Lắp đặt camera quan sát trọn bộ giá rẻ - Việt Hàn Security

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Trọn Bộ Camera Quan Sát nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Bộ KIT Dahua NVR1B04HC-4P/E/4-T1B20 4 Camera 2.0 Megapixel + 1 Đầu ghi 4 kênh HD 1080P NEW
Bộ KIT Dahua NVR1B04HC-4P/E/4-T1B20 4 Camera 2.0 Megapixel + 1 Đầu ghi 4 kênh HD 1080P

Giá bán: 13.087.200 đ

Chiết khấu: 13.776.000 đ

Bộ KIT Dahua NVR1B04HC-4P/E/4-B1B20 4 Camera 2.0 Megapixel + 1 Đầu ghi 4 kênh HD 1080P NEW
Bộ KIT Dahua NVR1B04HC-4P/E/4-B1B20 4 Camera 2.0 Megapixel + 1 Đầu ghi 4 kênh HD 1080P

Giá bán: 13.087.200 đ

Chiết khấu: 13.776.000 đ

Trọn bộ camera KBVISION KX-2202C4V + Đầu ghi KX-7104TH1 4 kênh HD 1080N NEW
Trọn bộ camera KBVISION KX-2202C4V + Đầu ghi KX-7104TH1 4 kênh HD 1080N

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Trọn bộ 02 Camera KBVISION KX-2202C4V + Đầu ghi KX-7104TH1 4 kênh HD 1080N

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Trọn bộ 03 camera KBVISION KX-2202C4V + Đầu ghi KX-7104TH1 4 kênh HD 1080N

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Trọn bộ 04 Camera KBVISION KX-2202C4V + Đầu ghi KX-7104TH1 4 kênh HD 1080N

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Trọn bộ camera KBVISION KX-2212C4V + Đầu ghi KX-7104TH1 4 kênh HD 1080N

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Trọn bộ 02 camera KBVISION KX-2212C4V + Đầu ghi KX-7104TH1 4 kênh HD 1080N

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Trọn bộ 03 camera KBVISION KX-2212C4V + Đầu ghi KX-7104TH1 4 kênh HD 1080N

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Trọn bộ 04 camera KBVISION KX-2212C4V + Đầu ghi KX-7104TH1 4 kênh HD 1080N

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Combo 1 camera AVTECH DG103FP + DVR 4CH DGD1304, 1 adaptor, 2 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 1 Camera Vantech VP-114AP 2.0 Mepigaxel + DVR VP-464ATC 4 kênh, 1 Adaptor, 2 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 2 camera AVTECH DG103FP + DVR 4CH DGD1304, 2 adaptor, 4 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 2 Camera Vantech VP-114AP 2.0 Mepigaxel + DVR VP-464ATC 4 kênh, 2 Adaptor, 4 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 3 camera AVTECH DG103FP + DVR 4CH DGD1304, 3 adaptor, 6 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 3 camera Vantech VP-114AP 2.0 Mepigaxel + DVR VP-464ATC 4 kênh, 3 Adaptor, 6 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 4 camera AVTECH DG103FP + DVR 4CH DGD1304, 4 adaptor, 8 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 4 camera Vantech VP-114AP 2.0 Mepigaxel + DVR VP-464ATC 4 kênh, 4 Adaptor, 8 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 1 camera AVTECH DG105FP + DVR 4CH DGD1304 HD 2MP, 1 adaptor, 2 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 1 Camera Vantech VP-124AP 2.0 Mepigaxel + DVR VP-464ATC 4 kênh, 1 Adaptor, 2 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 2 Camera Vantech VP-124AP 2.0 Mepigaxel + DVR VP-464ATC 4 kênh, 2 Adaptor, 4 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 3 camera AVTECH DG105FP + DVR 4CH DGD1304 HD 2MP, 3 adaptor, 6 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 3 camera Vantech VP-124AP 2.0 Mepigaxel + DVR VP-464ATC 4 kênh, 3 Adaptor, 6 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 4 camera AVTECH DG105FP + DVR 4CH DGD1304 HD 2MP, 4 adaptor, 8 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 4 Camera Vantech VP-124AP 2.0 Mepigaxel + DVR VP-464ATC 4 kênh, 4 Adaptor, 8 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 5 Camera Vantech VP-124AP 2.0 Mepigaxel + DVR VP-864ATC 8 kênh, 5 Adaptor, 10 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 6 Camera Vantech VP-124AP 2.0 Mepigaxel + DVR VP-864ATC 8 kênh, 6 Adaptor, 12 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 7 Camera Vantech VP-124AP 2.0 Mepigaxel + DVR VP-864ATC 8 kênh, 7 Adaptor, 14 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 8 Camera Vantech VP-124AP 2.0 Mepigaxel + DVR VP-864ATC 8 kênh, 8 Adaptor, 16 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 1 camera Dahua HAC-HFW1000RP 1.0 Mepigaxel + DVR DHI-XVR4104C 4 kênh, 1 Adaptor, 2 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Combo 1 camera 720P HIKVISION DS-2CE16C0T-IR + DVR 4CH DS-7104HQHI-K1, 1 adaptor, 2 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 2 Camera Dahua HAC-HFW1000RP 1.0 Mepigaxel + DVR DHI-XVR4104C 4 kênh, 2 Adaptor, 4 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Combo 2 camera 720P HIKVISION DS-2CE16C0T-IR + DVR 4CH DS-7104HQHI-K1, 2 adaptor, 4 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 3 camera Dahua HAC-HFW1000RP 1.0 Mepigaxel + DVR DHI-XVR4104C 4 kênh, 3 Adaptor, 6 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Combo 3 camera 720P HIKVISION DS-2CE16C0T-IR + DVR 4CH DS-7104HQHI-K1, 3 adaptor, 6 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 4 camera Dahua HAC-HFW1000RP 1.0 Mepigaxel + DVR DHI-XVR4104C 4 kênh, 4 Adaptor, 8 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Combo 4 camera 720P HIKVISION DS-2CE16C0T-IR + DVR 4CH DS-7104HQHI-K1, 4 adaptor, 8 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 1 camera 1080P HIKVISION DS-2CE16D0T-IR + DVR 4CH DS-7204HQHI-K1, 1 adaptor, 2 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 2 camera 1080P HIKVISION DS-2CE16D0T-IR + DVR 4CH DS-7204HQHI-K1, 2 adaptor, 4 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 3 camera 1080P HIKVISION DS-2CE16D0T-IR + DVR 4CH DS-7204HQHI-K1, 3 adaptor, 6 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo 4 camera 1080P HIKVISION DS-2CE16D0T-IR + DVR 4CH DS-7204HQHI-K1, 4 adaptor, 8 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo Questek 1 Camera 1.0 Megapixel + Đầu ghi Questek 4 kênh, 1 Adaptor, 2 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo Questek 2 Camera 1.0 Megapixel + Đầu ghi Questek 4 kênh, 2 Adaptor, 4 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo Questek 3 Camera 1.0 Megapixel + Đầu ghi Questek 4 kênh, 3 Adaptor, 6 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo Questek 4 camera 1.0 Megapixel + Đầu ghi Questek 4 kênh, 4 Adaptor, 8 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo Questek 4 camera thân 1.0 Megapixel + Đầu ghi Questek 4 kênh, 4 Adaptor, 8 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo Questek 5 camera thân 1.0 Megapixel + Đầu ghi Questek 8 kênh, 5 Adaptor, 10 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:
Combo Questek 6 camera Thân 1.0 Megapixel + Đầu ghi Questek 8 kênh, 6 Adaptor, 12 jack BNC

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khuyến mại:

Trọn Bộ Camera Quan Sát

Lắp đặt camera quan sát trọn bộ giá rẻ uy tín nhất Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Hàn Security nhận lắp đặt camera tại tất cả các tỉnh thành tại Việt Nam. Các nơi  tại TP.HCM như : Lắp đặt camera tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Lắp đặt camera tại Bình Thạnh, Lắp đặt camera tại Quận Phú Nhuận, Lắp đặt camera tại Quận 1,,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. Nhận lắp đặt camera tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước như : Lắp đặt camera tại Bình Dương, Lắp đặt camera tại Đồng Nai....

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN