HDD - Ổ Cứng camera

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top HDD - Ổ Cứng camera nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Western Purple 1TB dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera, ghi hình liên tục 24/7 ( chính hãng)

Giá bán: 905.000 đ

Chiết khấu: 1.690.000 đ

Western Purple 2TB dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera, ghi hình liên tục 24/7 (chính hãng)

Giá bán: 1.460.000 đ

Chiết khấu: 2.800.000 đ

Western Purple 3TB dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera, ghi hình liên tục 24/7 (chính hãng)

Giá bán: 2.110.000 đ

Chiết khấu: 4.100.000 đ

Western Purple 4TB dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera, ghi hình liên tục 24/7 (chính hãng)

Giá bán: 2.520.000 đ

Chiết khấu: 4.920.000 đ

Western Purple 6TB dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera, 64MB (6Gb/s) /IntelliPower (RPM)/ SATA3), Màu tím (chính hãng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 8.560.000 đ

HDD Western Purple 8TB dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera, 128MB (6Gb/s) /IntelliPower (RPM)/ SATA3), Màu tím (chính hãng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 11.200.000 đ

HDD Western Purple 10TB dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera, 128MB (6Gb/s) /IntelliPower (RPM)/ SATA3), Màu tím (chính hãng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 16.160.000 đ

Ổ cứng HHD Western Purple WD10PURZ

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Ổ cứng HHD Western Purple WD102PURZ

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Ổ cứng HHD Western Purple WD82PURZ

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Ổ cứng HHD Western Purple WD60PURZ

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Ổ cứng HHD Western Purple WD40PURZ

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Ổ cứng HHD Western Purple WD30PURZ

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Ổ cứng HHD Western Purple WD20PURZ

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

HDD Western Purple 12TB dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera, 128MB (6Gb/s) /IntelliPower (RPM)/ SATA3), Màu tím (chính hãng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

HDD - Ổ Cứng camera

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN