Khóa cửa Smart Lock PHGlock

DANH MỤC SẢN PHẨM
Danh mục
LỌC THEO
Mua theo Thương hiệu
Xem theo chủ đề Khóa
Mở khóa bằng
Top Khóa cửa Smart Lock PHGlock nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Khóa cửa Smart Lock PHGlock RF7153 (Khoá cửa khách sạn, thẻ cảm ứng RF và chìa khóa cơ, màu bạc)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock RF8010 (Khoá cửa khách sạn, thẻ cảm ứng TM03 và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Phần mềm quản lý khóa khách sạn (App) PHGLock

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thẻ cảm ứng tích hợp MITM CARD PHGLock (Sử dụng chip cảm biến thông minh)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR8171 (Khoá cửa chính, sử dụng 99 thẻ Mifare, 9 mã số, có chức năng chống dò mã và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8030 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, thẻ từ, mật mã)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8110 (Khoá cửa chính, sử dụng 300 vân tay, 100 mã số, có chức năng chống dò mã và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP5293 (Khoá cửa nhôm, sử dụng 01 mã số, 200 thẻ cảm ứng Mifare và chìa khóa cơ, màu đen)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP3008W (Khoá cửa kính, sử dụng 10 tài khoản quản lý, 490 tài khoản người dùng, 200 vân tay và remote mở rộng (Thẻ từ MI), có chấm công)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock CL9988 (Khoá tủ, cách mở khóa dùng mã số và thẻ cảm ứng TI)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock RF7203 (Khoá cửa khách sạn, thẻ từ và chìa cơ, màu bạc)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock RF8153 (Khoá cửa khách sạn, thẻ cảm ứng RF và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tủ khóa khách sạn PHGLock SB3031

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Hộp tiết kiệm điện PHGLock ES07MI (Công suất: 7.200W - 10.000W, sử dụng thẻ MI)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR7155 (Khoá cửa chính, sử dụng thẻ từ, mật mã và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 3.700.000 đ

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8003 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay (trên nắm), thẻ từ, mật mã và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP2303 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, thẻ MI (9 tài khoản quản lí, 591 tài khoản người dùng), mật mã và chìa cơ )

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP5293 (Khoá cửa nhôm, sử dụng 01 mã số, 200 thẻ cảm ứng Mifare và chìa khóa cơ, màu vàng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FL6007 (Khoá nhận diện khuôn mặt, sử dụng 100 người dùng gồm 100 lòng bàn tay, 100 khuôn mặt, 100 vân tay, 5 mã số, 20 thẻ từ và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock CL9118 (Khoá tủ, cách mở khóa dùng thẻ TI và mã số)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock RF8131 (Khoá cửa khách sạn, thẻ từ và chìa cơ, màu đen)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị giải mã thẻ PHGLock Encoder ER04 (dành cho thẻ Mifare và dùng cho dòng khóa MF3652, MF3271…)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tủ khóa khách sạn PHGLock SB3043

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Hộp tiết kiệm điện PHGLock ES04 (Công suất 4400W, sử dụng thẻ MI)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR9100 (Khoá cửa chính, sử dụng 50 thẻ cảm ứng, 01 mã số chủ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 3.600.000 đ

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8193 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay thẻ từ, mật mã và chìa cơ, màu đen)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP3308W (Khoá cửa chính, sử dụng 199 vân tay, 8 mã số, 8 remote và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP5292 (Khoá cửa nhôm, sử dụng 100 Thẻ cảm ứng Mifare, 01 mã số, 100 vân tay, màu bạc)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FL6018 (Khoá nhận diện khuôn mặt, sử dụng 10 hình ảnh khuôn mặt, 50 thẻ, 50 mã số)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock CL9014 (Khoá tủ, cách mở khóa dùng thẻ cảm ứng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock RF8131 (Khoá cửa khách sạn, thẻ từ và chìa cơ, màu vàng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thiết bị giải mã thẻ PHGLock Encoder ER08MI (dùng cho dòng khóa MF2112, MF2113, MF2114, MF2115)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Tủ khóa khách sạn PHGLock SB3045

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock RF9033 (Khoá cửa khách sạn, thẻ TM và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR8161 (Khoá cửa chính, sử dụng 99 thẻ cảm ứng, 09 mã số và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8193 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay thẻ từ, mật mã và chìa cơ, màu bạc)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP9090 (Khoá cửa chính, sử dụng 50 thẻ từ, 100 vân tay, 1 mật mã chủ và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP5292 (Khoá cửa nhôm, sử dụng 100 Thẻ cảm ứng Mifare, 01 mã số, 100 vân tay, màu đen)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FA3802 (Khoá nhận diện khuôn mặt, sử dụng lòng bàn tay, vân tay, mật mã, thẻ từ và chìa cơ )

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock CL9016 (Khoá tủ, cách mở khóa dùng thẻ TI)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock RF8181 (Khoá cửa khách sạn, thẻ từ và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Máy thu thập dữ liệu PHGLock DC04

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Mắt thần PHGLock

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Chuông cửa dọn phòng khách sạn PHGLock

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR8011 (Khoá cửa chính, sử dụng 118 thẻ, 9 mã số và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8193 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay thẻ từ, mật mã và chìa cơ, màu nâu)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP3251W (Khoá cửa chính, sử dụng 199 vân tay, 08 mã số, 08 remote, có chức năng chống dò mã và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP5295 (Khoá cửa nhôm, sử dụng 01 mã số, 100 vân tay, 200 thẻ cảm ứng Mifare và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FE35 (Chuông cửa màn hình cảm ứng, sử dụng mã số, vân tay, thẻ từ, chìa cơ (bên ngoài). Vân tay, thẻ từ, chìa cơ (bên trong))

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock CL9152 (Khoá tủ, cách mở khóa 50 mã số và 200 thẻ Mifare)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock

Thu gọn
SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN