Đầu ghi hình IP - Viet Han Security

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Đầu ghi hình IP nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Đầu ghi hình HDTVI HILOOK DVR-204Q-K1 (4 kênh) NEW
Đầu ghi hình HDTVI HILOOK DVR-204Q-K1 (4 kênh)

Giá bán: 1.590.000 đ

Chiết khấu: 3.180.000 đ

Đầu ghi hình HDTVI HILOOK DVR-208Q-K1 (8 kênh) NEW
Đầu ghi hình HDTVI HILOOK DVR-208Q-K1 (8 kênh)

Giá bán: 2.495.000 đ

Chiết khấu: 4.990.000 đ

Đầu ghi hình HiLook DVR-216Q-K1 16 kênh, 1 cổng audio, ghi và xuất hình ảnh chất lượng 4K NEW
Đầu ghi hình HiLook DVR-216Q-K1 16 kênh, 1 cổng audio, ghi và xuất hình ảnh chất lượng 4K

Giá bán: 4.990.000 đ

Chiết khấu: 9.980.000 đ

Đầu ghi hình HDTVI HILOOK DVR-216Q-K2 (16 kênh)

Giá bán: 5.015.000 đ

Chiết khấu: 10.030.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-104MH-D/W (4 kênh)

Giá bán: 1.455.000 đ

Chiết khấu: 2.910.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-108MH-D/W (8 kênh)

Giá bán: 1.610.000 đ

Chiết khấu: 3.220.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-108MH-D (8 kênh)

Giá bán: 1.465.000 đ

Chiết khấu: 2.930.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-108MH-D/8P (8 kênh)

Giá bán: 2.925.000 đ

Chiết khấu: 5.850.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-104MH-C(B) (4 kênh)

Giá bán: 1.785.000 đ

Chiết khấu: 3.570.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-108MH-C(B) (8 kênh)

Giá bán: 1.895.000 đ

Chiết khấu: 3.790.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-104MH-C/4P(B) (4 kênh)

Giá bán: 2.410.000 đ

Chiết khấu: 4.820.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-108MH-C/8P(B) (8 kênh)

Giá bán: 3.485.000 đ

Chiết khấu: 6.970.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-116MH-C (16 kênh)

Giá bán: 2.670.000 đ

Chiết khấu: 5.340.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-208MH-C (8 kênh)

Giá bán: 2.885.000 đ

Chiết khấu: 5.770.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-216MH-C (16 kênh)

Giá bán: 3.745.000 đ

Chiết khấu: 7.490.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-208MH-C/8P (8 kênh)

Giá bán: 4.325.000 đ

Chiết khấu: 8.650.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-216MH-C/16P (16 kênh)

Giá bán: 6.270.000 đ

Chiết khấu: 12.540.000 đ

Đầu ghi hình IP

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN