Đầu ghi hình IP - Viet Han Security

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Đầu ghi hình IP nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Đầu ghi hình Uniview NVR301-08E (8 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 3.500.000 đ

Chiết khấu: 5.000.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-16E (16 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 4.025.000 đ

Chiết khấu: 5.750.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08-P8 (8 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 5.775.000 đ

Chiết khấu: 8.250.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08S (8 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén H 265)

Giá bán: 2.625.000 đ

Chiết khấu: 3.750.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04S (4 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 2.363.000 đ

Chiết khấu: 3.375.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR308-64R-B (64 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Uniview NVR308-32R-B (32 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Uniview NVR308-64E-B (64 kênh, 12 Megapixel)

Giá bán: 24.500.000 đ

Chiết khấu: 35.000.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR308-32E-B (32 kênh,chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 22.750.000 đ

Chiết khấu: 32.500.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR304-32E-B (32 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 14.175.000 đ

Chiết khấu: 20.250.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR304-16E-B (16 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 12.600.000 đ

Chiết khấu: 18.000.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR302-16E-P16-B (16 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Uniview NVR302-32E-B (32 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 8.575.000 đ

Chiết khấu: 12.250.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR302-16E-B (16 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 7.875.000 đ

Chiết khấu: 11.250.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR302-09E-B (9 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 7.350.000 đ

Chiết khấu: 10.500.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR302-08S-P8 (8 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 8.239.000 đ

Chiết khấu: 11.770.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-16-P8 (16 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 6.475.000 đ

Chiết khấu: 9.250.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04-P4 (4 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 4.725.000 đ

Chiết khấu: 6.750.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04E (4 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 2.975.000 đ

Chiết khấu: 4.250.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR304-32S (32 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 10.297.000 đ

Chiết khấu: 14.710.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR304-16S (16 kênh,chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 9.111.000 đ

Chiết khấu: 13.015.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR302-32S (32 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 7.130.000 đ

Chiết khấu: 10.185.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR302-16S (16 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 4.900.000 đ

Chiết khấu: 7.000.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08S2 (8 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 2.555.000 đ

Chiết khấu: 3.650.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04S2 (4 kênh, chuẩn nén Ultra265)

Giá bán: 2.205.000 đ

Chiết khấu: 3.150.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08B (8 kênh, chuẩn nén H265)

Giá bán: 2.450.000 đ

Chiết khấu: 3.500.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04B (4 kênh, chuẩn nén H265)

Giá bán: 2.100.000 đ

Chiết khấu: 3.000.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-16L-P8 (16 kênh, 8.0 Megapixel)

Giá bán: 5.600.000 đ

Chiết khấu: 8.000.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08L-P8 (8 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, có sẵn POE)

Giá bán: 5.075.000 đ

Chiết khấu: 7.250.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04L-P4 (4 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, có sẵn POE)

Giá bán: 4.025.000 đ

Chiết khấu: 5.750.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08LB-P8 (8 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, có sẵn POE)

Giá bán: 4.025.000 đ

Chiết khấu: 5.750.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04LB-P4 (4 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, có sẵn POE)

Giá bán: 2.625.000 đ

Chiết khấu: 3.750.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08LB (8 kênh, hỗ trợ Camera IP)

Giá bán: 1.750.000 đ

Chiết khấu: 2.500.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04LB (4 kênh, hỗ trợ Camera IP)

Giá bán: 1.540.000 đ

Chiết khấu: 2.200.000 đ

Bộ kit wifi dome camera (Gồm 1 đầu ghi wifi 4 kênh và 4 camera IP KIT/301-04LB-W/4*322SR3-VSF28W-D)

Giá bán: 13.710.000 đ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Uniview NVR516-128 ( Đầu ghi hình IP camera 64/128 kênh)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Uniview NVR516-64 ( Đầu ghi hình IP camera 64/128 kênh)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08E2 (Đầu ghi hình IP camera 8/16 kênh)

Giá bán: 5.000.000 đ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08X-P8 (Đầu ghi hình IP camera 8 kênh có sẵn POE)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08LE2-P8 ( Đầu ghi hình IP camera 8 kênh có sẵn POE)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Uniview NVR301-16X (Đầu ghi hình IP 16 kênh)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Uniview NVR301-16E2 (Đầu ghi hình IP 8/16 kênh)

Giá bán: 5.750.000 đ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Uniview NVR302-09S (Đầu ghi hình IP camera 9 kênh)

Giá bán: 6.000.000 đ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04Q (Đầu ghi hình Hybrid 4 kênh, chuẩn nén video H.265)

Giá bán: 3.100.000 đ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Uniview NVR201-08Q (Đầu ghi hình Hybrid 8 kênh, chuẩn nén video H.264)

Giá bán: 2.650.000 đ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08-P8 8 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, có sẵn 8 POE

Giá bán: 6.713.000 đ

Chiết khấu: 9.590.000 đ

Đầu ghi hình IP

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN