3.6mm, Camera 4 in 1

Giá bán: 2.680.000 đ

Chiết khấu: 3.350.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-5897STVI-IRMF 5.0 Megapixel, EXIR 20m, Ống kính F3.6mm, Chống ngược sáng, Ultra lowlight

Giá bán: 2.680.000 đ

Chiết khấu: 3.350.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1899TVI-IRMF 8.0 Megapixel, Hồng ngoại EXIR 30m, F3.6mm, Camera 4 in 1

Giá bán: 2.760.000 đ

Chiết khấu: 3.450.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1897STVI-IR5 5.0 Megapixel, EXIR 80m, F3.6mm, Ultra Lowlight, Chống ngược sáng

Giá bán: 2.822.000 đ

Chiết khấu: 3.528.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-5899TVI-IR3F 8.0 Megapixel, Hồng ngoại EXIR 60m, Ống kính F3.6mm, Camera 4 in 1

Giá bán: 2.840.000 đ

Chiết khấu: 3.550.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-5897DTVI-IRZ3 5.0 Megapixel, Hồng ngoại EXIR 40m,Zoom F2.7-13.5mm, OSD Menu, Camera 4 in 1

Giá bán: 2.928.000 đ

Chiết khấu: 3.660.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1897DTVI-IRZ3 5.0 Megapixel, EXIR 40m,Zoom F2.7-13.5mm, OSD Menu, Camera 4 in 1

Giá bán: 3.008.000 đ

Chiết khấu: 3.760.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-5897STVI-IR3F 5.0 Megapixel, Hồng ngoại EXIR 40m, F3.6mm, Chống ngược sáng, Ultra lowlight

Giá bán: 3.008.000 đ

Chiết khấu: 3.760.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1897STVI-IR3F 5.0 Megapixel, EXIR 40m, F3.6mm, Chống ngược sáng, Ultra lowlight

Giá bán: 3.008.000 đ

Chiết khấu: 3.760.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1899TVI-IR3F 8.0 Megapixel, Hồng ngoại EXIR 60m, F3.6mm, Camera 4 in 1

Giá bán: 3.176.000 đ

Chiết khấu: 3.970.000 đ

Camera HDPARAGON HDS-1897STVI-IR5F 5.0 Megapixel, EXIR 80m, F3.6mm, Chống ngược sáng, Ultra lowlight

Giá bán: 3.176.000 đ

Chiết khấu: 3.970.000 đ

Camera analog HD

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN