Tổng đài - Viet Han Security

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Tổng đài nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Tổng đài IP XORCOM CXR2047 (1E1 - 200 máy lẻ IP)

Giá bán: 78.400.000 đ

Chiết khấu: 98.000.000 đ

Thiết bị Gateway giao tiếp Grandstream GXW4502 (SIP-2E1)

Giá bán: 46.075.000 đ

Chiết khấu: 48.500.000 đ

Tổng đài IP công ty Grandstream UCM6510 tích hợp cổng E1, 2 cổng FXO, 2 cổng FXS, 2000 SIP Extension

Giá bán: 40.375.000 đ

Chiết khấu: 42.500.000 đ

Thiết bị Gateway chuyển đổi Grandstream GXW4248 (48cổng FXS - 1 LAN Gigabit)

Giá bán: 27.930.000 đ

Chiết khấu: 29.400.000 đ

Thiết bị Gateway giao tiếp Grandstream GXW4501 (SIP-1E1)

Giá bán: 26.505.000 đ

Chiết khấu: 27.900.000 đ

Thiết bị Gateway giao tiếp Grandstream TE200 (2 luồng E1-ISDN)

Giá bán: 21.375.000 đ

Chiết khấu: 22.500.000 đ

Thiết bị Gateway chuyển đổi Grandstream GXW4232 (32 cổng FXS - 1 LAN Gigabit)

Giá bán: 20.976.000 đ

Chiết khấu: 22.080.000 đ

Tổng đài Grandstream UCM6302 Video và audio IP Cloud, 1000 user, 150 cuộc gọi đồng thời, 2 cổng PSTN, 2 cổng máy lẻ analog

Giá bán: 17.860.000 đ

Chiết khấu: 18.800.000 đ

Thiết bị Backup tự động Grandsstream HA100 (tạo HA cho 2 tổng đài UCM6510 chạy backup tự động - Redundant)

Giá bán: 17.575.000 đ

Chiết khấu: 18.500.000 đ

Thiết bị Gateway chuyển đổi Grandstream GXW4224 (24 cổng FXS - 1 LAN Gigabit)

Giá bán: 16.644.000 đ

Chiết khấu: 17.520.000 đ

Thiết bị Gateway chuyển đổi Grandstream GXW4216 (16 cổng FXS - 1 LAN Gigabit)

Giá bán: 11.286.000 đ

Chiết khấu: 11.880.000 đ

Tổng đài nội bộ IP Grandstream UCM6301 500 user máy nhánh, 1 cổng bưu điện PSTN, 1 cổng máy lẻ analog

Giá bán: 9.405.000 đ

Chiết khấu: 9.900.000 đ

Thiết bị Gateway kết nối Grandstream GXW4108 (8 cổng FXO - WAN/LAN)

Giá bán: 7.648.000 đ

Chiết khấu: 8.050.000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6300A 250 user, 50 cuộc gọi đồng thời, Hiển thị số, lời chào tự động, ghi âm cuộc gọi

Giá bán: 7.534.000 đ

Chiết khấu: 7.930.000 đ

Thiết bị Gateway kết nối Grandstream GXW4104 (4 cổng FXO - WAN/LAN)

Giá bán: 5.653.000 đ

Chiết khấu: 5.950.000 đ

Gateway 8 cổng máy lẻ analog FXS Grandstream HT818 WAN/LAN Gigabit

Giá bán: 4.589.000 đ

Chiết khấu: 4.830.000 đ

Thiết bị Gateway 4 cổng máy lẻ analog FXS Grandstream HT814 WAN/LAN Gigabit, hội nghị 3 chiều

Giá bán: 2.565.000 đ

Chiết khấu: 2.700.000 đ

Gateway chuyển đổi máy lẻ analog 1 cổng FXS Grandstream HT813 1 cổng FXO, cổng LAN và WAN 100Mbps

Giá bán: 1.853.000 đ

Chiết khấu: 1.950.000 đ

Bộ chuyển đổi Gateway 2 cổng máy lẻ analog FXS Grandstream HT812 WAN/LAN Gigabit

Giá bán: 1.691.000 đ

Chiết khấu: 1.780.000 đ

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog 1 cổng FXS Grandstream HT503 1 cổng FXO, hỗ trợ 2 SIP

Giá bán: 1.520.000 đ

Chiết khấu: 1.600.000 đ

Tổng đài Panasonic KX-TES824 cấu hình 5 trung kế vào 16 máy nhánh ra

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Panasonic KX-NS5174 Card mở rộng 16 port máy nhánh Analog tích hợp sẵn hiển thị số dùng cho tổng đài NS-300

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài NEC SL1000 cấu hình 4 trung kế, 16 máy nhánh

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài IP Grandstream UCM6204 (4 cổng vào bưu điện - 500 máy lẻ SIP)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị Gateway giao tiếp Grandstream GXW4504 (SIP-4E1)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài Panasonic KX-TES824 cấu hình 6 trung kế vào 16 máy nhánh ra

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Card kết nối khung phụ KX-NS5130 dành cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS320

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế, 16 máy nhánh

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài IP Grandstream UCM6208 (8 cổng vào bưu điện - 800 máy lẻ SIP)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài Panasonic KX-TES824 cầu hình 8 trung kế vào 24 máy nhánh ra

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Hộp Hiển Thị số nội bộ gọi đến tổng đài ADSUN

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài NEC SL1000 cấu hình 4 trung kế, 24 máy nhánh

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Panasonic KX-TE82474 Card nâng cấp 08 máy nhánh dùng cho tổng đài KX-TES824.

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Card FX24

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế, 24 máy nhánh

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài điện thoại Grandstream UCM6304 2000 user, 3000 cuộc gọi đồng thời, 4 cổng PSTN, 4 cổng máy lẻ analog, Video và audio

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Panasonic KX-TE82480 Card nâng cấp 2 trung kế 08 máy nhánh dùng cho tổng đài KX-TES824.

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Card Disa Adsun ghi âm câu chào cho tổng đài thời gian 20s

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế, 32 máy nhánh

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài VoIP video và thoại Grandstream UCM6308 3000 user máy nhánh, 450 cuộc gọi đồng thời 8 cổng PSTN, 8 cổng máy lẻ analog

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị Gateway giao tiếp Synway SMG2030L (1 luồng E1-ISDN 30 kênh PRI)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Panasonic KX-TE82483 Card nâng cấp 3 trung kế 08 máy nhánh dùng cho tổng đài KX-TES824.

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài ADSUN FX832PC cấu hình 8 trung kế vào 32 máy nhánh ra

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài NEC SL1000 cấu hình 4 trung kế, 32 máy nhánh

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Gói license cơ bản Grandstream Hotel connect (100 máy và kết nối các phần mềm quản lí khách sạn)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế, 16 máy nhánh analog, 2 port Digital

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài ADSUN FX416PC cấu hình 4 trung kế vào 16 máy nhánh ra

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài NEC SL1000 cấu hình 12 trung kế, 32 máy nhánh

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Gói mở rộng Grandstream License extra (mở rộng thêm cho mỗi 100 room)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài IP XORCOM CXE3000 ( 1000 máy lẻ IP)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN