Camera Uniview | Báo Giá Camera ip UNV Mới Nhất camera giám sát

DANH MỤC SẢN PHẨM
Danh mục
LỌC THEO
Mua theo Thương hiệu
Theo giá

0 đ - 5.000.000 đ

Áp dụng
Độ phân giải
Hồng Ngoại
Camera theo kiểu dáng
Zoom Ống Kính
Chống ngược sáng
Top Camera Uniview nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Camera Uniview IPC322LR3-VSPF40-E 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 1.656.000 đ

Chiết khấu: 2.070.000 đ

Camera Uniview IPC322SR3-DVPF28-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 3.840.000 đ

Chiết khấu: 4.800.000 đ

Camera Uniview IPC2124LR3-PF40(60)M-D 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 2.928.000 đ

Chiết khấu: 3.660.000 đ

Camera Uniview IPC2124SR3-APF40 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265, tích hợp mic

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC6222ER-X30P-B 2.0 Megapixel, Zoom quang 30x, hồng ngoại 150m, chuẩn Onvif

Giá bán: 35.395.000 đ

Chiết khấu: 44.244.000 đ

Camera Uniview IPC322LR3-VSPF28-D 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 2.136.000 đ

Chiết khấu: 2.670.000 đ

Camera Uniview IPC814SR-DVSPF16 4.0 Megapixel, hồng ngoại 10m, chuẩn H265

Giá bán: 8.880.000 đ

Chiết khấu: 11.100.000 đ

Camera Uniview IPC2124LR3-PF40 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 2.928.000 đ

Chiết khấu: 3.660.000 đ

Camera Uniview IPC2124SR3-DPF36 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC6253SR-X33 3.0 Megapixel, Zoom quang 33x, hồng ngoại 200m, chuẩn Onvif

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC322LR3-VSPF40-D 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 2.136.000 đ

Chiết khấu: 2.670.000 đ

Camera Uniview IPC814SR-DVPF16 4.0 Megapixel, hồng ngoại 10m, chuẩn H265, có audio

Giá bán: 9.120.000 đ

Chiết khấu: 11.400.000 đ

Camera Uniview IPC2C22LR6-F40-E 2.0 Megapixel, hồng ngoại 60m, chuẩn H265

Giá bán: 2.851.000 đ

Chiết khấu: 3.564.000 đ

Camera Uniview IPC2128SR3-DPF40 8.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC6852SR-X44U 2.0 Megapixel, Zoom 44x, hồng ngoại 250m, chuẩn Onvif

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC322ER3-DUVPF28-C 2.0 Megapixel, Starlight, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 5.131.000 đ

Chiết khấu: 6.414.000 đ

Camera Uniview IPC314SR-DVPF28 4.0 Megapixel, hồng ngoại 15m, chuẩn H265, tích hợp mic

Giá bán: 5.040.000 đ

Chiết khấu: 6.300.000 đ

Camera Uniview IPC2C22LR6-PF40-E 2.0 Megapixel, hồng ngoại 60m, chuẩn H265

Giá bán: 2.976.000 đ

Chiết khấu: 3.720.000 đ

Camera Uniview IPC2328SBR5-DPZ 8.0 Megapixel, hồng ngoại 50m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Bộ KIT 4 Camera Uniview 2MP KIT/301-04LB-P4/4*2122LR3-PF40-E, hồng ngoại 30m, chuẩn H265 NEW
Bộ KIT 4 Camera Uniview 2MP KIT/301-04LB-P4/4*2122LR3-PF40-E, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 6.400.000 đ

Chiết khấu: 8.000.000 đ

Camera Uniview IPC324LR3-VSPF28-D 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 3.120.000 đ

Chiết khấu: 3.900.000 đ

Camera Uniview IPC3612ER3-PF28-D 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 3.600.000 đ

Chiết khấu: 4.500.000 đ

Camera Uniview IPC2322LBR3-SP-D 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 3.720.000 đ

Chiết khấu: 4.650.000 đ

Camera Uniview IPC3615ER3-ADUPF28M 5.0 Megapixel, Starlight, hồng ngoại 30m, chuẩn H265, tích hợp mic

Giá bán: 5.280.000 đ

Chiết khấu: 6.600.000 đ

Camera Uniview IPC324LR3-VSPF40-D 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 3.120.000 đ

Chiết khấu: 3.900.000 đ

Camera Uniview IPC3612ER3-PF40-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 3.600.000 đ

Chiết khấu: 4.500.000 đ

Camera Uniview IPC2222SR5-UPF60-B 2.0 Megapixel, Starrlight, hồng ngoại 50m, chuẩn H265

Giá bán: 5.309.000 đ

Chiết khấu: 6.636.000 đ

Camera Uniview IPC2125SR3-ADUPF40 5.0 Megapixel, Starlight, hồng ngoại 30m, chuẩn H265, tích hợp mic

Giá bán: 5.280.000 đ

Chiết khấu: 6.600.000 đ

Camera Uniview IPC3232LR3-VSP-D 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 3.720.000 đ

Chiết khấu: 4.650.000 đ

Camera Uniview IPC3632ER3-DPZ28-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 5.880.000 đ

Chiết khấu: 7.350.000 đ

Camera Uniview IPC2222SR5-UPF40-B 2.0 Megapixel, Starrlight, hồng ngoại 50m, chuẩn H265

Giá bán: 5.309.000 đ

Chiết khấu: 6.636.000 đ

Camera Uniview IPC2222EBR5-HDUPF40 2.0 Megapixel, hồng ngoại 50m, chuẩn H265

Giá bán: 5.040.000 đ

Chiết khấu: 6.300.000 đ

Camera Uniview IPC3232LR3-VSPZ28-D 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 5.280.000 đ

Chiết khấu: 6.600.000 đ

Camera Uniview IPC3634ER3-DPZ28 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 7.440.000 đ

Chiết khấu: 9.300.000 đ

Camera Uniview IPC2222ER5-DUPF40-C 2.0 Megapixel, Super Starrlight, hồng ngoại 50m, chuẩn H265

Giá bán: 5.760.000 đ

Chiết khấu: 7.200.000 đ

Camera Uniview IPC2322EBR5-HDUPZ 2.0 Megapixel, Starlight, hồng ngoại 50m, chuẩn H265

Giá bán: 9.120.000 đ

Chiết khấu: 11.400.000 đ

Camera Uniview IPC312SR-VPF28-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 15m, chuẩn H265

Giá bán: 4.771.000 đ

Chiết khấu: 5.964.000 đ

Camera Uniview IPC2122CR3-F40-A 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 1.355.000 đ

Chiết khấu: 1.694.000 đ

Camera Uniview IPC2322EBR5-P-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 50m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC6412LR-X5P 2.0 Megapixel, Zoom quang 5x, hồng ngoại 30m, chuẩn Onvif

Giá bán: 6.715.000 đ

Chiết khấu: 8.394.000 đ

Camera Uniview IPC3614LR3-PF28-D 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 3.000.000 đ

Chiết khấu: 3.750.000 đ

Camera Uniview IPC2122LR3-PF40-E 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 1.608.000 đ

Chiết khấu: 2.010.000 đ

Camera Uniview IPC2322EBR5-DPZ28-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 50m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC8542ER5-DUG 2.0 Megapixel, hồng ngoại 50m, chuẩn Onvif

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC3614LR3-PF40-D 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 3.000.000 đ

Chiết khấu: 3.750.000 đ

Camera Uniview IPC2122LR3-PF40-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 1.958.000 đ

Chiết khấu: 2.448.000 đ

Camera Uniview IPC2324EBR-DP 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC6322LR-X22-C 2.0 Megapixel, Zoom quang 22x, hồng ngoại 150m, chuẩn Onvif

Giá bán: 16.320.000 đ

Chiết khấu: 20.400.000 đ

Camera Uniview IPC3232ER-VS-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 6.480.000 đ

Chiết khấu: 8.100.000 đ

Camera Uniview IPC2122LR3-PF40M-D 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 2.112.000 đ

Chiết khấu: 2.640.000 đ

Camera Uniview

Camera Uniview là nhà tiên phong trong lĩnh vực camera giám sát IP, xuất xứ từ Trung Quốc. Đây là công ty sản xuất lớn thứ 2 Trung Quốc trong phân khúc camera giám sát cao cấp, đứng thứ 3 về doanh thu tổng thể (sau Hikvision và Dahua) và đứng thứ 7 trên toàn cầu. Uniview tập trung vào sản phẩm chất lượng cao và nâng cao khả năng sáng tạo.

Viet Han Security nhà phân phối Camera ip Uniview chính hãng khu vực phía nam và phía bắc với nhiều chính sách ưu đãi lớn cho Đại lý, bảo hành nhanh chóng 1 Đổi 1 cho đại lý, hỗ trợ đại lý tốt nhất, hỗ trợ catalo nguyên cuốn, poster, kệ demo,  Với phương châm :  Hợp Tác Cùng Phát Triển - Chia Sẻ Lợi Nhuận. Việt Hàn chuyên lắp đặt camera ip Uniview giá rẻ tốt nhất tại Tp HCM và Hà Nội. 

  GIÁ TỐT NHẤT VIỆT NAM - KHÔNG ÁP DOANH SỐ - HỖ TRỢ NHIỆT TÌNH 

 Tổng đài : 0899.199.598 ( phòng kinh doanh ) - Hỗ trợ kỹ thuật : 1900.099.987

 🚛Giao hàng toàn Quốc

 VIỆT HÀN SECURITY NHÀ PHÂN PHỐI CAMERA UY TÍN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

CHÚNG TÔI LUÔN THỰC HIỆN NHỮNG GÌ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG

Thu gọn
SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN