Combo Questek - Viet Han Security

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Combo Questek nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Combo Questek 1 Camera 1.0 Megapixel + Đầu ghi Questek 4 kênh, 1 Adaptor, 2 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại: Tặng 10M dây tín hiệu 5C-FB đồng trục
Combo Questek 2 Camera 1.0 Megapixel + Đầu ghi Questek 4 kênh, 2 Adaptor, 4 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại: Tặng 20M dây tín hiệu 5C-FB đồng trục
Combo Questek 3 Camera 1.0 Megapixel + Đầu ghi Questek 4 kênh, 3 Adaptor, 6 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại: Tặng 30M dây tín hiệu 5C-FB đồng trục
Combo Questek 4 camera 1.0 Megapixel + Đầu ghi Questek 4 kênh, 4 Adaptor, 8 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại: Tặng 40M dây tín hiệu 5C-FB đồng trục
Combo Questek 4 camera thân 1.0 Megapixel + Đầu ghi Questek 4 kênh, 4 Adaptor, 8 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại: Tặng 40M dây tín hiệu 5C-FB đồng trục
Combo Questek 5 camera thân 1.0 Megapixel + Đầu ghi Questek 8 kênh, 5 Adaptor, 10 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại: Tặng 50M dây tín hiệu 5C-FB đồng trục
Combo Questek 6 camera Thân 1.0 Megapixel + Đầu ghi Questek 8 kênh, 6 Adaptor, 12 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại: Tặng 60M dây tín hiệu 5C-FB đồng trục
Combo Questek 7 Camera Thân 1.0 Megapixel + Đầu ghi Questek 8 kênh, 7 Adaptor, 14 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại: Tặng 70M dây tín hiệu 5C-FB đồng trục
Combo Questek 8 Camera Thân 1.0 Megapixel + Đầu ghi Questek 8 kênh, 8 Adaptor, 16 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại: Tặng 80M dây tín hiệu 5C-FB đồng trục

Combo Questek

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN