Combo AVTECH - Viet Han Security

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Combo AVTECH nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Combo 1 camera AVTECH DG103FP + DVR 4CH DGD1304, 1 adaptor, 2 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại: Tặng 10M dây tín hiệu 5C-FB
Combo 2 camera AVTECH DG103FP + DVR 4CH DGD1304, 2 adaptor, 4 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại: Tặng 20M dây tín hiệu 5C-FB
Combo 3 camera AVTECH DG103FP + DVR 4CH DGD1304, 3 adaptor, 6 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại: Tặng 30M dây tín hiệu 5C-FB
Khuyến mại: Tặng 40M dây tín hiệu camera 5C-FB
Combo 4 camera AVTECH DG103FP + DVR 4CH DGD1304, 4 adaptor, 8 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại: Tặng 40M dây tín hiệu camera 5C-FB
Combo 1 camera AVTECH DG105FP + DVR 4CH DGD1304 HD 2MP, 1 adaptor, 2 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại: Tặng 10M dây tín hiệu camera 5C-FB
Combo 3 camera AVTECH DG105FP + DVR 4CH DGD1304 HD 2MP, 3 adaptor, 6 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại: Tặng 30M dây tín hiệu camera 5C-FB
Combo 4 camera AVTECH DG105FP + DVR 4CH DGD1304 HD 2MP, 4 adaptor, 8 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại: Tặng 40M dây tín hiệu camera 5C-FB

Combo AVTECH

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN