Camera UNV

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Camera UNV nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Camera Uniview IPC6852SR-X44U 2.0 Megapixel, Zoom 44x, hồng ngoại 250m, chuẩn Onvif

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC6253SR-X33 3.0 Megapixel, Zoom quang 33x, hồng ngoại 200m, chuẩn Onvif

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC6222ER-X30P-B 2.0 Megapixel, Zoom quang 30x, hồng ngoại 150m, chuẩn Onvif

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 36.870.000 đ

Camera Uniview IPC6222ER-X30-B 2.0 Megapixel, Zoom quang 30x, hồng ngoại 150m, chuẩn Onvif

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 32.500.000 đ

Camera Uniview IPC6222ER-X20P-B 2.0 Megapixel, Zoom quang 20x, hồng ngoại 150m, chuẩn Onvif

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 32.815.000 đ

Camera Uniview IPC6222ER-X20-B 2.0 Megapixel, Zoom quang 20x, hồng ngoại 150m, chuẩn Onvif

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 26.250.000 đ

Camera Uniview IPC6258SR-X22DUP 8.0 Megapixel, Zoom quang 22x, hồng ngoại 200m, chuẩn Onvif

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC6322SR-X22P-C 2.0 Megapixel, Zoom quang 22x, hồng ngoại 150m, chuẩn Onvif

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 20.740.000 đ

Camera Uniview IPC6322LR-X22-C 2.0 Megapixel, Zoom quang 22x, hồng ngoại 150m, chuẩn Onvif

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 17.000.000 đ

Camera Uniview IPC8542ER5-DUG 2.0 Megapixel, hồng ngoại 50m, chuẩn Onvif

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC6412LR-X5P 2.0 Megapixel, Zoom quang 5x, hồng ngoại 30m, chuẩn Onvif

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 6.995.000 đ

Camera Uniview IPC2322EBR5-HDUPZ 2.0 Megapixel, Starlight, hồng ngoại 50m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 9.500.000 đ

Camera Uniview IPC2222EBR5-HDUPF40 2.0 Megapixel, hồng ngoại 50m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 5.250.000 đ

Camera Uniview IPC2125SR3-ADUPF40 5.0 Megapixel, Starlight, hồng ngoại 30m, chuẩn H265, tích hợp mic

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 5.500.000 đ

Camera Uniview IPC3615ER3-ADUPF28M 5.0 Megapixel, Starlight, hồng ngoại 30m, chuẩn H265, tích hợp mic

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 5.500.000 đ

Camera Uniview IPC2328SBR5-DPZ 8.0 Megapixel, hồng ngoại 50m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC2128SR3-DPF40 8.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC2124SR3-DPF36 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC2124SR3-APF40 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265, tích hợp mic

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC2122SR3-APF40-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265, tích hợp mic

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC2122SR3-PF40-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 3.250.000 đ

Camera Uniview IPC744SR5-PF60-32G 4.0 Megapixel, hồng ngoại 50m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 10.500.000 đ

Camera Uniview IPC742SR9-PZ30-32G 2.0 Megapixel, hồng ngoại 100m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 10.000.000 đ

Camera Uniview IPC2324EBR-DPZ28 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC2324EBR-DP 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC2322EBR5-DPZ28-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 50m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC2322EBR5-P-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 50m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC2222ER5-DUPF40-C 2.0 Megapixel, Super Starrlight, hồng ngoại 50m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 6.000.000 đ

Camera Uniview IPC2222SR5-UPF40-B 2.0 Megapixel, Starrlight, hồng ngoại 50m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 5.530.000 đ

Camera Uniview IPC2222SR5-UPF60-B 2.0 Megapixel, Starrlight, hồng ngoại 50m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 5.530.000 đ

Camera Uniview IPC2322LBR3-SP-D 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 3.875.000 đ

Camera Uniview IPC2C22LR6-F40-E 2.0 Megapixel, hồng ngoại 60m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 2.970.000 đ

Camera Uniview IPC2C22LR6-PF40-E 2.0 Megapixel, hồng ngoại 60m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 3.100.000 đ

Camera Uniview IPC2124LR3-PF40 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 3.050.000 đ

Camera Uniview IPC2122SR3-UPF40-C 2.0 Megapixel, Starrlight, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 4.250.000 đ

Camera Uniview IPC2124LR3-PF40(60)M-D 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 3.050.000 đ

Camera Uniview IPC2125LR3-PF40M-D 5.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 3.900.000 đ

Camera Uniview IPC262EFW-DUZ 2.0 Megapixel, Starlight, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 2.395.000 đ

Camera Uniview IPC2122SR3-F40W-D 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 2.395.000 đ

Camera Uniview IPC2122LR3-PF60M-D 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 2.200.000 đ

Camera Uniview IPC2122LR3-PF40M-D 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 2.200.000 đ

Camera Uniview IPC2122LR3-PF40-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 2.040.000 đ

Camera Uniview IPC2122LR3-PF40-E 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 1.675.000 đ

Camera Uniview IPC2122CR3-F40-A 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 1.411.000 đ

Camera Uniview IPC3634ER3-DPZ28 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 7.750.000 đ

Camera Uniview IPC3632ER3-DPZ28-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 6.125.000 đ

Camera Uniview IPC3612ER3-PF40-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 3.750.000 đ

Camera Uniview IPC3612ER3-PF28-D 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 3.750.000 đ

Camera Uniview IPC314SR-DVPF28 4.0 Megapixel, hồng ngoại 15m, chuẩn H265, tích hợp mic

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 5.250.000 đ

Camera Uniview IPC814SR-DVPF16 4.0 Megapixel, hồng ngoại 10m, chuẩn H265, có audio

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 9.500.000 đ

Camera UNV

Uniview là nhà tiên phong và lãnh đạo trong lĩnh vực camera giám sát IP, xuất xứ từ Trung Quốc. Đây là công ty sản xuất lớn thứ 2 Trung Quốc trong phân khúc camera giám sát cao cấp, đứng thứ 3 về doanh thu tổng thể (sau Hikvision và Dahua) và đứng thứ 7 trên toàn cầu. Uniview tập trung vào sản phẩm chất lượng cao và nâng cao khả năng sáng tạo.

Mọi chi tiết xin liên hệ

Tổng đài 18001598 ( miễn phí cước) tư vấn & bán hàng

Hồ Chí Minh : 028.35162 234 - Hà Nội : 024.3863.0043

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN