Switch PoE Vantech

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Switch PoE Vantech nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Đầu ghi hình UNIVIEW NVR304-32S (32 Kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình UNIVIEW NVR301-16S3 (16 Kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình UNIVIEW NVR301-08S3 (8 Kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera quan sát IP UNIVIEW IPC2A23LB-F60K (độ phân giải 3.0MP, hồng ngoại 60m, hỗ trợ khe thẻ nhớ 128GB, H.265+)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera quan sát IP UNIVIEW IPC2128SB-ADF40KMC-I0 (độ phân giải 8.0MP, hồng ngoại 30m, hỗ trợ khe thẻ nhớ 256GB, H.265+)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera quan sát IP UNIVIEW IPC2328SB-DZK-I0 (độ phân giải 8.0MP, hồng ngoại 50m, hỗ trợ khe thẻ nhớ 256GB, H.265+)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera quan sát IP UNIVIEW IPC2128SS-ADF40KM-I0 (độ phân giải 8.0MP, hồng ngoại 50m, hỗ trợ khe thẻ nhớ 256GB, H.265+)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera quan sát IP UNIVIEW IPC2224SS-DF60K (độ phân giải 4.0MP, hồng ngoại 60m, hỗ trợ khe thẻ nhớ 256GB, H.265+)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera quan sát IP UNIVIEW IPC3638SB-ADZK-I0 (độ phân giải 8.0MP, hồng ngoại 40m, hỗ trợ khe thẻ nhớ 256GB, H.265+)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera quan sát IP UNIVIEW IPC2124SB-ADF40KM-I0 (độ phân giải 4.0MP, hồng ngoại 40m, hỗ trợ khe thẻ nhớ 256GB, H.265+)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera quan sát IP UNIVIEW IPC2122SB-ADF40KM-I0 (độ phân giải 2.0MP, hồng ngoại 40m, hỗ trợ khe thẻ nhớ 256GB, H.265+)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08S (8 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén H 265)

Giá bán: 3.600.000 đ

Chiết khấu: 4.500.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08E (8 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 4.800.000 đ

Chiết khấu: 6.000.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-16E (16 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 5.520.000 đ

Chiết khấu: 6.900.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08-P8 (8 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 7.920.000 đ

Chiết khấu: 9.900.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR304-16S (16 kênh,chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 12.494.000 đ

Chiết khấu: 15.618.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR302-32S (32 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 9.778.000 đ

Chiết khấu: 12.222.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR302-16S (16 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 6.720.000 đ

Chiết khấu: 8.400.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR302-08S-P8 (8 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 11.299.000 đ

Chiết khấu: 14.124.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08S2 (8 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 3.504.000 đ

Chiết khấu: 4.380.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04S2 (4 kênh, chuẩn nén Ultra265)

Giá bán: 3.024.000 đ

Chiết khấu: 3.780.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08L-P8 (8 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, có sẵn POE)

Giá bán: 6.960.000 đ

Chiết khấu: 8.700.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04L-P4 (4 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, có sẵn POE)

Giá bán: 5.520.000 đ

Chiết khấu: 6.900.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08LB-P8 (8 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, có sẵn POE)

Giá bán: 5.520.000 đ

Chiết khấu: 6.900.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08LB (8 kênh, hỗ trợ Camera IP)

Giá bán: 2.400.000 đ

Chiết khấu: 3.000.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04LB (4 kênh, hỗ trợ Camera IP)

Giá bán: 2.112.000 đ

Chiết khấu: 2.640.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04S (4 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 3.240.000 đ

Chiết khấu: 4.050.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR308-64R-B (64 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Uniview NVR308-32R-B (32 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Uniview NVR308-64E-B (64 kênh, 12 Megapixel)

Giá bán: 33.600.000 đ

Chiết khấu: 42.000.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR308-32E-B (32 kênh,chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 31.200.000 đ

Chiết khấu: 39.000.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR304-32E-B (32 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 19.440.000 đ

Chiết khấu: 24.300.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR304-16E-B (16 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 17.280.000 đ

Chiết khấu: 21.600.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR302-16E-P16-B (16 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Uniview NVR302-32E-B (32 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 11.760.000 đ

Chiết khấu: 14.700.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR302-16E-B (16 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 10.800.000 đ

Chiết khấu: 13.500.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR302-09E-B (9 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 10.080.000 đ

Chiết khấu: 12.600.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-16-P8 (16 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 8.880.000 đ

Chiết khấu: 11.100.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04-P4 (4 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 6.480.000 đ

Chiết khấu: 8.100.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04E (4 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 4.080.000 đ

Chiết khấu: 5.100.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR304-32S (32 kênh, chuẩn nén Ultra 265)

Giá bán: 14.122.000 đ

Chiết khấu: 17.652.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08B (8 kênh, chuẩn nén H265)

Giá bán: 3.360.000 đ

Chiết khấu: 4.200.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04B (4 kênh, chuẩn nén H265)

Giá bán: 2.880.000 đ

Chiết khấu: 3.600.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-16L-P8 (16 kênh, 8.0 Megapixel)

Giá bán: 7.680.000 đ

Chiết khấu: 9.600.000 đ

Đầu ghi hình Uniview NVR301-04LB-P4 (4 kênh, hỗ trợ chuẩn ONVIF, có sẵn POE)

Giá bán: 3.600.000 đ

Chiết khấu: 4.500.000 đ

Thiết bị mạng HUB - Switch Uniview NSW2000-24T2GC-POE (Switchh POE 24 cổng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị mạng HUB - Switch Uniview NSW2000-8T1GC-POE (Switch POE 8 cổng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị mạng HUB - Switch Uniview NSW2010-24T2GC-POE-IN (Switch POE 24 cổng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị mạng HUB - Switch Uniview NSW2010-16T2GC-POE-IN ( Switch POE 16 cổng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị mạng HUB - Switch Uniview NSW2010-10T-POE-IN (Switch POE 8 cổng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Switch PoE Vantech

Thu gọn
SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN