Đầu ghi hình IP - Viet Han Security

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Đầu ghi hình IP nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Đầu ghi hình IP HiLook NVR-104H-D (4 kênh) NEW
Đầu ghi hình IP HiLook NVR-104H-D (4 kênh)

Giá bán: 1.330.000 đ

Chiết khấu: 1.900.000 đ

Đầu ghi hình IP HiLook NVR-108H-D (8 kênh) NEW
Đầu ghi hình IP HiLook NVR-108H-D (8 kênh)

Giá bán: 1.659.000 đ

Chiết khấu: 2.370.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-104MH-D (4 kênh) NEW
Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-104MH-D (4 kênh)

Giá bán: 1.344.000 đ

Chiết khấu: 1.920.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-108MH-D (8 kênh)

Giá bán: 1.680.000 đ

Chiết khấu: 2.400.000 đ

Đầu ghi hình IP Hilook NVR-104MH-D/4P ( 4.0MP, 4 kênh, băng thông đầu ra 60Mbps)

Giá bán: 2.310.000 đ

Chiết khấu: 3.300.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-108MH-D/8P (8 kênh)

Giá bán: 3.136.000 đ

Chiết khấu: 4.480.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-104MH-C(B) (4 kênh)

Giá bán: 2.177.000 đ

Chiết khấu: 3.110.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-108MH-C(B) (8 kênh)

Giá bán: 2.373.000 đ

Chiết khấu: 3.390.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-116MH-C (16 kênh)

Giá bán: 2.772.000 đ

Chiết khấu: 3.960.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-104MH-C/4P(B) (4 kênh)

Giá bán: 3.024.000 đ

Chiết khấu: 4.320.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-108MH-C/8P(B) (8 kênh)

Giá bán: 4.564.000 đ

Chiết khấu: 6.520.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-208MH-C (8 kênh)

Giá bán: 3.577.000 đ

Chiết khấu: 5.110.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-216MH-C (16 kênh)

Giá bán: 4.123.000 đ

Chiết khấu: 5.890.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-208MH-C/8P (8 kênh)

Giá bán: 6.055.000 đ

Chiết khấu: 8.650.000 đ

Đầu ghi hình IP HILOOK NVR-216MH-C/16P (16 kênh)

Giá bán: 8.792.000 đ

Chiết khấu: 12.560.000 đ

Đầu ghi hình IP Hilook NVR-232MH-B ( 8.0MP, 32 kênh, băng thông đầu ra 160Mbps)

Giá bán: 7.147.000 đ

Chiết khấu: 10.210.000 đ

Đầu ghi hình IP Hilook NVR-432MH-B ( 8.0MP, 32 kênh, băng thông đầu ra 160Mbps)

Giá bán: 11.277.000 đ

Chiết khấu: 16.110.000 đ

Đầu ghi hình IP

Thu gọn
SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN