Camera analog HD

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Camera analog HD nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE56C0T-IRP (HD-TVI, 1 MP, hồng ngoại 20 m)

Giá bán: 400.000 đ

Chiết khấu: 500.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE56C0T-IR (HD-TVI, 1 MP, hồng ngoại 20 m)

Giá bán: 464.000 đ

Chiết khấu: 580.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16C0T-IRP (HD-TVI, 1 MP, hồng ngoại 20 m)

Giá bán: 464.000 đ

Chiết khấu: 580.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16B2-IPF (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 20 m) NEW
Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16B2-IPF (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 20 m)

Giá bán: 544.000 đ

Chiết khấu: 680.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE56B2-IPF (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 20 m) NEW
Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE56B2-IPF (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 20 m)

Giá bán: 544.000 đ

Chiết khấu: 680.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE56C0T-IRM (HD-TVI, 1 MP, hồng ngoại 20 m)

Giá bán: 592.000 đ

Chiết khấu: 740.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE56D0T-IR(C) 2.0 Megapixel, IR 20m, F3.6mm NEW
Camera HIKVISION DS-2CE56D0T-IR(C) 2.0 Megapixel, IR 20m, F3.6mm

Giá bán: 640.000 đ

Chiết khấu: 800.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16D0T-IR (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 20 m)

Giá bán: 776.000 đ

Chiết khấu: 970.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16D0T-IRP (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 20 m) NEW
Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16D0T-IRP (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 20 m)

Giá bán: 640.000 đ

Chiết khấu: 800.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE16D0T-IR(C) 3.6mm C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 25m, F3.6mm NEW
Camera HIKVISION DS-2CE16D0T-IR(C) 3.6mm C 2.0 Megapixel, hồng ngoại 25m, F3.6mm

Giá bán: 696.000 đ

Chiết khấu: 870.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16D0T-ITPF (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 25 m)

Giá bán: 696.000 đ

Chiết khấu: 870.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE56F1T-ITP 3.0 Megapixel, Hồng ngoại 20m, OSD Menu, vỏ nhựa

Giá bán: 970.000 đ

Chiết khấu: 1.212.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16C0T-IT3 (HD-TVI, 1 MP, hồng ngoại 40 m)

Giá bán: 808.000 đ

Chiết khấu: 1.010.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE56C0T-IT3 (HD-TVI, 1 MP, hồng ngoại 40 m)

Giá bán: 808.000 đ

Chiết khấu: 1.010.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE56D0T-IRP (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 20 m, Full HD 1080P) NEW
Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE56D0T-IRP (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 20 m, Full HD 1080P)

Giá bán: 584.000 đ

Chiết khấu: 730.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE76D0T-ITPFS (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 30 m, Full HD 1080P)

Giá bán: 776.000 đ

Chiết khấu: 970.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16D0T-ITF (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 25 m)

Giá bán: 752.000 đ

Chiết khấu: 940.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE76D3T-ITP (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 30 m)

Giá bán: 752.000 đ

Chiết khấu: 940.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE16F1T-ITP 3.0 Megapixel, IR 20m, OSD Menu, vỏ nhựa

Giá bán: 1.066.000 đ

Chiết khấu: 1.332.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE56F1T-ITM 3.0 Megapixel, Hồng ngoại EXIR 20m, F3.6mm, IP66

Giá bán: 1.066.000 đ

Chiết khấu: 1.332.000 đ

Camera Hikvision DS-2CE16D0T-I3F 2.0 Megapixel, Hồng ngoại 30m, Ống kính F3.6mm, Camera 4 in 1 NEW
Camera Hikvision DS-2CE16D0T-I3F 2.0 Megapixel, Hồng ngoại 30m, Ống kính F3.6mm, Camera 4 in 1

Giá bán: 1.075.000 đ

Chiết khấu: 1.344.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE71D0T-PIRL (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 20m)

Giá bán: 824.000 đ

Chiết khấu: 1.030.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE11D0T-PIRLPO (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 20 m)

Giá bán: 824.000 đ

Chiết khấu: 1.030.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE71D0T-PIRLPO (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 20m)

Giá bán: 824.000 đ

Chiết khấu: 1.030.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE11D0T-PIRL (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 20 m)

Giá bán: 824.000 đ

Chiết khấu: 1.030.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE16F1T-IT 3.0 Megapixel, Hồng ngoại 20m, IP66

Giá bán: 1.114.000 đ

Chiết khấu: 1.392.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16D0T-ITPFS (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 30 m)

Giá bán: 832.000 đ

Chiết khấu: 1.040.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16D3T-I3P (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 20 m)

Giá bán: 800.000 đ

Chiết khấu: 1.000.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16C0T-IT5 (HD-TVI, 1 MP, hồng ngoại 80 m)

Giá bán: 936.000 đ

Chiết khấu: 1.170.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE76D0T-ITMFS (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 30 m, Full HD 1080P) NEW
Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE76D0T-ITMFS (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 30 m, Full HD 1080P)

Giá bán: 872.000 đ

Chiết khấu: 1.090.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16D3T-I3 (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 20 m)

Giá bán: 848.000 đ

Chiết khấu: 1.060.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16D3T-ITP (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 30 m)

Giá bán: 848.000 đ

Chiết khấu: 1.060.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16D0T-ITFS (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 30 m) NEW
Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16D0T-ITFS (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 30 m)

Giá bán: 880.000 đ

Chiết khấu: 1.100.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE76H0T-ITPFS (HD-TVI, 5 MP, hồng ngoại 20 m) NEW
Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE76H0T-ITPFS (HD-TVI, 5 MP, hồng ngoại 20 m)

Giá bán: 928.000 đ

Chiết khấu: 1.160.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16D3T-IT (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 30 m)

Giá bán: 896.000 đ

Chiết khấu: 1.120.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE76D3T-ITM (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 30 m)

Giá bán: 896.000 đ

Chiết khấu: 1.120.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE56H0T-ITP (HD-TVI, 5 MP, hồng ngoại 20 m) NEW
Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE56H0T-ITP (HD-TVI, 5 MP, hồng ngoại 20 m)

Giá bán: 936.000 đ

Chiết khấu: 1.170.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE76H0T-ITMFS (HD-TVI, 5 MP, hồng ngoại 30 m) NEW
Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE76H0T-ITMFS (HD-TVI, 5 MP, hồng ngoại 30 m)

Giá bán: 968.000 đ

Chiết khấu: 1.210.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16H0T-ITPFS (HD-TVI, 5 MP, hồng ngoại 20 m)

Giá bán: 968.000 đ

Chiết khấu: 1.210.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE78D0T-IT3FS (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 40 m, Full HD 1080P) NEW
Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE78D0T-IT3FS (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 40 m, Full HD 1080P)

Giá bán: 992.000 đ

Chiết khấu: 1.240.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE56D0T-IT3 (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 40 m, Full HD 1080P) NEW
Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE56D0T-IT3 (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 40 m, Full HD 1080P)

Giá bán: 992.000 đ

Chiết khấu: 1.240.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16H0T-ITP (HD-TVI, 5 MP, hồng ngoại 20 m) NEW
Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16H0T-ITP (HD-TVI, 5 MP, hồng ngoại 20 m)

Giá bán: 1.000.000 đ

Chiết khấu: 1.250.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE78D3T-IT3F (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 50 m)

Giá bán: 992.000 đ

Chiết khấu: 1.240.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE12D0T-PIRL (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 20 m)

Giá bán: 1.032.000 đ

Chiết khấu: 1.290.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16H0T-ITFS (HD-TVI, 5 MP, hồng ngoại 30 m) NEW
Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16H0T-ITFS (HD-TVI, 5 MP, hồng ngoại 30 m)

Giá bán: 1.040.000 đ

Chiết khấu: 1.300.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE16H0T-IT 5.0 Megapixel, Hồng ngoại EXIR 20m, Ống kính F3.6mm, OSD Menu, Camera 4 in 1

Giá bán: 1.064.000 đ

Chiết khấu: 1.330.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE56H0T-ITMF (HD-TVI, 5 MP, hồng ngoại 30 m)

Giá bán: 1.064.000 đ

Chiết khấu: 1.330.000 đ

Camera Hikvision DS-2CE57D3T-VPITF 2.0 Megapixel, IR 30m, Chống ngược sáng, Ultra Lowlight

Giá bán: 1.450.000 đ

Chiết khấu: 1.812.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE12D0T-PIRLO (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 20 m)

Giá bán: 1.088.000 đ

Chiết khấu: 1.360.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16D0T-IT3 (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 40 m, Full HD 1080P) NEW
Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16D0T-IT3 (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 40 m, Full HD 1080P)

Giá bán: 1.216.000 đ

Chiết khấu: 1.520.000 đ

Camera analog HD

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN