Khóa cửa Smart Lock PHGlock

DANH MỤC SẢN PHẨM
Danh mục
LỌC THEO
Mua theo Thương hiệu
Xem theo chủ đề Khóa
Mở khóa bằng
Top Khóa cửa Smart Lock PHGlock nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Khóa cửa Smart Lock PHGlock MF2115 (Khoá cửa khách sạn, thẻ từ và chìa khóa cơ, màu đen)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Máy thu thập dữ liệu PHGLock DC03

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock MF2112 (Khoá cửa khách sạn, thẻ từ và chìa cơ, màu bạc)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR8131 (Khoá cửa chính, cách mở cửa: 99 tài khoản, 50 mã số, 49 thẻ Mifare) Hot

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 2.800.000 đ

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR3500 (Khoá cửa chính, sử dụng 100 thẻ cảm ứng, 04 mã số (độ dài 4 ~ 12 chữ số), có chức năng remote và khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP2308 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, mã số, chìa cơ (Dung lượng 300 tài khoản gồm vây tay, thẻ từ))

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP5501 (Khoá cửa nhôm, sử dụng vân tay, thẻ từ, mã số và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FG6001 (Khoá cửa kính, sử dụng mở bằng điện thoại, mã số, thẻ MI, vân tay có thể tạo theo thời gian)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock CL9015 (Khoá tủ, cách mở khóa dùng thẻ TI)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa từ điều khiển từ xa REMOTE 3605 PHGLock (Sử dụng chip cảm biến thông minh)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock MF2114 (Khoá cửa khách sạn, thẻ từ và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Máy thu thập dữ liệu PHGLock DC08

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock MF2113 (Khoá cửa khách sạn, thẻ cảm ứng MI08 và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR7203 (Khoá cửa chính, sử dụng thẻ từ, mã số và chìa khóa cơ, màu bạc)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 3.000.000 đ

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP7155 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, thẻ cảm ứng, mã số và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP6590 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay (trên tay nắm), thẻ từ, mã số và chìa cơ )

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR5293 (Khoá cửa nhôm, sử dụng 1 mã số, 200 thẻ cảm ứng Mifare và chìa khóa cơ, màu bạc)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FG9390 (Khoá cửa kính, sử dụng mật mã, thẻ từ, vân tay, remote)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock CL9110 (Khoá tủ, cách mở khóa dùng thẻ RFID)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock MF3271 (Khoá cửa khách sạn, thẻ cảm ứng Mifare và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Phần mềm quản lý khóa khách sạn (Temic) PHGLock

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Chốt an toàn dây xích PHGLock

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR7203 (Khoá cửa chính, sử dụng thẻ từ, mã số và chìa khóa cơ, màu đen)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 3.200.000 đ

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8192 (Khoá cửa chính, sử dụng Vân tay, thẻ từ, mật mã và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP6060 (Khoá cửa chính, sử dụng 300 tài khoản bao gồm vân tay, thẻ từ MF theo khóa, mã số và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR5293 (Khoá cửa nhôm, sử dụng 1 mã số, 200 thẻ cảm ứng Mifare và chìa khóa cơ, màu đen)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FG3005W (Khoá cửa kính, sử dụng vân tay, thẻ từ, mã số, remote, có chấm công)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock CL9911 (Khoá tủ, cách mở khóa dùng thẻ TI)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR2101 (Khoá cửa chính, mã số, thẻ MI và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock RF8112 (Khoá cửa khách sạn, thẻ cảm ứng RF và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Encoder PHGLock Hotel (App)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thẻ cảm ứng MF CARD (Mifare) PHGLock (MF04/MF06/MF08, sử dụng chip cảm biến thông minh)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR8181 (Khoá cửa chính, sử dụng thẻ cảm ứng RF03 và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8131 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, thẻ từ, mật mã và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP6020 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, mật mã và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP5293 (Khoá cửa nhôm, sử dụng 01 mã số, 200 thẻ cảm ứng Mifare và chìa khóa cơ, màu bạc)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FG3006W (Khoá cửa kính, sử dụng 10 tài khoản quản lí, 490 tài khoản người dùng, 200 vân tay và remote mở rộng (Thẻ từ MF))

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock CL9928 (Khoá tủ, cách mở khóa dùng thẻ TI)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock RF7153 (Khoá cửa khách sạn, thẻ cảm ứng RF và chìa khóa cơ, màu bạc)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock RF8010 (Khoá cửa khách sạn, thẻ cảm ứng TM03 và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Phần mềm quản lý khóa khách sạn (App) PHGLock

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Thẻ cảm ứng tích hợp MITM CARD PHGLock (Sử dụng chip cảm biến thông minh)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR8171 (Khoá cửa chính, sử dụng 99 thẻ Mifare, 9 mã số, có chức năng chống dò mã và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8030 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, thẻ từ, mật mã)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8110 (Khoá cửa chính, sử dụng 300 vân tay, 100 mã số, có chức năng chống dò mã và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP5293 (Khoá cửa nhôm, sử dụng 01 mã số, 200 thẻ cảm ứng Mifare và chìa khóa cơ, màu đen)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP3008W (Khoá cửa kính, sử dụng 10 tài khoản quản lý, 490 tài khoản người dùng, 200 vân tay và remote mở rộng (Thẻ từ MI), có chấm công)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock CL9988 (Khoá tủ, cách mở khóa dùng mã số và thẻ cảm ứng TI)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock RF7203 (Khoá cửa khách sạn, thẻ từ và chìa cơ, màu bạc)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock RF8153 (Khoá cửa khách sạn, thẻ cảm ứng RF và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock

Thu gọn
SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN