Đầu ghi hình IP - Viet Han Security

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Đầu ghi hình IP nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Đầu ghi hình Dahua NVR4108HS-4KS2 8 kênh HD 2MP, 1 Sata, Audio 1/1, vỏ kim loại

Giá bán: 3.408.000 đ

Chiết khấu: 4.260.000 đ

Đầu ghi hình Dahua NVR4116HS-4KS2 16 kênh HD 2MP, 1 Sata, Audio 1/1, vỏ kim loại

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Dahua NVR2104HS-S2 4 kênh HD 2MP, 1 Sata, Audio 1/1, vỏ kim loại

Giá bán: 2.371.000 đ

Chiết khấu: 2.964.000 đ

Đầu ghi hình Dahua NVR2108HS-S2 8 kênh HD 2MP, 1 Sata, Audio 1/1, vỏ kim loại

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Dahua NVR4104-W 4 kênh HD 2MP, 1 Sata, Audio 1/1, tích hợp Wifi.

Giá bán: 4.832.000 đ

Chiết khấu: 6.040.000 đ

Đầu ghi hình Dahua NVR5232-4KS2 32 kênh HD 12MP, 2 Sata, Alarm 4/2, Audio 1/1, vỏ kim loại

Giá bán: 12.048.000 đ

Chiết khấu: 15.060.000 đ

Đầu ghi hình Dahua NVR4104HS-4KS2 4 kênh HD 2MP, 1 Sata, Audio 1/1, vỏ kim loại

Giá bán: 3.590.000 đ

Chiết khấu: 4.488.000 đ

Đầu ghi hình Dahua NVR5208-4KS2 8 kênh HD 12MP, 2 Sata, Alarm 4/2, Audio 1/1, vỏ kim loại

Giá bán: 9.240.000 đ

Chiết khấu: 11.550.000 đ

Đầu ghi hình Dahua NVR4216-4KS2 16 kênh HD 2MP, 2 Sata, Audio 1/1, vỏ kim loại

Giá bán: 6.672.000 đ

Chiết khấu: 8.340.000 đ

Đầu ghi hình Dahua NVR4232-4KS2 32 kênh HD 2MP, 2 Sata, Audio 1/1, vỏ kim loại

Giá bán: 8.149.000 đ

Chiết khấu: 10.186.000 đ

Đầu ghi hình Dahua NVR5216-4KS2 16 kênh HD 8MP, 2 Sata, Alarm 4/2, Audio 1/1, vỏ kim loại

Giá bán: 10.000.000 đ

Chiết khấu: 12.500.000 đ

Đầu ghi hình Dahua NVR608-32-4K 32 kênh HD 12MP, 8 Sata, eSATA, Alarm 16/6, Audio 1/1, vỏ kim loại

Giá bán: 28.320.000 đ

Chiết khấu: 35.400.000 đ

Đầu ghi hình Dahua NVR608-64-4K 64 kênh HD 12MP, 8 Sata, eSATA, Alarm 16/6, Audio 1/1, vỏ kim loại

Giá bán: 52.320.000 đ

Chiết khấu: 65.400.000 đ

Đầu ghi hình Dahua NVR5832-4KS2 32 kênh HD 12MP, 8 Sata, eSATA, Alarm 16/6, Audio 1/1, vỏ kim loại

Giá bán: 22.992.000 đ

Chiết khấu: 28.740.000 đ

Đầu ghi hình Dahua NVR5464-4KS2 64 kênh HD 12MP, 4 Sata, Alarm 16/6, Audio 1/1, vỏ kim loại

Giá bán: 17.896.000 đ

Chiết khấu: 22.370.000 đ

Đầu ghi hình Dahua NVR5432-4KS2 32 kênh HD 12MP, 4 Sata, Alarm 16/6, Audio 1/1, vỏ kim loại

Giá bán: 16.330.000 đ

Chiết khấu: 20.412.000 đ

Đầu ghi hình Dahua NVR5416-4KS2 16 kênh HD 12MP, 4 Sata, Alarm 16/6, Audio 1/1, vỏ kim loại

Giá bán: 15.216.000 đ

Chiết khấu: 19.020.000 đ

Đầu ghi hình Dahua NVR4208-4KS2 8 kênh HD 2MP, 2 Sata, Audio/Alarm, vỏ kim loại

Giá bán: 6.132.000 đ

Chiết khấu: 7.665.000 đ

Đầu ghi hình Dahua NVR5864-4KS2 64 kênh HD 12MP, 8 Sata, eSATA, Alarm 16/6, Audio 1/1, vỏ kim loại

Giá bán: 26.080.000 đ

Chiết khấu: 32.600.000 đ

Đầu ghi IP Dahua NVR2104HS-4KS2 HD 8MP, 1 Sata, Audio, vỏ kim loại

Giá bán: 2.640.000 đ

Chiết khấu: 3.300.000 đ

Đầu ghi IP Dahua NVR2108HS-4KS2 HD 8MP, 1 Sata, Audio, vỏ kim loại

Giá bán: 2.904.000 đ

Chiết khấu: 3.630.000 đ

Đầu ghi IP Dahua NVR2116HS-4KS2 HD 8MP, 1 Sata, Audio, vỏ kim loại

Giá bán: 3.344.000 đ

Chiết khấu: 4.180.000 đ

Đầu ghi IP Dahua NVR2104-P-4KS2 HD 8MP, 1 Sata, Audio, 4 cổng PoE

Giá bán: 3.960.000 đ

Chiết khấu: 4.950.000 đ

Đầu ghi IP Dahua NVR2108-8P-4KS2 HD 8MP, 1 Sata, Audio, 8 cổng PoE

Giá bán: 5.632.000 đ

Chiết khấu: 7.040.000 đ

Đầu ghi IP Dahua NVR4104HS-W-S2 HD 5MP, 1 Sata, tích hợp Wifi, 2 băng tần, Onvif

Giá bán: 4.832.000 đ

Chiết khấu: 6.040.000 đ

Đầu ghi hình IP Dahua NVR4208-8P-I 8 kênh, hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, phát hiện người lạ NEW
Đầu ghi hình IP Dahua NVR4208-8P-I 8 kênh, hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, phát hiện người lạ

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình IP Dahua NVR4216-I 16 kênh, hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, phát hiện người lạ NEW
Đầu ghi hình IP Dahua NVR4216-I 16 kênh, hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, phát hiện người lạ

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình IP Dahua NVR5216-8P-I 16 kênh, hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, phát hiện người lạ NEW
Đầu ghi hình IP Dahua NVR5216-8P-I 16 kênh, hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, phát hiện người lạ

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Bộ lưu trữ tạm thời Dahua ITSE0804-GN5B-D, đầu ghi hình IP 12 kênh IP chuyên dụng cho giao thông.

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình Dahua NVR4108HS-4KS2/L hỗ trợ camera lên tới 8MP, 1 Sata, băng thông 80Mpbs, Audio NEW
Đầu ghi hình Dahua NVR4108HS-4KS2/L hỗ trợ camera lên tới 8MP, 1 Sata, băng thông 80Mpbs, Audio

Giá bán: 2.960.000 đ

Chiết khấu: 3.700.000 đ

Đầu ghi hình Dahua NVR4116HS-4KS2/L hỗ trợ camera lên tới 8MP, 1 Sata, băng thông 80Mpbs, Audio NEW
Đầu ghi hình Dahua NVR4116HS-4KS2/L hỗ trợ camera lên tới 8MP, 1 Sata, băng thông 80Mpbs, Audio

Giá bán: 3.440.000 đ

Chiết khấu: 4.300.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR1B04/L (4 kênh)

Giá bán: 1.920.000 đ

Chiết khấu: 2.400.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR1B08/L ( 8 kênh)

Giá bán: 2.080.000 đ

Chiết khấu: 2.600.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR1B04HS-4P ( 4 kênh )

Giá bán: 3.840.000 đ

Chiết khấu: 4.800.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR1B08HS-8P ( 8 kênh )

Giá bán: 5.376.000 đ

Chiết khấu: 6.720.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4104HS-4KS2/L ( Hỗ trợ SMD,4 kênh )

Giá bán: 2.688.000 đ

Chiết khấu: 3.360.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR1108HS-S3-DSS (hỗ trợ 1 ổ cứng)

Giá bán: 2.080.000 đ

Chiết khấu: 2.600.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR1104HS-S3-DSS ( Hỗ trợ 1 ổ cứng )

Giá bán: 1.992.000 đ

Chiết khấu: 2.490.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR608-32-4KS2 ( Hỗ trợ 8 ổ cứng,32 kênh)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR608-64-4KS2 (Hỗ trợ 8 ổ cứng, 64 kênh)

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR2104HS-W-4KS2 ( Hỗ trợ Wifi, 4 kênh )

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4208-4KS2/L ( Hỗ trợ 2 ổ cứng, hỗ trợ SMD )

Giá bán: 4.512.000 đ

Chiết khấu: 5.640.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4216-4KS2/L ( Hỗ trợ 2 ổ cứng, hỗ trợ SMD )

Giá bán: 4.888.000 đ

Chiết khấu: 6.110.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR5832-R-4KS2 ( Hỗ trợ 8 ổ cứng )

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR2104HS-4KS2 ( 4 kênh )

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Đầu ghi hình IP

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN