Switch PoE Vantech

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Switch PoE Vantech nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Điện thoại IP Grandstream GXP1610 (2 cổng LAN 10/100 không PoE)

Giá bán: 1.069.000 đ

Chiết khấu: 1.336.000 đ

Điện thoại IP Grandstream GXP1615 (2 cổng LAN 10/100 có PoE)

Giá bán: 1.382.000 đ

Chiết khấu: 1.728.000 đ

Điện thoại IP Grandstream GRP2601P (2 cổng LAN 10/100 có PoE, tích hợp quản lí cloud)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Điện thoại IP Grandstream GRP2601 (2 cổng LAN 10/100 không PoE, tích hợp quản lí cloud)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Điện thoại IP Grandstream GXP1620 (2 cổng LAN 10/100, không PoE)

Giá bán: 1.325.000 đ

Chiết khấu: 1.656.000 đ

Điện thoại IP Grandstream GXP1625 (2 cổng LAN 10/100, có PoE)

Giá bán: 1.472.000 đ

Chiết khấu: 1.840.000 đ

Điện thoại IP Grandstream GXP1628 (2 cổng LAN 10/100/1000 có PoE)

Giá bán: 2.029.000 đ

Chiết khấu: 2.536.000 đ

Điện thoại IP Grandstream GXP1630 (2 cổng LAN 10/100/1000 có PoE)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Điện thoại IP Grandstream GXP1450 (2 cổng LAN 10/100 có PoE)

Giá bán: 1.803.000 đ

Chiết khấu: 2.254.000 đ

Điện thoại IP Grandstream GXP2140 (2 cổng RJ45 10/100/1000 có PoE)

Giá bán: 3.296.000 đ

Chiết khấu: 4.120.000 đ

Điện thoại IP Grandstream GXP2135 (2 cổng LAN 10/100/1000 có PoE)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Bộ bàn phím quản lí Grandstream GXP2200 ext (20 phím, kết nối với GXP2140 và GXP2200)

Giá bán: 2.885.000 đ

Chiết khấu: 3.606.000 đ

Điện thoại IP Grandstream GXP2160 (2 cổng RJ45 10/100/1000 có PoE)

Giá bán: 4.122.000 đ

Chiết khấu: 5.152.000 đ

Điện thoại IP Grandstream GXP2170 (2 cổng RJ45 10/100/1000 có PoE)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Điện thoại IP Grandstream HS108 (dùng trong nhà tắm khách sạn)

Giá bán: 1.424.000 đ

Chiết khấu: 1.780.000 đ

Điện thoại IP wifi để bàn Grandstream GRP2612W (2 cổng 10/100/1000 Mbps)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Điện thoại IP Grandstream GRP2612P (2 cổng LAN/PC có PoE)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Điện thoại IP Grandstream GRP2613 (2 cổng LAN/PC Giga có PoE)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Điện thoại IP Grandstream GRP2614 (2 cổng LAN/PC Giga có PoE, 2 màn hình)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Bộ bàn phím quản lí Grandstream GBX20 (20 phím, kết nối với GRP2615 và GXV3350)

Giá bán: 4.088.000 đ

Chiết khấu: 5.110.000 đ

Điện thoại IP Grandstream GRP2615 (2 cổng LAN/PC Giga có PoE, kết nối bàn phím BLF)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Điện thoại IP Grandstream GRP2616 (2 cổng LAN/PC Giga có PoE, 2 màn hình)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tổng đài IP Grandstream UCM6301 (3 cổng mạng Gigabit PoE)

Giá bán: 9.280.000 đ

Chiết khấu: 11.600.000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6302 (3 cổng mạng Gigabit PoE)

Giá bán: 22.080.000 đ

Chiết khấu: 27.600.000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6202 (2 cổng vào bưu điện - 500 máy lẻ SIP)

Giá bán: 9.920.000 đ

Chiết khấu: 12.400.000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6204 (4 cổng vào bưu điện - 500 máy lẻ SIP)

Giá bán: 13.248.000 đ

Chiết khấu: 16.560.000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6208 (8 cổng vào bưu điện - 800 máy lẻ SIP)

Giá bán: 22.080.000 đ

Chiết khấu: 27.600.000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6510 (2 cổng FXO và 2 cổng FXS)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị Backup tự động Grandsstream HA100 (tạo HA cho 2 tổng đài UCM6510 chạy backup tự động - Redundant)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tai nghe Bluetooth không dây VBET VT9500BT (nghe đeo 2 bên tai)

Giá bán: 1.888.000 đ

Chiết khấu: 2.360.000 đ

Tai nghe có dây Plantronics HSM251USB (nghe 1 bên tai)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tai nghe có dây Vbet VT8000UNC-D (USB) (nghe 1 bên tai)

Giá bán: 1.325.000 đ

Chiết khấu: 1.656.000 đ

Tai nghe có dây Vbet VT8000UNC-D (nghe 2 bên tai)

Giá bán: 1.664.000 đ

Chiết khấu: 2.080.000 đ

Tai nghe có dây Vbet VT8000UNC (USB) (nghe 1 bên tai)

Giá bán: 1.600.000 đ

Chiết khấu: 2.000.000 đ

Tai nghe có dây Vbet VT8000UNC (nghe 1 bên tai)

Giá bán: 1.325.000 đ

Chiết khấu: 1.656.000 đ

Tai nghe có dây Vbet VT6000UNC-D (USB) (nghe 1 bên tai)

Giá bán: 1.875.000 đ

Chiết khấu: 2.344.000 đ

Tai nghe có dây Vbet VT6000UNC-D (nghe 2 bên tai)

Giá bán: 1.600.000 đ

Chiết khấu: 2.000.000 đ

Tai nghe có dây Vbet VT6000UNC (nghe 1 bên tai)

Giá bán: 1.270.000 đ

Chiết khấu: 1.588.000 đ

Tai nghe có dây Vbet VT6000UNC (USB) (nghe 1 bên tai)

Giá bán: 1.546.000 đ

Chiết khấu: 1.932.000 đ

Tai nghe có dây Vbet VT2000UNC (USB) (nghe 1 bên tai)

Giá bán: 1.325.000 đ

Chiết khấu: 1.656.000 đ

Điện thoại IP video call Grandstream GXV3380 (màn hình 8 inch, 16 tài khoản SIP)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Điện thoại IP video call Grandstream GXV3370 (màn hình 7 inch, 16 tài khoản SIP)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Điện thoại IP video call Grandstream GXV3350 (màn hình 5 inch, 16 tài khoản SIP)

Giá bán: 8.128.000 đ

Chiết khấu: 10.160.000 đ

Điện thoại IP video call Grandstream GXV3240 (màn hình 4.3 inch, 6 tài khoản SIP)

Giá bán: 6.541.000 đ

Chiết khấu: 8.176.000 đ

Điện thoại IP wifi để bàn Grandstream GXP1760W (2 cổng 10/100/1000 Mbps, có PoE)

Giá bán: 3.008.000 đ

Chiết khấu: 3.760.000 đ

Điện thoại IP wifi cầm tay Grandstream WP820 (băng tần AC 2.4/5Ghz)

Giá bán: 5.264.000 đ

Chiết khấu: 6.580.000 đ

Điện thoại IP Grandstream GRP2604 (2 cổng LAN 10/100/1000 có PoE)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Điện thoại IP Grandstream GRP2603 (2 cổng LAN 10/100/1000 có PoE)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Điện thoại IP Grandstream GRP2602 (2 cổng LAN 10/100 không PoE)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Điện thoại IP Grandstream GRP2602P (2 cổng LAN 10/100 có PoE)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Switch PoE Vantech

Thu gọn
SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN