Khóa cửa Smart Lock PHGlock

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Khóa cửa Smart Lock PHGlock nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR8131 (Khoá cửa chính, cách mở cửa: 99 tài khoản, 50 mã số, 49 thẻ Mifare) Hot

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 2.800.000 đ

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR7868 (Khoá cửa chính, thẻ MI và chìa khóa cơ) Hot

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 2.600.000 đ

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KE38 (Chuông cửa màn hình cảm ứng, sử dụng 60 thẻ Mifare và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FE38 (Chuông cửa màn hình cảm ứng, sử dụng 60 thẻ Mifare, 90 vân tay và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KE35 (Chuông cửa màn hình cảm ứng, sử dụng Thẻ từ, chìa cơ (bên ngoài). Thẻ từ, núm xoay (bên trong))

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FE35 (Chuông cửa màn hình cảm ứng, sử dụng mã số, vân tay, thẻ từ, chìa cơ (bên ngoài). Vân tay, thẻ từ, chìa cơ (bên trong))

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FA3802 (Khoá nhận diện khuôn mặt, sử dụng lòng bàn tay, vân tay, mật mã, thẻ từ và chìa cơ )

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FL6018 (Khoá nhận diện khuôn mặt, sử dụng 10 hình ảnh khuôn mặt, 50 thẻ, 50 mã số)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FL6007 (Khoá nhận diện khuôn mặt, sử dụng 100 người dùng gồm 100 lòng bàn tay, 100 khuôn mặt, 100 vân tay, 5 mã số, 20 thẻ từ và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP3008W (Khoá cửa kính, sử dụng 10 tài khoản quản lý, 490 tài khoản người dùng, 200 vân tay và remote mở rộng (Thẻ từ MI), có chấm công)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FG3006W (Khoá cửa kính, sử dụng 10 tài khoản quản lí, 490 tài khoản người dùng, 200 vân tay và remote mở rộng (Thẻ từ MF))

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FG3005W (Khoá cửa kính, sử dụng vân tay, thẻ từ, mã số, remote, có chấm công)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FG9390 (Khoá cửa kính, sử dụng mật mã, thẻ từ, vân tay, remote)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FG6001 (Khoá cửa kính, sử dụng mở bằng điện thoại, mã số, thẻ MI, vân tay có thể tạo theo thời gian)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FG9300W (Khoá cửa kính, sử dụng 50 thẻ từ, 100 vân tay, 1 mật mã chủ, có tính năng remote)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FG3605W (Khoá cửa kính, sử dụng thẻ cảm ứng MF, mã số, vân tay và 05 remote mở cửa từ xa, màu đen)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FG3605W (Khoá cửa kính, sử dụng thẻ cảm ứng MF, mã số, vân tay và 05 remote mở cửa từ xa, màu bạc)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FG3603 (Khoá cửa kính, sử dụng 2000 thẻ cảm ứng MF, 500 vân tay, 1 mật mã và remote)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP5331 (Khoá cửa nhôm, sử dụng điện thoại, mã số, thẻ từ, vân tay (có thể tạo giới hạn theo thời gian và chìa cơ, màu đen)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP5331 (Khoá cửa nhôm, sử dụng điện thoại, mã số, thẻ từ, vân tay (có thể tạo giới hạn theo thời gian và chìa cơ, màu bạc)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP5295 (Khoá cửa nhôm, sử dụng 01 mã số, 100 vân tay, 200 thẻ cảm ứng Mifare và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP5292 (Khoá cửa nhôm, sử dụng 100 Thẻ cảm ứng Mifare, 01 mã số, 100 vân tay, màu đen)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP5292 (Khoá cửa nhôm, sử dụng 100 Thẻ cảm ứng Mifare, 01 mã số, 100 vân tay, màu bạc)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP5501 (Khoá cửa nhôm, sử dụng vân tay, thẻ từ, mã số và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP3315 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, thẻ từ, mã số)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP3312 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, thẻ từ, mã số)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP3303 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, mã số, thẻ từ và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP3305 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, mã số, thẻ từ và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8080 (Khoá cửa chính, sử dụng 150 vân tay, 150 mã số, có chức năng chống dò mã và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP5006 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, thẻ từ MI, mật mã và chìa cơ, màu đồng và đồng xanh)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP5006 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, thẻ từ MI, mật mã và chìa cơ, màu vàng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP3251W (Khoá cửa chính, sử dụng 199 vân tay, 08 mã số, 08 remote, có chức năng chống dò mã và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP9090 (Khoá cửa chính, sử dụng 50 thẻ từ, 100 vân tay, 1 mật mã chủ và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP3308W (Khoá cửa chính, sử dụng 199 vân tay, 8 mã số, 8 remote và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP2303 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, thẻ MI (9 tài khoản quản lí, 591 tài khoản người dùng), mật mã và chìa cơ )

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8110 (Khoá cửa chính, sử dụng 300 vân tay, 100 mã số, có chức năng chống dò mã và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP6020 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, mật mã và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP6060 (Khoá cửa chính, sử dụng 300 tài khoản bao gồm vân tay, thẻ từ MF theo khóa, mã số và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP6590 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay (trên tay nắm), thẻ từ, mã số và chìa cơ )

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP2308 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, mã số, chìa cơ (Dung lượng 300 tài khoản gồm vây tay, thẻ từ))

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP7153W (Khoá cửa chính, sử dụng 256 thẻ MF, 256 mã số, 100 vân tay, 08 remote (đối với phiên bản có remote) và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP7153 (Khoá cửa chính, sử dụng 256 thẻ MF, 256 mã số, 100 vân tay, 08 remote (đối với phiên bản có remote) và chìa khóa cơ, Mica gương màu vàng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP7153 (Khoá cửa chính, sử dụng 256 thẻ MF, 256 mã số, 100 vân tay, 08 remote (đối với phiên bản có remote) và chìa khóa cơ, Mica gương màu bạc)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP7153 (Khoá cửa chính, sử dụng 256 thẻ MF, 256 mã số, 100 vân tay, 08 remote (đối với phiên bản có remote) và chìa khóa cơ, màu bạc)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP7153 (Khoá cửa chính, sử dụng 256 thẻ MF, 256 mã số, 100 vân tay, 08 remote (đối với phiên bản có remote) và chìa khóa cơ, màu vàng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP9190 (Khoá cửa chính, sử dụng 50 thẻ cảm ứng, 100 vân tay, 01 mã số chủ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8193 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay thẻ từ, mật mã và chìa cơ, màu vàng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8193 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay thẻ từ, mật mã và chìa cơ, màu nâu)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8193 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay thẻ từ, mật mã và chìa cơ, màu bạc)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8193 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay thẻ từ, mật mã và chìa cơ, màu đen)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock

Thu gọn
SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN