Tủ rack mạng - Viet Han Security

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Tủ rack mạng nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Tủ đựng đầu ghi hình camera NEW
Tủ đựng đầu ghi hình camera

Giá bán: 199.000 đ

Chiết khấu: 340.000 đ

Khay cố định 600 ECP-F600 chuẩn 19", 1U, D400mm

Giá bán: 384.000 đ

Chiết khấu: 480.000 đ

Khay cố định 800 ECP-F800 chuẩn 19", 1U, D550mm

Giá bán: 461.000 đ

Chiết khấu: 576.000 đ

Khay trượt 600 ECP-ST600 chuẩn 19", 1U, D400mm

Giá bán: 480.000 đ

Chiết khấu: 600.000 đ

Khay cố định 1000 ECP-F1000 chuẩn 19", 1U, D750mm

Giá bán: 538.000 đ

Chiết khấu: 672.000 đ

Khay trượt 800 ECP-ST800 chuẩn 19", 1U, D550mm

Giá bán: 614.000 đ

Chiết khấu: 768.000 đ

Khay trượt 1000 ECP-ST1000 chuẩn 19", 1U, D750mm

Giá bán: 730.000 đ

Chiết khấu: 912.000 đ

Tủ rack 6U ECP-WM6UW550C treo tường hoặc để bàn, 1 khóa, 1 ổ điện 4 port

Giá bán: 1.536.000 đ

Chiết khấu: 1.920.000 đ

Tủ rack 9U ECP-WM9UW550C treo tường hoặc để bàn, 1 khóa, 1 ổ điện 4 port

Giá bán: 1.824.000 đ

Chiết khấu: 2.280.000 đ

Tủ rack 10U ECP-WM10UW550C treo tường hoặc để bàn, 1 khóa, 1 ổ điện 4 port

Giá bán: 2.112.000 đ

Chiết khấu: 2.640.000 đ

Tủ rack 12U ECP-WM12UW550C treo tường hoặc để bàn, 1 khóa, 1 ổ điện 4 port

Giá bán: 2.400.000 đ

Chiết khấu: 3.000.000 đ

Tủ rack mạng 10U-D500 ECP-10U500W550-C Rack cabinet cửa mở 2 cánh

Giá bán: 2.784.000 đ

Chiết khấu: 3.480.000 đ

Tủ rack mạng 12U-D600 ECP-12U600-CRack cabinet cửa mở 2 cánh

Giá bán: 3.072.000 đ

Chiết khấu: 3.840.000 đ

Tủ rack mạng 15U-D600 ECP-15U600-C Rack cabinet cửa mở 2 cánh

Giá bán: 4.032.000 đ

Chiết khấu: 5.040.000 đ

Tủ rack mạng 15U-D800 ECP-15U800-C Rack cabinet cửa mở 2 cánh

Giá bán: 4.608.000 đ

Chiết khấu: 5.760.000 đ

Tủ rack mạng 20U-D600 ECP-20U600-C Rack cabinet cửa mở 2 cánh

Giá bán: 4.800.000 đ

Chiết khấu: 6.000.000 đ

Tủ rack mạng 27U-D600 ECP-27U600-C Rack cabinet cửa trước gắn kính, cửa sau đục lỗ

Giá bán: 6.144.000 đ

Chiết khấu: 7.680.000 đ

Tủ rack mạng 20U-D800 ECP-20U800-B Rack cabinet cửa mở 2 cánh

Giá bán: 6.160.000 đ

Chiết khấu: 7.700.000 đ

Tủ rack mạng 20U-D1000 ECP-20U1000-B Rack cabinet Cửa lưới trước sau

Giá bán: 7.392.000 đ

Chiết khấu: 9.240.000 đ

Tủ rack mạng 27U-D800 ECP-27U800-B Rack cabinet Cửa lưới trước sau

Giá bán: 8.096.000 đ

Chiết khấu: 10.120.000 đ

Tủ rack mạng 27U-D1000 ECP-27U1000-B Rack cabinet Cửa lưới trước sau

Giá bán: 8.624.000 đ

Chiết khấu: 10.780.000 đ

Tủ rack mạng 32U-D600 ECP-36U600-B Rack cabinet Cửa trước gắn kính, cửa sau đục lỗ

Giá bán: 9.856.000 đ

Chiết khấu: 12.320.000 đ

Tủ rack mạng 32U-D800 ECP-32U800-B Rack cabinet Cửa lưới trước sau

Giá bán: 9.856.000 đ

Chiết khấu: 12.320.000 đ

Tủ rack mạng 36U-D800 Rack cabinet ECP-36U800-B Cửa lưới trước sau

Giá bán: 10.912.000 đ

Chiết khấu: 13.640.000 đ

Tủ rack mạng 32U-D1000 Rack cabinet ECP-32U1000-B Cửa lưới trước sau

Giá bán: 10.912.000 đ

Chiết khấu: 13.640.000 đ

Tủ rack mạng 42U-D800 Rack cabinet ECP-42U800-B Cửa lưới trước sau

Giá bán: 11.264.000 đ

Chiết khấu: 14.080.000 đ

Tủ rack mạng 36U-1000 Rack cabinet ECP-36U1000-B Cửa lưới trước sau

Giá bán: 11.616.000 đ

Chiết khấu: 14.520.000 đ

Tủ rack mạng 42U-D1000 Rack cabinet ECP-42U1000-B Cửa lưới trước sau

Giá bán: 12.672.000 đ

Chiết khấu: 15.840.000 đ

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN