Khóa cửa Smart Lock PHGlock

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Khóa cửa Smart Lock PHGlock nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR8131 (Khoá cửa chính, cách mở cửa: 99 tài khoản, 50 mã số, 49 thẻ Mifare) Hot

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 2.800.000 đ

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR7868 (Khoá cửa chính, thẻ MI và chìa khóa cơ) Hot

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 2.600.000 đ

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP3315 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, thẻ từ, mã số)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP3312 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, thẻ từ, mã số)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP3303 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, mã số, thẻ từ và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP3305 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, mã số, thẻ từ và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8080 (Khoá cửa chính, sử dụng 150 vân tay, 150 mã số, có chức năng chống dò mã và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP5006 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, thẻ từ MI, mật mã và chìa cơ, màu đồng và đồng xanh)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP5006 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, thẻ từ MI, mật mã và chìa cơ, màu vàng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP3251W (Khoá cửa chính, sử dụng 199 vân tay, 08 mã số, 08 remote, có chức năng chống dò mã và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP9090 (Khoá cửa chính, sử dụng 50 thẻ từ, 100 vân tay, 1 mật mã chủ và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP3308W (Khoá cửa chính, sử dụng 199 vân tay, 8 mã số, 8 remote và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP2303 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, thẻ MI (9 tài khoản quản lí, 591 tài khoản người dùng), mật mã và chìa cơ )

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8110 (Khoá cửa chính, sử dụng 300 vân tay, 100 mã số, có chức năng chống dò mã và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP6020 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, mật mã và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP6060 (Khoá cửa chính, sử dụng 300 tài khoản bao gồm vân tay, thẻ từ MF theo khóa, mã số và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP6590 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay (trên tay nắm), thẻ từ, mã số và chìa cơ )

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP2308 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, mã số, chìa cơ (Dung lượng 300 tài khoản gồm vây tay, thẻ từ))

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP7153W (Khoá cửa chính, sử dụng 256 thẻ MF, 256 mã số, 100 vân tay, 08 remote (đối với phiên bản có remote) và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP7153 (Khoá cửa chính, sử dụng 256 thẻ MF, 256 mã số, 100 vân tay, 08 remote (đối với phiên bản có remote) và chìa khóa cơ, Mica gương màu vàng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP7153 (Khoá cửa chính, sử dụng 256 thẻ MF, 256 mã số, 100 vân tay, 08 remote (đối với phiên bản có remote) và chìa khóa cơ, Mica gương màu bạc)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP7153 (Khoá cửa chính, sử dụng 256 thẻ MF, 256 mã số, 100 vân tay, 08 remote (đối với phiên bản có remote) và chìa khóa cơ, màu bạc)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP7153 (Khoá cửa chính, sử dụng 256 thẻ MF, 256 mã số, 100 vân tay, 08 remote (đối với phiên bản có remote) và chìa khóa cơ, màu vàng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP9190 (Khoá cửa chính, sử dụng 50 thẻ cảm ứng, 100 vân tay, 01 mã số chủ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8193 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay thẻ từ, mật mã và chìa cơ, màu vàng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8193 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay thẻ từ, mật mã và chìa cơ, màu nâu)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8193 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay thẻ từ, mật mã và chìa cơ, màu bạc)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8193 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay thẻ từ, mật mã và chìa cơ, màu đen)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8003 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay (trên nắm), thẻ từ, mật mã và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8030 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, thẻ từ, mật mã)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8131 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, thẻ từ, mật mã và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP8192 (Khoá cửa chính, sử dụng Vân tay, thẻ từ, mật mã và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock FP7155 (Khoá cửa chính, sử dụng vân tay, thẻ cảm ứng, mã số và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR3500 (Khoá cửa chính, sử dụng 100 thẻ cảm ứng, 04 mã số (độ dài 4 ~ 12 chữ số), có chức năng remote và khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR9700 (Khoá cửa chính, sử dụng 50 thẻ cảm ứng, 1 mã số chủ, có chức năng remote và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR3274W (Khoá cửa chính, sử dụng 198 thẻ, 8 mã số, 10 remote và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KP3301 (Khoá cửa chính, sử dụng 100 thẻ từ, 4 mật mã (độ dài 04 - 12 số)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR6135 (Khoá cửa chính, sử dụng thẻ Mifare, mã số và chìa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR7153 (Khoá cửa chính, sử dụng 256 thẻ MF, 256 mã số và chìa khóa cơ, mica gương bạc)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 5.700.000 đ

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR7153 (Khoá cửa chính, sử dụng 256 thẻ MF, 256 mã số và chìa khóa cơ, màu vàng)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 4.600.000 đ

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR7153 (Khoá cửa chính, sử dụng 256 thẻ MF, 256 mã số và chìa khóa cơ, màu bạc)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 3.700.000 đ

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR8011 (Khoá cửa chính, sử dụng 118 thẻ, 9 mã số và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR8161 (Khoá cửa chính, sử dụng 99 thẻ cảm ứng, 09 mã số và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR9100 (Khoá cửa chính, sử dụng 50 thẻ cảm ứng, 01 mã số chủ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 3.600.000 đ

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR7155 (Khoá cửa chính, sử dụng thẻ từ, mật mã và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 3.700.000 đ

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR8171 (Khoá cửa chính, sử dụng 99 thẻ Mifare, 9 mã số, có chức năng chống dò mã và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR8181 (Khoá cửa chính, sử dụng thẻ cảm ứng RF03 và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR7203 (Khoá cửa chính, sử dụng thẻ từ, mã số và chìa khóa cơ, màu đen)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 3.200.000 đ

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR7203 (Khoá cửa chính, sử dụng thẻ từ, mã số và chìa khóa cơ, màu bạc)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu: 3.000.000 đ

Khóa cửa Smart Lock PHGlock KR8191 (Khoá cửa chính, sử dụng thẻ MF, mã số, app (tạo pass giới hạn thời gian) và chìa khóa cơ)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Khóa cửa Smart Lock PHGlock

Thu gọn
SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN