Khóa cửa Smart Lock PHGlock

DANH MỤC SẢN PHẨM
Danh mục
LỌC THEO
Mua theo Thương hiệu
Xem theo chủ đề Khóa
Mở khóa bằng
Top Khóa cửa Smart Lock PHGlock nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP3308W (Khoá cửa chính, sử dụng 199 vân tay, 8 mã số, 8 remote và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP5501 (Khoá cửa nhôm, sử dụng vân tay, thẻ từ, mã số và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP5331 (Khoá cửa nhôm, sử dụng điện thoại, mã số, thẻ từ, vân tay (có thể tạo giới hạn theo thời gian và chìa cơ, màu đen)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8003 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay (trên nắm), thẻ từ, mật mã và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KE38 (Chuông cửa màn hình cảm ứng, sử dụng 60 thẻ Mifare và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FE38 (Chuông cửa màn hình cảm ứng, sử dụng 60 thẻ Mifare, 90 vân tay và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Phần mềm quản lý khóa khách sạn (Temic) PHGLock

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR7868 (Khoá cửa chính, thẻ MI và chìa khóa cơ) Hot

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 2.600.000 đ

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR2101 (Khoá cửa chính, mã số, thẻ MI và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR7203 (Khoá cửa chính, sử dụng thẻ từ, mã số và chìa khóa cơ, màu đen)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 3.200.000 đ

Khóa cửa Smart Lock PHGlock IC102W (Chuông cửa màn hình cảm ứng, sử dụng kết hợp với khóa điện tử, mở khóa thông qua ứng dụng trên smartphone)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Phần mềm quản lý khóa khách sạn (App) PHGLock

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thẻ cảm ứng MF CARD (Mifare) PHGLock (MF04/MF06/MF08, sử dụng chip cảm biến thông minh)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR8161 (Khoá cửa chính, sử dụng 99 thẻ cảm ứng, 09 mã số và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FE35 (Chuông cửa màn hình cảm ứng, sử dụng mã số, vân tay, thẻ từ, chìa cơ (bên ngoài). Vân tay, thẻ từ, chìa cơ (bên trong))

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Chuông cửa dọn phòng khách sạn PHGLock

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FL6007 (Khoá nhận diện khuôn mặt, sử dụng 100 người dùng gồm 100 lòng bàn tay, 100 khuôn mặt, 100 vân tay, 5 mã số, 20 thẻ từ và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thẻ cảm ứng tích hợp MI CARD (Mifare) PHGLock (Sử dụng chip cảm biến thông minh)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock IC100W (Chuông cửa màn hình cảm ứng, có camera hồng ngoại nhìn ban đêm, chống chói, chống nước)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8030 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, thẻ từ, mật mã)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KE35 (Chuông cửa màn hình cảm ứng, sử dụng Thẻ từ, chìa cơ (bên ngoài). Thẻ từ, núm xoay (bên trong))

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP7155 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, thẻ cảm ứng, mã số và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Hộp tiết kiệm điện PHGLock ES04 (Công suất 4400W, sử dụng thẻ MI)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP6011 (Khoá căn hộ - văn phòng, khoá vân tay, sử dụng 99 thẻ MI, 100 mã số, 99 vân tay và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thẻ từ đeo tay PHGLock (Sử dụng chip cảm biến thông minh)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Hộp tiết kiệm điện PHGLock ES07MI (Công suất: 7.200W - 10.000W, sử dụng thẻ MI)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thẻ cảm ứng TM CARD (Temic) PHGLock

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP5331 (Khoá cửa nhôm, sử dụng điện thoại, mã số, thẻ từ, vân tay (có thể tạo giới hạn theo thời gian và chìa cơ, màu bạc)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP7153W (Khoá cửa chính, sử dụng 256 thẻ MF, 256 mã số, 100 vân tay, 08 remote (đối với phiên bản có remote) và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thẻ cảm ứng tích hợp MITM CARD (Temic & Mifare) PHGLock (Sử dụng chip cảm biến thông minh)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FG3605W (Khoá cửa kính, sử dụng thẻ cảm ứng MF, mã số, vân tay và 05 remote mở cửa từ xa, màu đen)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock CL9928 (Khoá tủ, cách mở khóa dùng thẻ TI)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FG6001 (Khoá cửa kính, sử dụng mở bằng điện thoại, mã số, thẻ MI, vân tay có thể tạo theo thời gian)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8110 (Khoá cửa chính, sử dụng 300 vân tay, 100 mã số, có chức năng chống dò mã và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock CL9015 (Khoá tủ, cách mở khóa dùng thẻ TI)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR7155 (Khoá cửa chính, sử dụng thẻ từ, mật mã và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 3.700.000 đ

Khóa cửa Smart Lock PHGlock RF8106 (Khoá cửa khách sạn, thẻ từ TM08 và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock CL9152 (Khoá tủ, cách mở khóa 50 mã số và 200 thẻ Mifare)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock CL9110 (Khoá tủ, cách mở khóa dùng thẻ RFID)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR7153 (Khoá cửa chính, sử dụng 256 thẻ MF, 256 mã số và chìa khóa cơ, màu bạc)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 3.700.000 đ

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR8160 (Khoá căn hộ - văn phòng, sử dụng 50 thẻ Mifare, 20 mã số, có chức năng chống dò mã và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP5293 (Khoá cửa nhôm, sử dụng 01 mã số, 200 thẻ cảm ứng Mifare và chìa khóa cơ, màu đen)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FG3603 (Khoá cửa kính, sử dụng 2000 thẻ cảm ứng MF, 500 vân tay, 1 mật mã và remote)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock CL9621 (Khoá tủ, cách mở khóa dùng thẻ TI)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock CL9118 (Khoá tủ, cách mở khóa dùng thẻ TI và mã số)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock CL9014 (Khoá tủ, cách mở khóa dùng thẻ cảm ứng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP6021 (Khoá căn hộ - văn phòng, khoá vân tay, sử dụng 99 thẻ MI, 100 mã số, 99 vân tay và chìa khóa cơ, màu Black Nikel)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP7153 (Khoá cửa chính, sử dụng 256 thẻ MF, 256 mã số, 100 vân tay, 08 remote (đối với phiên bản có remote) và chìa khóa cơ, màu vàng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock RF8112 (Khoá cửa khách sạn, thẻ cảm ứng RF và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FA3802 (Khoá nhận diện khuôn mặt, sử dụng lòng bàn tay, vân tay, mật mã, thẻ từ và chìa cơ )

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock

Thu gọn
SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN