Switch PoE Vantech

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Switch PoE Vantech nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Camera IP Questek Win-9211IP 1.0 Megapixel, Led SMD IR 30m, F3.6mm góc nhìn 62 độ, PoE

Giá bán: 1.459.000 đ

Chiết khấu: 1.824.000 đ

Camera IP Questek Win-9413IP 2.0 Megapixel, Led SMD IR 30m, F3.6mm góc nhìn 93 độ, PoE, Onvif

Giá bán: 1.843.000 đ

Chiết khấu: 2.304.000 đ

Camera IP Questek Win-9213IP 2.0 Megapixel, Led SMD IR 30m, Ống kính F3.6mm góc nhìn 93 độ, PoE, Onvif

Giá bán: 1.843.000 đ

Chiết khấu: 2.304.000 đ

Camera Questek Win-9373IP 2.0 Megapixel, Led SMD IR 80m,Ống kính F3.6mm góc nhìn 93 độ, PoE, Onvif

Giá bán: 2.861.000 đ

Chiết khấu: 3.576.000 đ

Camera Questek Win-9415IP 4.0 Megapixel, Led SMD IR 30m, Ống kính F3.6mm góc nhìn 62 độ, PoE, Onvif

Giá bán: 3.802.000 đ

Chiết khấu: 4.752.000 đ

Camera Questek Win-9215IP 4.0 Megapixel, Led SMD IR 30m, F3.6mm góc nhìn 87 độ, PoE, Onvif

Giá bán: 3.802.000 đ

Chiết khấu: 4.752.000 đ

Camera IP Questek Win-9375IP 4.0 Megapixel, Led SMD IR 80m, F3.6mm góc nhìn 87 độ, PoE, Onvif

Giá bán: 5.664.000 đ

Chiết khấu: 7.080.000 đ

Camera IP Wifi Questek Win-913PWN 1.3 Megapixel, IR 10m, Ống kính F2.0mm, Micro SD, Âm thanh 2 chiều, Push Video

Giá bán: 3.629.000 đ

Chiết khấu: 4.536.000 đ

Camera IP Wifi Questek Win-930PWN 3.0 Megapixel, IR 10m, Ống kính F2.0mm, Micro SD, Âm thanh 2 chiều, Push Video

Giá bán: 4.128.000 đ

Chiết khấu: 5.160.000 đ

Camera IP Wifi Questek Win-913WN 1.3 Megapixel, IR 10m, F2.3mm, MicroSD, Âm thanh 2 chiều, Push Video

Giá bán: 2.054.000 đ

Chiết khấu: 2.568.000 đ

Camera IP Wifi Questek Win-930WN 3.0 Megapixel, IR 10m, F2.3mm, MicroSD, Âm thanh 2 chiều, Push Video

Giá bán: 2.400.000 đ

Chiết khấu: 3.000.000 đ

Camera IP Questek Win-8207ePN 2.0 Megapixel, Zoom 12X, IR 100m, Alarm, MicroSD, Âm thanh 2 chiều

Giá bán: 13.248.000 đ

Chiết khấu: 16.560.000 đ

Camera IP Questek Win-8208ePN 2.0 Megapixel, Zoom 25X, IR 100m, Alarm, MicroSD, Âm thanh 2 chiều

Giá bán: 14.189.000 đ

Chiết khấu: 17.736.000 đ

Camera IP Questek Win-8208PN 2.0 Megapixel, Zoom 25X, IR 100m, Alarm, MicroSD, Âm thanh 2 chiều

Giá bán: 15.840.000 đ

Chiết khấu: 19.800.000 đ

Đầu ghi hình Questek Win-2K9008D5 8 kênh HD 4MP + 4 kênh IP, 1 Sata, Audio, Onvif

Giá bán: 4.960.000 đ

Chiết khấu: 6.200.000 đ

Đầu ghi hình Questek Win-2K9216D5 16 kênh HD 4MP + 4 kênh IP, 2 Sata, Audio, Onvif

Giá bán: 10.080.000 đ

Chiết khấu: 12.600.000 đ

Đầu ghi hình IP Questek Win-8316NVR 16 kênh HD 5MP, 2 Sata, Âm thanh 2 chiều, Cloud, USB 3G

Giá bán: 5.746.000 đ

Chiết khấu: 7.182.000 đ

Đầu ghi hình IP Questek Win-4K8432NVR 32 kênh HD 8MP, 4 Sata, Âm thanh 2 chiều, Cloud, USB 3G

Giá bán: 12.496.000 đ

Chiết khấu: 15.620.000 đ

Đầu ghi hình IP Questek Win-4K8816NVR 16 kênh HD 8MP, 8 Sata, Âm thanh 2 chiều, Cloud, USB 3G

Giá bán: 15.920.000 đ

Chiết khấu: 19.900.000 đ

Đầu ghi hình IP Questek Win-4K8316NVR 16 kênh HD 8MP, 1 Sata, Âm thanh 2 chiều, Cloud, USB 3G

Giá bán: 4.464.000 đ

Chiết khấu: 5.580.000 đ

Đầu ghi hình IP Questek Win-4K8308NVR 8 kênh HD 8MP, 1 Sata, Âm thanh 2 chiều, Cloud, USB 3G

Giá bán: 3.024.000 đ

Chiết khấu: 3.780.000 đ

Đầu ghi hình IP Questek Win-4K8304NVR 4 kênh HD 8MP, 1 Sata, Âm thanh 2 chiều, Cloud, USB 3G

Giá bán: 2.864.000 đ

Chiết khấu: 3.580.000 đ

Đầu ghi hình IP Questek Win-8332NVR 32 kênh HD 5MP, 2 Sata, Âm thanh 2 chiều, Cloud, USB 3G

Giá bán: 7.984.000 đ

Chiết khấu: 9.980.000 đ

Đầu ghi hình Questek Win-6004D5 4 kênh HD 2MP + 1 kênh IP, 1 Sata, Audio 1/1, P2P, kết nối 5 in 1

Giá bán: 2.002.000 đ

Chiết khấu: 2.502.000 đ

Đầu ghi hình IP Questek Win-8308NVR 8 kênh HD 6MP, 1 Sata, Âm thanh 2 chiều, Cloud, USB 3G

Giá bán: 2.203.000 đ

Chiết khấu: 2.754.000 đ

Đầu ghi hình IP Questek Win-8304NVR 4 kênh HD 6MP, 1 Sata, Âm thanh 2 chiều, Cloud, USB 3G

Giá bán: 1.944.000 đ

Chiết khấu: 2.430.000 đ

Đầu ghi hình Questek Win-2K9004D5 4 kênh HD 4MP + 2 kênh IP, 1 Sata, Audio, Onvif

Giá bán: 3.632.000 đ

Chiết khấu: 4.540.000 đ

Đầu ghi hình Questek Win-9216D5 16 kênh HD 2MP + 8 kênh IP, 2 Sata, Audio 1/1, P2P, kết nối 5 in 1

Giá bán: 7.984.000 đ

Chiết khấu: 9.980.000 đ

Đầu ghi hình Questek Win-9016D5 16 kênh HD 2MP + 8 kênh IP, 1 Sata, Audio 16/1, P2P, kết nối 5 in 1

Giá bán: 7.168.000 đ

Chiết khấu: 8.960.000 đ

Đầu ghi hình Questek Win-9008D5 8 kênh HD 2MP + 4 kênh IP, 1 Sata, Audio 1/1, P2P, kết nối 5 in 1

Giá bán: 3.984.000 đ

Chiết khấu: 4.980.000 đ

Đầu ghi hình Questek Win-9004D5 4 kênh HD 2MP + 2 kênh IP, 1 Sata, Audio 1/1, P2P, kết nối 5 in 1

Giá bán: 2.544.000 đ

Chiết khấu: 3.180.000 đ

Đầu ghi hình Questek Win-6216D5 16 kênh HD 2MP + 4 kênh IP, 2 Sata, Audio 1/1, P2P, kết nối 5 in 1

Giá bán: 6.192.000 đ

Chiết khấu: 7.740.000 đ

Đầu ghi hình Questek Win-6016D5 16 kênh HD 2MP + 4 kênh IP, 1 Sata, Audio 1/1, P2P, kết nối 5 in 1

Giá bán: 4.048.000 đ

Chiết khấu: 5.060.000 đ

Đầu ghi hình Questek Win-6008D5 8 kênh HD 2MP + 2 kênh IP, 1 Sata, Audio 1/1, P2P, kết nối 5 in 1

Giá bán: 3.067.000 đ

Chiết khấu: 3.834.000 đ

Switch PoE Vantech

Thu gọn
SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN