Combo Vantech - Viet Han Security

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Combo Vantech nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Combo 1 Camera Vantech VP-114AP 2.0 Mepigaxel + DVR VP-464ATC 4 kênh, 1 Adaptor, 2 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 2 Camera Vantech VP-114AP 2.0 Mepigaxel + DVR VP-464ATC 4 kênh, 2 Adaptor, 4 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 3 camera Vantech VP-114AP 2.0 Mepigaxel + DVR VP-464ATC 4 kênh, 3 Adaptor, 6 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 4 camera Vantech VP-114AP 2.0 Mepigaxel + DVR VP-464ATC 4 kênh, 4 Adaptor, 8 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 1 Camera Vantech VP-124AP 2.0 Mepigaxel + DVR VP-464ATC 4 kênh, 1 Adaptor, 2 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 2 Camera Vantech VP-124AP 2.0 Mepigaxel + DVR VP-464ATC 4 kênh, 2 Adaptor, 4 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 3 camera Vantech VP-124AP 2.0 Mepigaxel + DVR VP-464ATC 4 kênh, 3 Adaptor, 6 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 4 Camera Vantech VP-124AP 2.0 Mepigaxel + DVR VP-464ATC 4 kênh, 4 Adaptor, 8 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 5 Camera Vantech VP-124AP 2.0 Mepigaxel + DVR VP-864ATC 8 kênh, 5 Adaptor, 10 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 6 Camera Vantech VP-124AP 2.0 Mepigaxel + DVR VP-864ATC 8 kênh, 6 Adaptor, 12 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 7 Camera Vantech VP-124AP 2.0 Mepigaxel + DVR VP-864ATC 8 kênh, 7 Adaptor, 14 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 8 Camera Vantech VP-124AP 2.0 Mepigaxel + DVR VP-864ATC 8 kênh, 8 Adaptor, 16 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo KIT Vantech VPP-01A: Powerline IP 4 camera 1.0 Megapixel + 1 NVR4 kênh 720P

Giá bán: 17.088.600 đ

Chiết khấu: 17.988.000 đ

Combo KIT Vantech VPP-01B: Powerline IP 4 Camera 2.0 Megapixel +1 NVR 4 kênh 1080P

Giá bán: 22.230.000 đ

Chiết khấu: 23.400.000 đ

Combo KIT Vantech VPP-01C: Powerline IP 4 Camera 2.0 Megapixel + 1 NVR 4CH monitor LCD 14 inch

Giá bán: 28.500.000 đ

Chiết khấu: 30.000.000 đ

Combo KIT Vantech VPP-02A: Powerline IP 8 Camera 1.0 Megapixel + 1 NVR 8 kênh 720P

Giá bán: 31.920.000 đ

Chiết khấu: 33.600.000 đ

Combo KIT Vantech VPP-02B Powerline IP : 8 Camera IP 2.0 Megapixel + 1 NVR 8 kênh 1080P

Giá bán: 39.900.000 đ

Chiết khấu: 42.000.000 đ

Combo KIT Vantech VP-K411ATC 4 Camera 2.0 Megapixel + 1 Đầu ghi 4 kênh HD 1080P

Giá bán: 5.688.600 đ

Chiết khấu: 5.988.000 đ

Khuyến mại:
Combo KIT Vantech VP-K12NVR 4 Camera 1.3 Megapixel + 1 Đầu ghi 8 kênh IP HD 1080P

Giá bán: 5.128.860 đ

Chiết khấu: 5.399.000 đ

Khuyến mại:
Combo KIT Vantech VP-K811ATC 8 Camera 2.0 Megapixel + 1 Đầu ghi 8 kênh HD 1080P

Giá bán: 7.978.860 đ

Chiết khấu: 8.399.000 đ

Khuyến mại:
Combo KIT Vantech VP-K1611ATC 16 Camera 2.0 Megapixel + 1 Đầu ghi 16 kênh HD 1080P

Giá bán: 15.732.000 đ

Chiết khấu: 16.560.000 đ

Khuyến mại:

Combo Vantech

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN