Tổng đài - Viet Han Security

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Tổng đài nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Tổng đài IP Grandstream UCM6300A 250 user, 50 cuộc gọi đồng thời, Hiển thị số, lời chào tự động, ghi âm cuộc gọi

Giá bán: 7.534.000 đ

Chiết khấu: 7.930.000 đ

Tổng đài nội bộ IP Grandstream UCM6301 500 user máy nhánh, 1 cổng bưu điện PSTN, 1 cổng máy lẻ analog

Giá bán: 9.405.000 đ

Chiết khấu: 9.900.000 đ

Tổng đài Grandstream UCM6302 Video và audio IP Cloud, 1000 user, 150 cuộc gọi đồng thời, 2 cổng PSTN, 2 cổng máy lẻ analog

Giá bán: 17.860.000 đ

Chiết khấu: 18.800.000 đ

Tổng đài điện thoại Grandstream UCM6304 2000 user, 3000 cuộc gọi đồng thời, 4 cổng PSTN, 4 cổng máy lẻ analog, Video và audio

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài VoIP video và thoại Grandstream UCM6308 3000 user máy nhánh, 450 cuộc gọi đồng thời 8 cổng PSTN, 8 cổng máy lẻ analog

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài IP công ty Grandstream UCM6510 tích hợp cổng E1, 2 cổng FXO, 2 cổng FXS, 2000 SIP Extension

Giá bán: 40.375.000 đ

Chiết khấu: 42.500.000 đ

Thiết bị Backup tự động Grandsstream HA100 (tạo HA cho 2 tổng đài UCM6510 chạy backup tự động - Redundant)

Giá bán: 17.575.000 đ

Chiết khấu: 18.500.000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6202 (2 cổng vào bưu điện - 500 máy lẻ SIP)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài IP Grandstream UCM6204 (4 cổng vào bưu điện - 500 máy lẻ SIP)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài IP Grandstream UCM6208 (8 cổng vào bưu điện - 800 máy lẻ SIP)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog 1 cổng FXS Grandstream HT503 1 cổng FXO, hỗ trợ 2 SIP

Giá bán: 1.520.000 đ

Chiết khấu: 1.600.000 đ

Bộ chuyển đổi Gateway 2 cổng máy lẻ analog FXS Grandstream HT812 WAN/LAN Gigabit

Giá bán: 1.691.000 đ

Chiết khấu: 1.780.000 đ

Thiết bị Gateway 4 cổng máy lẻ analog FXS Grandstream HT814 WAN/LAN Gigabit, hội nghị 3 chiều

Giá bán: 2.565.000 đ

Chiết khấu: 2.700.000 đ

Gateway chuyển đổi máy lẻ analog 16 cổng FXS Grandstream GXW4216 1 cổng LAN gigabit, màn hình LCD

Giá bán: 11.286.000 đ

Chiết khấu: 11.880.000 đ

Gateway chuyển đổi máy lẻ analog 24 cổng FXS Grandstream GXW4224 1 LAN Gigabit, màn hình LCD

Giá bán: 16.644.000 đ

Chiết khấu: 17.520.000 đ

Gateway chuyển đổi máy lẻ analog 32 cổng FXS Grandstream GXW4232 màn hình LCD, 1 LAN Gigabit

Giá bán: 20.976.000 đ

Chiết khấu: 22.080.000 đ

Gateway chuyển đổi máy lẻ analog 48 cổng FXS Grandstream GXW4248 màn hình LCD, hỗ trợ 1 cổng LAN

Giá bán: 27.930.000 đ

Chiết khấu: 29.400.000 đ

Gateway 4 cổng trung kế đường bưu điện FXO Grandstream GXW4104 2 cổng 10/100 Mbps RJ45

Giá bán: 5.653.000 đ

Chiết khấu: 5.950.000 đ

Gateway 8 cổng trung kế đường bưu điện FXO Grandstream GXW4108 hỗ trợ nhiều SIP accounts, triệt tiếng vọng EC

Giá bán: 7.648.000 đ

Chiết khấu: 8.050.000 đ

Gateway giao tiếp SIP-1E1 Grandstream GXW4501 hỗ trợ 2 cổng mạng gigabit, 1 luồng E1 30 cuộc gọi đồng thời

Giá bán: 26.505.000 đ

Chiết khấu: 27.900.000 đ

Gateway giao tiếp SIP-2E1 Grandstream GXW4502 2 luồng E1 với 60 cuộc gọi đồng thời

Giá bán: 46.075.000 đ

Chiết khấu: 48.500.000 đ

Gateway giao tiếp SIP-4E1 Grandstream GXW4504 4 luồng E1 với 120 cuộc gọi đồng thời

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Bộ chuyển đổi Gateway giao tiếp 2 luồng E1- ISDN Yeastar TE200

Giá bán: 21.375.000 đ

Chiết khấu: 22.500.000 đ

Gateway chuyển đổi máy lẻ analog 1 cổng FXS Grandstream HT813 1 cổng FXO, cổng LAN và WAN 100Mbps

Giá bán: 1.853.000 đ

Chiết khấu: 1.950.000 đ

Gateway 8 cổng máy lẻ analog FXS Grandstream HT818 WAN/LAN Gigabit

Giá bán: 4.589.000 đ

Chiết khấu: 4.830.000 đ

Gói license cơ bản Grandstream Hotel connect (100 máy và kết nối các phần mềm quản lí khách sạn)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Gói mở rộng Grandstream License extra (mở rộng thêm cho mỗi 100 room)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài IP doanh nghiệp Grandstream UCM6302A 500 user máy nhánh, 2 cổng bưu điện PSTN, 2 máy analog

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 14.900.000 đ

Tổng đài điện thoại IP Grandstream UCM6304A 1000 user, 150 cuộc gọi đồng thời, 4 cổng PSTN, 4 cổng máy lẻ analog

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài voice IP Grandstream UCM6308A 1500 user máy nhánh , 200 cuộc gọi đồng thời, 8 cổng PSTN, 8 máy analog

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN