Switch PoE Vantech

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Switch PoE Vantech nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Thiết bị báo cháy Horing AH- 03233 (bảng báo chuẩn bị xả khí)

Giá bán: 1.000.000 đ

Chiết khấu: 1.250.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-0817 ( Nút nhấn khẩn địa chỉ )

Giá bán: 742.000 đ

Chiết khấu: 928.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING TBR9-BSR ( Còi đèn kết hợp địa chỉ )

Giá bán: 1.306.000 đ

Chiết khấu: 1.632.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING TBR9-S ( Còi địa chỉ )

Giá bán: 1.046.000 đ

Chiết khấu: 1.308.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-17B ( Module đầu dò thường, chuông )

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị báo cháy HORING QA-17H ( Module cách ly )

Giá bán: 424.000 đ

Chiết khấu: 530.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-17K (module giám sát)

Giá bán: 390.000 đ

Chiết khấu: 488.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-24 ( Hiển thị phụ 01 loop đến 08 loop )

Giá bán: 21.472.000 đ

Chiết khấu: 26.840.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-16 ( Trung tâm báo cháy địa chỉ 08 loop 2000 địa chỉ )

Giá bán: 37.984.000 đ

Chiết khấu: 47.480.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-16 ( Trung tâm báo cháy địa chỉ 07 loop 1750 địa chỉ )

Giá bán: 36.744.000 đ

Chiết khấu: 45.930.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-16 ( Trung tâm báo cháy địa chỉ 06 loop 1500 địa chỉ )

Giá bán: 33.779.000 đ

Chiết khấu: 42.224.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-16 ( Trung tâm báo cháy địa chỉ 05 loop 1250 địa chỉ )

Giá bán: 32.538.000 đ

Chiết khấu: 40.672.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-16 ( Trung tâm báo cháy địa chỉ 05 loop 1250 địa chỉ )

Giá bán: 32.538.000 đ

Chiết khấu: 40.672.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-16 ( Trung tâm báo cháy địa chỉ 04 loop 1000 địa chỉ )

Giá bán: 28.733.000 đ

Chiết khấu: 35.916.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-16 ( Trung tâm báo cháy địa chỉ 03 loop 750 địa chỉ )

Giá bán: 27.891.000 đ

Chiết khấu: 34.864.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-16 ( Trung tâm báo cháy địa chỉ 01 loop 250 địa chỉ )

Giá bán: 24.128.000 đ

Chiết khấu: 30.160.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-16 ( Trung tâm báo cháy địa chỉ 02 loop 500 địa chỉ )

Giá bán: 24.968.000 đ

Chiết khấu: 31.210.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA-19 (nút nhấn khẩn cấp)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị báo cháy HORING QA-05 (đầu rò khói)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị báo cháy HORING QA-06 (đầu rò nhiệt cố định )

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị báo cháy HORING QA-01 (đầu rò khói )

Giá bán: 672.000 đ

Chiết khấu: 840.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QSP-32 ( Điều khiển xả khí bằng tay)

Giá bán: 1.352.000 đ

Chiết khấu: 1.690.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QSP-120 (Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 5 vùng)

Giá bán: 17.830.000 đ

Chiết khấu: 22.288.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QSP-120 (Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 4 vùng)

Giá bán: 15.760.000 đ

Chiết khấu: 19.700.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QSP-120 (Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 3 vùng)

Giá bán: 13.686.000 đ

Chiết khấu: 17.108.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QSP-120 (Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 2 vùng)

Giá bán: 11.613.000 đ

Chiết khấu: 14.516.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QSP-120 (Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 1 vùng)

Giá bán: 9.536.000 đ

Chiết khấu: 11.920.000 đ

Điều khiển xả khí bằng tay HORING AH-03232

Giá bán: 1.352.000 đ

Chiết khấu: 1.690.000 đ

Trung tâm báo cháy Horing AH-02120 ( điều khiển xả khí 1 vùng không Acquy )

Giá bán: 10.176.000 đ

Chiết khấu: 12.720.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 100 kênh)

Giá bán: 53.440.000 đ

Chiết khấu: 66.800.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 95 kênh)

Giá bán: 52.640.000 đ

Chiết khấu: 65.800.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 90 kênh)

Giá bán: 51.040.000 đ

Chiết khấu: 63.800.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 85 kênh)

Giá bán: 50.400.000 đ

Chiết khấu: 63.000.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 80 kênh)

Giá bán: 34.400.000 đ

Chiết khấu: 43.000.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 75 kênh)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 70 kênh)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 65 kênh)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 60 kênh)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 55 kênh)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 50 kênh)

Giá bán: 23.440.000 đ

Chiết khấu: 29.300.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 45 kênh)

Giá bán: 22.800.000 đ

Chiết khấu: 28.500.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 40 kênh)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 35 kênh)

Giá bán: 20.320.000 đ

Chiết khấu: 25.400.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 30 kênh)

Giá bán: 13.085.000 đ

Chiết khấu: 16.356.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 25 kênh)

Giá bán: 12.600.000 đ

Chiết khấu: 15.750.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 20 kênh)

Giá bán: 10.531.000 đ

Chiết khấu: 13.164.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AHC-871 (Trung tâm báo cháy 15 kênh)

Giá bán: 9.040.000 đ

Chiết khấu: 11.300.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA12 (Trung tâm báo cháy 10 kênh)

Giá bán: 7.446.000 đ

Chiết khấu: 9.308.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING QA12 (Trung tâm báo cháy 5 kênh)

Giá bán: 5.544.000 đ

Chiết khấu: 6.930.000 đ

Thiết bị báo cháy HORING AH-00212 (Trung tâm báo cháy 10 kênh)

Giá bán: 7.389.000 đ

Chiết khấu: 9.236.000 đ

Switch PoE Vantech

Thu gọn
SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN