Camera analog HD

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Camera analog HD nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Camera quan sát KBVISION KX-D2007PC2 ( 2.0 Megapixel, hồng ngoại 150m)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera quan sát KBVISION KX-C2007ePC2 ( 2.0 Megapixel, hồng ngoại 100m)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera quan sát KBVISION KX-CF5203L (5.0 Megapixel)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 1.040.000 đ

Camera quan sát KBVISION KX-CF5102S (5.0 Megapixel)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 985.000 đ

Camera quan sát KBVISION KX-CF5101S (5.0 Megapixel)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 1.040.000 đ

Camera quan sát KBVISION KX-C5015S-M (5.0 Megapixel, hồng ngoại 60m)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 2.080.000 đ

Camera quan sát KBVISION KX-C5012C (5.0 Megapixel, hồng ngoại 25m)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 825.000 đ

Camera quan sát KBVISION KX-C5013C (5.0 Megapixel, hồng ngoại 40m)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 770.000 đ

Camera quan sát KBVISION KX-C5012S-A (5.0 Megapixel, hồng ngoại 30m)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 985.000 đ

Camera quan sát KBVISION KX-C5011S-A (8.0 Megapixel, hồng ngoại 80m)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 1.040.000 đ

Camera quan sát KBVISION KX-C8013S (8.0 Megapixel, hồng ngoại 80m)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 1.390.000 đ

Camera quan sát KBVISION KX-C8012S (8.0 Megapixel, hồng ngoại 30m)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 1.050.000 đ

Camera quan sát KBVISION KX-C8011S-A (8.0 Megapixel, hồng ngoại 30m)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 1.190.000 đ

Camera quan sát KBVISION KX-C8012C (8.0 Megapixel, hồng ngoại 20m)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 990.000 đ

Camera quan sát KBVISION KX-C8011L (8.0 Megapixel, hồng ngoại 80m)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 1.050.000 đ

Camera quan sát KBVISION KX-C8011C (2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 990.000 đ

Camera quan sát KBVISION KX-C2004S5 (2.0 Megapixel, hồng ngoại 50m)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 720.000 đ

Camera quan sát KBVISION KX-C2003S5 (2.0 Megapixel, hồng ngoại 80m)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 850.000 đ

Camera quan sát KBVISION KX-Y2021S5 (2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 640.000 đ

Camera quan sát KBVISION KX-C2121S5 (2.0 Megapixel, hồng ngoại 30m)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 570.000 đ

Camera quan sát KBVISION KX-C2005S5 (2.0 Megapixel, hồng ngoại 60m)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 1.490.000 đ

Camera quan sát KBVISION KX-C2012C4 (2.0 Megapixel, hồng ngoại 20m)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 460.000 đ

Camera quan sát KBVISION KN-B41 (4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 1.020.000 đ

Camera quan sát KBVISION KN-A23 ( 2.0 Megapixel, hồng ngoại 10m)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 1.490.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2AE5232TI-A(C) (HD-TVI, 2 MP, Hồng ngoại 150m, Chống ngược sáng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 26.230.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2AE4225T-D3 (HD-TVI, 2 MP, Chống ngược sáng, Ultra Lowlight, Camera 4 in 1)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 13.950.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE12D8T-PIRL (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 30 m)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 2.370.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE11D8T-PIRL (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 20 m, Chống ngược sáng, Led cảnh báo chuyển động)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 2.020.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE71D8T-PIRLO (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 20 m, Chống ngược sáng, Led cảnh báo chuyển động)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 2.110.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE72DF3T-F (Camera ColorVu thế hệ mới, 2 MP )

Giá bán: 1.576.000 đ

Chiết khấu: 1.970.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE12DF3T-F (Camera ColorVu thế hệ mới, 2 MP )

Giá bán: 1.672.000 đ

Chiết khấu: 2.090.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE70DF3T-PF (Camera ColorVu thế hệ mới, 2 MP )

Giá bán: 1.312.000 đ

Chiết khấu: 1.640.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE70DF3T-MF (Camera ColorVu thế hệ mới, 2 MP )

Giá bán: 1.440.000 đ

Chiết khấu: 1.800.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE10DF3T-PF (Camera ColorVu thế hệ mới, 2 MP )

Giá bán: 1.376.000 đ

Chiết khấu: 1.720.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE10DF3T-F (Camera ColorVu thế hệ mới, 2 MP )

Giá bán: 1.472.000 đ

Chiết khấu: 1.840.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE56D0T-IR (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 20 m, Full HD 1080P)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 890.000 đ

Camera quan sát analog HD Hikvision DS-2CE16D0T-IR (HD-TVI, 2 MP, hồng ngoại 20 m)

Giá bán: 712.000 đ

Chiết khấu: 890.000 đ

Bàn điều khiển camera HD ANALOG KBVISION KX-C100CK

Giá bán: 6.000.000 đ

Chiết khấu: 7.500.000 đ

Camera quan sát HD ANALOG KBVISION KX-C2007EPC (2.0 Megapixel, hồng ngoại 100m)

Giá bán: 10.864.000 đ

Chiết khấu: 13.580.000 đ

Camera quan sát HD ANALOG KBVISION KX-D4K02C4 (8.0 Megapixel, hồng ngoại 50m)

Giá bán: 3.120.000 đ

Chiết khấu: 3.900.000 đ

Camera quan sát HD ANALOG KBVISION KX-C5014S4-A (5.0 Megapixel, hồng ngoại 50m)

Giá bán: 2.000.000 đ

Chiết khấu: 2.500.000 đ

Camera quan sát HD ANALOG KBVISION KX-C5013S4 (5.0 Megapixel, hồng ngoại 80m)

Giá bán: 1.824.000 đ

Chiết khấu: 2.280.000 đ

Camera quan sát HD ANALOG KBVISION KX-C5013L4 (5.0 Megapixel, hồng ngoại 40m)

Giá bán: 1.848.000 đ

Chiết khấu: 1.540.000 đ

Camera quan sát HD ANALOG KBVISION KX-C5012S4 (5.0 Megapixel, hồng ngoại 30m)

Giá bán: 1.472.000 đ

Chiết khấu: 1.840.000 đ

Camera quan sát HD ANALOG KBVISION KX-C5011S4 (5.0 Megapixel, hồng ngoại 30m)

Giá bán: 1.680.000 đ

Chiết khấu: 2.100.000 đ

Camera quan sát HD ANALOG KBVISION KX-C2K15MC (4.0 Megapixel, hồng ngoại 60m)

Giá bán: 3.184.000 đ

Chiết khấu: 3.980.000 đ

Camera quan sát HD ANALOG KBVISION KX-C2K13C (4.0 Megapixel, hồng ngoại 80m)

Giá bán: 1.752.000 đ

Chiết khấu: 2.190.000 đ

Camera quan sát HD ANALOG KBVISION KX-C2K14CA (4.0 Megapixel, hồng ngoại 50m)

Giá bán: 1.592.000 đ

Chiết khấu: 1.990.000 đ

Camera quan sát HD ANALOG KBVISION KX-C2K14C (4.0 Megapixel, hồng ngoại 50m)

Giá bán: 1.472.000 đ

Chiết khấu: 1.840.000 đ

Camera quan sát HD ANALOG KBVISION KX-C2K11C (4.0 Megapixel, hồng ngoại 30m)

Giá bán: 1.232.000 đ

Chiết khấu: 1.540.000 đ

Camera analog HD

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN