Tủ rack mạng - Viet Han Security

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Tủ rack mạng nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Tủ rack mạng 36U-1000 Rack cabinet ECP-36U1000-B Cửa lưới trước sau

Giá bán: 7.623.000 đ

Chiết khấu:

Tủ rack 10U ECP-WM10UW550C treo tường hoặc để bàn, 1 khóa, 1 ổ điện 4 port

Giá bán: 1.386.000 đ

Chiết khấu:

Tủ rack 6U ECP-WM6UW550C treo tường hoặc để bàn, 1 khóa, 1 ổ điện 4 port

Giá bán: 1.008.000 đ

Chiết khấu:

Khay trượt 1000 ECP-ST1000 chuẩn 19", 1U, D750mm

Giá bán: 479.000 đ

Chiết khấu:

Khay trượt 800 ECP-ST800 chuẩn 19", 1U, D550mm

Giá bán: 403.000 đ

Chiết khấu:

Khay cố định 1000 ECP-F1000 chuẩn 19", 1U, D750mm

Giá bán: 353.000 đ

Chiết khấu:

Khay trượt 600 ECP-ST600 chuẩn 19", 1U, D400mm

Giá bán: 315.000 đ

Chiết khấu:

Khay cố định 800 ECP-F800 chuẩn 19", 1U, D550mm

Giá bán: 302.000 đ

Chiết khấu:

Khay cố định 600 ECP-F600 chuẩn 19", 1U, D400mm

Giá bán: 252.000 đ

Chiết khấu:

Tủ đựng đầu ghi hình camera NEW
Tủ đựng đầu ghi hình camera

Giá bán: 199.000 đ

Chiết khấu:

Tủ rack mạng 27U-D600 ECP-27U600-C Rack cabinet cửa trước gắn kính, cửa sau đục lỗ

Giá bán: 4.032.000 đ

Chiết khấu:

Tủ rack mạng 32U-D1000 Rack cabinet ECP-32U1000-B Cửa lưới trước sau

Giá bán: 7.161.000 đ

Chiết khấu:

Tủ rack mạng 32U-D800 ECP-32U800-B Rack cabinet Cửa lưới trước sau

Giá bán: 6.468.000 đ

Chiết khấu:

Tủ rack mạng 32U-D600 ECP-36U600-B Rack cabinet Cửa trước gắn kính, cửa sau đục lỗ

Giá bán: 6.468.000 đ

Chiết khấu:

Tủ rack mạng 27U-D1000 ECP-27U1000-B Rack cabinet Cửa lưới trước sau

Giá bán: 5.660.000 đ

Chiết khấu:

Tủ rack mạng 27U-D800 ECP-27U800-B Rack cabinet Cửa lưới trước sau

Giá bán: 5.313.000 đ

Chiết khấu:

Tủ rack mạng 36U-D800 Rack cabinet ECP-36U800-B Cửa lưới trước sau

Giá bán: 7.161.000 đ

Chiết khấu:

Tủ rack mạng 20U-D1000 ECP-20U1000-B Rack cabinet Cửa lưới trước sau

Giá bán: 4.851.000 đ

Chiết khấu:

Tủ rack mạng 20U-D800 ECP-20U800-B Rack cabinet cửa mở 2 cánh

Giá bán: 4.043.000 đ

Chiết khấu:

Tủ rack mạng 20U-D600 ECP-20U600-C Rack cabinet cửa mở 2 cánh

Giá bán: 3.150.000 đ

Chiết khấu:

Tủ rack mạng 15U-D600 ECP-15U600-C Rack cabinet cửa mở 2 cánh

Giá bán: 2.646.000 đ

Chiết khấu:

Tủ rack mạng 15U-D800 ECP-15U800-C Rack cabinet cửa mở 2 cánh

Giá bán: 3.024.000 đ

Chiết khấu:

Tủ rack mạng 12U-D600 ECP-12U600-CRack cabinet cửa mở 2 cánh

Giá bán: 2.016.000 đ

Chiết khấu:

Tủ rack mạng 10U-D500 ECP-10U500W550-C Rack cabinet cửa mở 2 cánh

Giá bán: 1.827.000 đ

Chiết khấu:

Tủ rack 9U ECP-WM9UW550C treo tường hoặc để bàn, 1 khóa, 1 ổ điện 4 port

Giá bán: 1.197.000 đ

Chiết khấu:

Tủ rack mạng 42U-D1000 Rack cabinet ECP-42U1000-B Cửa lưới trước sau

Giá bán: 8.316.000 đ

Chiết khấu:

Tủ rack mạng 42U-D800 Rack cabinet ECP-42U800-B Cửa lưới trước sau

Giá bán: 7.392.000 đ

Chiết khấu:

Tủ rack 12U ECP-WM12UW550C treo tường hoặc để bàn, 1 khóa, 1 ổ điện 4 port

Giá bán: 1.575.000 đ

Chiết khấu:

Tủ rack mạng

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN