Tổng Đài Điện Thoại

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Tổng Đài Điện Thoại nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Thiết bị Gateway chuyển đổi Synway SMG1032 (32 FXO)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị Gateway chuyển đổi Synway SMG1024 (24 FXO)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị Gateway chuyển đổi Synway SMG1016 (16 FXO)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị Gateway Synway SMG1008 4O4S (4FXO - 4FXS)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị Gateway chuyển đổi Synway SMG1008 (8 FXO)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị Gateway giao tiếp Synway SMG2030L (1 luồng E1-ISDN 30 kênh PRI)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng Đài Điện Thoại

Thu gọn
SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN