Camera UNV Uniview | Báo Giá Camera ip UNV Mới Nhất camera giám sát

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Camera UNV Uniview nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Camera Uniview IPC322LR3-VSPF28-E 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 1.208.000 đ

Chiết khấu: 1.725.000 đ

Camera Uniview IPC322LR3-VSPF40-E 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 1.208.000 đ

Chiết khấu: 1.725.000 đ

Camera Uniview IPC322LR3-VSPF28-D 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 1.558.000 đ

Chiết khấu: 2.225.000 đ

Camera Uniview IPC322LR3-VSPF40-D 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 1.558.000 đ

Chiết khấu: 2.225.000 đ

Camera Uniview IPC322ER3-DUVPF28-C 2.0 Megapixel, Starlight, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 3.742.000 đ

Chiết khấu: 5.345.000 đ

Camera Uniview IPC324LR3-VSPF28-D 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 2.275.000 đ

Chiết khấu: 3.250.000 đ

Camera Uniview IPC324LR3-VSPF40-D 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 2.275.000 đ

Chiết khấu: 3.250.000 đ

Camera Uniview IPC3232LR3-VSP-D 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 2.713.000 đ

Chiết khấu: 3.875.000 đ

Camera Uniview IPC3232LR3-VSPZ28-D 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 3.850.000 đ

Chiết khấu: 5.500.000 đ

Camera Uniview IPC312SR-VPF28-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 15m, chuẩn H265

Giá bán: 3.479.000 đ

Chiết khấu: 4.970.000 đ

Camera Uniview IPC3614LR3-PF28-D 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 2.188.000 đ

Chiết khấu: 3.125.000 đ

Camera Uniview IPC3614LR3-PF40-D 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 2.188.000 đ

Chiết khấu: 3.125.000 đ

Camera Uniview IPC3232ER-VS-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 4.725.000 đ

Chiết khấu: 6.750.000 đ

Camera Uniview IPC3232ER3-DVZ28-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 5.425.000 đ

Chiết khấu: 7.750.000 đ

Camera Uniview IPC3234SR-DV 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 5.250.000 đ

Chiết khấu: 7.500.000 đ

Camera Uniview IPC3234SR3-DVZ28 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 6.475.000 đ

Chiết khấu: 9.250.000 đ

Camera Uniview IPC3232ER-DV-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 4.725.000 đ

Chiết khấu: 6.750.000 đ

Camera Uniview IPC322SR3-DVPF28-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 2.800.000 đ

Chiết khấu: 4.000.000 đ

Camera Uniview IPC814SR-DVSPF16 4.0 Megapixel, hồng ngoại 10m, chuẩn H265

Giá bán: 6.475.000 đ

Chiết khấu: 9.250.000 đ

Camera Uniview IPC814SR-DVPF16 4.0 Megapixel, hồng ngoại 10m, chuẩn H265, có audio

Giá bán: 6.650.000 đ

Chiết khấu: 9.500.000 đ

Camera Uniview IPC314SR-DVPF28 4.0 Megapixel, hồng ngoại 15m, chuẩn H265, tích hợp mic

Giá bán: 3.675.000 đ

Chiết khấu: 5.250.000 đ

Camera Uniview IPC3612ER3-PF28-D 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 2.625.000 đ

Chiết khấu: 3.750.000 đ

Camera Uniview IPC3612ER3-PF40-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 2.625.000 đ

Chiết khấu: 3.750.000 đ

Camera Uniview IPC3632ER3-DPZ28-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 4.288.000 đ

Chiết khấu: 6.125.000 đ

Camera Uniview IPC3634ER3-DPZ28 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 5.425.000 đ

Chiết khấu: 7.750.000 đ

Camera Uniview IPC2122CR3-F40-A 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 988.000 đ

Chiết khấu: 1.411.000 đ

Camera Uniview IPC2122LR3-PF40-E 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 1.173.000 đ

Chiết khấu: 1.675.000 đ

Camera Uniview IPC2122LR3-PF40-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 1.428.000 đ

Chiết khấu: 2.040.000 đ

Camera Uniview IPC2122LR3-PF40M-D 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 1.540.000 đ

Chiết khấu: 2.200.000 đ

Camera Uniview IPC2122LR3-PF60M-D 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 1.540.000 đ

Chiết khấu: 2.200.000 đ

Camera Uniview IPC2122SR3-F40W-D 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 1.677.000 đ

Chiết khấu: 2.395.000 đ

Camera Uniview IPC262EFW-DUZ 2.0 Megapixel, Starlight, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 1.677.000 đ

Chiết khấu: 2.395.000 đ

Camera Uniview IPC2125LR3-PF40M-D 5.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 2.730.000 đ

Chiết khấu: 3.900.000 đ

Camera Uniview IPC2124LR3-PF40(60)M-D 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 2.135.000 đ

Chiết khấu: 3.050.000 đ

Camera Uniview IPC2122SR3-UPF40-C 2.0 Megapixel, Starrlight, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 2.975.000 đ

Chiết khấu: 4.250.000 đ

Camera Uniview IPC2124LR3-PF40 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 2.135.000 đ

Chiết khấu: 3.050.000 đ

Camera Uniview IPC2C22LR6-F40-E 2.0 Megapixel, hồng ngoại 60m, chuẩn H265

Giá bán: 2.079.000 đ

Chiết khấu: 2.970.000 đ

Camera Uniview IPC2C22LR6-PF40-E 2.0 Megapixel, hồng ngoại 60m, chuẩn H265

Giá bán: 2.170.000 đ

Chiết khấu: 3.100.000 đ

Camera Uniview IPC2322LBR3-SP-D 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 2.713.000 đ

Chiết khấu: 3.875.000 đ

Camera Uniview IPC2222SR5-UPF60-B 2.0 Megapixel, Starrlight, hồng ngoại 50m, chuẩn H265

Giá bán: 3.871.000 đ

Chiết khấu: 5.530.000 đ

Camera Uniview IPC2222SR5-UPF40-B 2.0 Megapixel, Starrlight, hồng ngoại 50m, chuẩn H265

Giá bán: 3.871.000 đ

Chiết khấu: 5.530.000 đ

Camera Uniview IPC2222ER5-DUPF40-C 2.0 Megapixel, Super Starrlight, hồng ngoại 50m, chuẩn H265

Giá bán: 4.200.000 đ

Chiết khấu: 6.000.000 đ

Camera Uniview IPC2322EBR5-P-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 50m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC2322EBR5-DPZ28-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 50m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC2324EBR-DP 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC2324EBR-DPZ28 4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Uniview IPC742SR9-PZ30-32G 2.0 Megapixel, hồng ngoại 100m, chuẩn H265

Giá bán: 7.000.000 đ

Chiết khấu: 10.000.000 đ

Camera Uniview IPC744SR5-PF60-32G 4.0 Megapixel, hồng ngoại 50m, chuẩn H265

Giá bán: 7.350.000 đ

Chiết khấu: 10.500.000 đ

Camera Uniview IPC2122SR3-PF40-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265

Giá bán: 2.275.000 đ

Chiết khấu: 3.250.000 đ

Camera Uniview IPC2122SR3-APF40-C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m, chuẩn H265, tích hợp mic

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera UNV Uniview

Camera UNV Uniview là nhà tiên phong và lãnh đạo trong lĩnh vực camera giám sát IP, xuất xứ từ Trung Quốc. Đây là công ty sản xuất lớn thứ 2 Trung Quốc trong phân khúc camera giám sát cao cấp, đứng thứ 3 về doanh thu tổng thể (sau Hikvision và Dahua) và đứng thứ 7 trên toàn cầu. Uniview tập trung vào sản phẩm chất lượng cao và nâng cao khả năng sáng tạo.

Mọi chi tiết xin liên hệ

Tổng đài 18001598 ( miễn phí cước) tư vấn & bán hàng

Hồ Chí Minh : 028.35162 234 - Hà Nội : 024.3863.0043

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN