Đầu ghi hình UNV

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Đầu ghi hình UNV nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Đầu ghi hình Uniview NVR308-64R-B 64 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, ghi hình 4K, cổng arlam và audio

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Uniview NVR308-32R-B 32 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, ghi hình 4K, cổng arlam và audio

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Uniview NVR308-32E-B 32 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, ghi hình 4K, cổng arlam và audio

Giá bán: 19.500.000 đ

Chiết khấu: 32.500.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR308-64E-B 64 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, ghi hình 4K, cổng arlam và audio

Giá bán: 21.000.000 đ

Chiết khấu: 35.000.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR304-32E-B 32 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, ghi hình 4K, cổng arlam và audio

Giá bán: 12.150.000 đ

Chiết khấu: 20.250.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR302-16E-P16-B 16 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén Ultra265, ghi hình 4K, cổng arlam

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Uniview NVR304-16E-B 16 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, ghi hình 4K, cổng arlam và audio

Giá bán: 10.800.000 đ

Chiết khấu: 18.000.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR302-32E-B 32 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén Ultra265, ghi hình 4K, có cổng audio

Giá bán: 7.350.000 đ

Chiết khấu: 12.250.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR302-16E-B 16 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén Ultra265, ghi hình 4K, có cổng audio

Giá bán: 6.750.000 đ

Chiết khấu: 11.250.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR302-09E-B 9 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén Ultra265, ghi hình 4K, có cổng audio

Giá bán: 6.300.000 đ

Chiết khấu: 10.500.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-16-P8 16 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén Ultra265, ghi hình 4K, có POE

Giá bán: 5.550.000 đ

Chiết khấu: 9.250.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08-P8 8 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén Ultra265, ghi hình 4K, có POE

Giá bán: 4.950.000 đ

Chiết khấu: 8.250.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04-P4 4 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén Ultra265, ghi hình 4K, có POE

Giá bán: 4.050.000 đ

Chiết khấu: 6.750.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04E 4 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén Ultra265, ghi hình 4K

Giá bán: 2.550.000 đ

Chiết khấu: 4.250.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-16E 16 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén Ultra265, ghi hình 4K

Giá bán: 3.450.000 đ

Chiết khấu: 5.750.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08E 8 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén Ultra265, ghi hình 4K

Giá bán: 3.000.000 đ

Chiết khấu: 5.000.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR304-32S 32 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén Ultra265, ghi hình 4K

Giá bán: 8.826.000 đ

Chiết khấu: 14.710.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR304-16S 16 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén Ultra265, ghi hình 4K

Giá bán: 7.809.000 đ

Chiết khấu: 13.015.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR302-32S 32 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén Ultra265, ghi hình 4K

Giá bán: 6.111.000 đ

Chiết khấu: 10.185.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR302-16S 16 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén Ultra265, ghi hình 4K

Giá bán: 4.200.000 đ

Chiết khấu: 7.000.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR302-08S-P8 8 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén Ultra265, ghi hình 4K

Giá bán: 7.062.000 đ

Chiết khấu: 11.770.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08S2 8 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén Ultra265, ghi hình 4K

Giá bán: 2.190.000 đ

Chiết khấu: 3.650.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04S 4 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén Ultra265, ghi hình 4K

Giá bán: 2.025.000 đ

Chiết khấu: 3.375.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04S2 4 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén Ultra265, ghi hình 4K

Giá bán: 1.890.000 đ

Chiết khấu: 3.150.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08S 8 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén H265 , ghi hình 4K

Giá bán: 2.250.000 đ

Chiết khấu: 3.750.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08B 8 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén H265 tiết kiệm dung lượng

Giá bán: 2.100.000 đ

Chiết khấu: 3.500.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04B 4 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén H265 tiết kiệm dung lượng

Giá bán: 1.800.000 đ

Chiết khấu: 3.000.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08-P8 8 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, có sẵn 8 POE

Giá bán: 5.754.000 đ

Chiết khấu: 9.590.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-16L-P8 16 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, có sẵn POE

Giá bán: 4.800.000 đ

Chiết khấu: 8.000.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08L-P8 8 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, có sẵn POE

Giá bán: 4.350.000 đ

Chiết khấu: 7.250.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04L-P4 4 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, có sẵn POE

Giá bán: 3.450.000 đ

Chiết khấu: 5.750.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08LB-P8 8 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, có sẵn POE

Giá bán: 3.450.000 đ

Chiết khấu: 5.750.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04LB-P4 4 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, có sẵn POE

Giá bán: 2.250.000 đ

Chiết khấu: 3.750.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08LB 8 kênh, hỗ trợ Camera IP của bên thứ ba với chuẩn ONVIF

Giá bán: 1.500.000 đ

Chiết khấu: 2.500.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04LB 4 kênh, hỗ trợ Camera IP của bên thứ ba với chuẩn ONVIF

Giá bán: 1.320.000 đ

Chiết khấu: 2.200.000 đ

Đầu ghi hình UNV

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN