Camera analog HD

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Camera analog HD nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Camera Vantech VP-100A 2.0 Megapixel, 24 Smart IR Led, Hồng ngoại 30-40m, Defog, D-WDR

Giá bán: 825.000 đ

Chiết khấu: 1.100.000 đ

Camera Vantech VP-112AHDM 1.3 Megapixel, 24 Smart Led IR 40m, D-WDR, 3D-DNR, IP66

Giá bán: 675.000 đ

Chiết khấu: 900.000 đ

Camera Vantech VP-113AHDM 1.3 Megapixel, 24 Smart Led IR 40m, D-WDR, 3D-DNR, IP66

Giá bán: 750.000 đ

Chiết khấu: 1.000.000 đ

Camera Vantech VP-114AHDH 2.0 Megapixel, 24 Smart Led IR 40m, D-WDR,3D-DNR

Giá bán: 900.000 đ

Chiết khấu: 1.200.000 đ

Camera Vantech VP-1009PTA 2.0 Megapixel, Smart Led IR 20m, Ống kính F3.6mm

Giá bán: 2.850.000 đ

Chiết khấu: 3.800.000 đ

Camera Vantech VP-111TVI 1.0 Megapixel, 24 Smart IR Led, D-WDR, ICR, 3D-DNR

Giá bán: 825.000 đ

Chiết khấu: 1.100.000 đ

Camera Vantech VP-224AHDH 2.0 Megapixel, 4 Led array,D-WDR, 3D-DNR.

Giá bán: 1.620.000 đ

Chiết khấu: 2.160.000 đ

Camera Vantech VP-113TVI 2.0 Megapixel, 24 Smart Led, D-WDR, ICR, 3D-DNR

Giá bán: 1.050.000 đ

Chiết khấu: 1.400.000 đ

Camera Vantech VP-281TVI 1.0 Megapixel, 2 ARRAY LED, ICR , 3D-DNR

Giá bán: 1.080.000 đ

Chiết khấu: 1.440.000 đ

Camera Vantech VP-282TVI 2.0 Megapixel, 2 ARRAY LED, D-WDR, ICR,3D-DNR

Giá bán: 1.050.000 đ

Chiết khấu: 1.400.000 đ

Camera Vantech VP-104AHDH 2.0 Megapixel, 18 IR Led, IR 30-40m, F3.6mm

Giá bán: 825.000 đ

Chiết khấu: 1.100.000 đ

Camera Vantech VP-156AHDH 2.0 Megapixel, 18 pcs IR Led, ICR, 3D-DNR

Giá bán: 975.000 đ

Chiết khấu: 1.300.000 đ

Camera Vantech VP-254AHDH 2.0 Megapixel, 36 pcs LED HPL, D-WDR, IP66

Giá bán: 975.000 đ

Chiết khấu: 1.300.000 đ

Camera Vantech VP-263AHDM 1.3 Megapixel, 4 pcs ARRAY LED , D-WDR, IP66.

Giá bán: 2.250.000 đ

Chiết khấu: 3.000.000 đ

Camera Vantech VP-264AHDH 2.0 Megapixel, 4 pcs ARRAY LED, D-WDR, IP66.

Giá bán: 1.200.000 đ

Chiết khấu: 1.600.000 đ

Camera Vantech VP-2167AHD 1.3 Megapixel, 4 Led array hồng ngoại xa 30-40m

Giá bán: 900.000 đ

Chiết khấu: 1.200.000 đ

Camera Vantech VP-164AHDH 2.0 Megapixel, 2 led array,D-WDR, 3D-DNR, IP66

Giá bán: 1.620.000 đ

Chiết khấu: 2.160.000 đ

Camera Vantech VP-291TVI 1.0 Megapixel, 3 led array, IP66, 3D-DNR , IRC.

Giá bán: 1.080.000 đ

Chiết khấu: 1.440.000 đ

Camera Vantech VP-274AHDH 2.0 Megapixel, 12 pcs ARRAY LED , D-WDR, IP66.

Giá bán: 2.880.000 đ

Chiết khấu: 3.840.000 đ

Camera Vantech VP-155TVI 1.0 Megapixel, 24 Smart Led, 3D-DNR, IP66

Giá bán: 1.080.000 đ

Chiết khấu: 1.440.000 đ

Camera Vantech VP-156TVI 2.0 Megapixel, 6 Array Led IR 20-30m, D-WDR, 3D-DNR, IP66

Giá bán: 1.620.000 đ

Chiết khấu: 2.160.000 đ

Camera Vantech VP-293AHDH 2.0 Megapixel, 4 led array,D-WDR, 3D-DNR, IP66

Giá bán: 900.000 đ

Chiết khấu: 1.200.000 đ

Camera Vantech VP-121CVI 1.0 Megapixel CMOS,H.264 & MJPEG

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Vantech VP-312TVI 2.0 Megapixel, 4 led array , D-WDR , IRC , IP66, 3D-DNR

Giá bán: 975.000 đ

Chiết khấu: 1.300.000 đ

Camera Vantech VP-101CVI 1.0 Megapixel, 36 pcs LED Ø5, Day/Night(ICR), 3D-DNR, f3.6mm

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Vantech VP-109CVI 1.3 Megapixel, 24 Smart Led IR 30-40m, F3.6mm

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Vantech VP-100CVI 1.0 Megapixel, 6 pcs LED Ø5, Day/Night(ICR), 3D-DNR, f3.6mm

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Vantech VP-123TVI 2.0 Megapixel, 6 array led, BLC,D-WDR,3D-DNR, IP66

Giá bán: 1.050.000 đ

Chiết khấu: 1.400.000 đ

Camera Vantech VP-133TVI 2.0 Megapixel, 4 array led, D-WDR, 3D-DNR, IP66

Giá bán: 1.050.000 đ

Chiết khấu: 1.400.000 đ

Camera Vantech VP-202AHDH 2.0 Megapixel, 24 Smart Led, D-WDR, IP66

Giá bán: 1.493.000 đ

Chiết khấu: 1.990.000 đ

Camera Vantech VP-103CVI 1.0 Megapixel, 3 pcs Array LED , Day/Night(ICR), 3D-DNR, f3.6mm

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Vantech VP-141TVI 1.3 Megapixel, 6 led array, D-WDR, IP66, 3D-DNR

Giá bán: 1.440.000 đ

Chiết khấu: 1.920.000 đ

Camera Vantech VP-122AHDM 1.3 Megapixel, 6 Led array, D-WDR, 3D-DNR, IP66

Giá bán: 975.000 đ

Chiết khấu: 1.300.000 đ

Camera Vantech VP-143TVI 2.0 Megapixel, 6 led array, D-WDR, IP66, 3D-DNR

Giá bán: 1.350.000 đ

Chiết khấu: 1.800.000 đ

Camera Vantech VP-201CVI 1.0 Megapixel, 3 pcs ARRAY LED, Day/Night(ICR), 3D-DNR, f3.6mm, IP66

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Vantech VP-203CVI 1.3 Megapixel, 24 Smart Led IR 30-40m, Day/Night(ICR), 3D-DNR, f3.6mm, IP66

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Vantech VP-204CVI 1.3 Megapixel, 36 Smart Led IR 50m, Day/Night(ICR), 3D-DNR, f3.6mm, IP66

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Vantech VP-205CVI 1.3 Megapixel, 6 pcs ARRAY LED, Day/Night(ICR), 3D-DNR, f3.6mm, IP66

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Vantech VP-123AHDM 1.3 Megapixel, 24 Smart Led IR 40m, D-WDR, 3D-DNR, IP66

Giá bán: 1.275.000 đ

Chiết khấu: 1.700.000 đ

Camera Vantech VP-206CVI 1.0 Megapixel, 24 Smart Led, f2.8 ~ 12mm,Day/Night(ICR),IP66

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Vantech VP-171TVI 1.3 Megapixel, 4 led array, D-WDR, IP66, 3D-DNR

Giá bán: 1.440.000 đ

Chiết khấu: 1.920.000 đ

Camera Vantech VP-124AHDH 2.0 Megapixel, 24 Smart Led IR 40m, D-WDR, IP66, 3D-DNR

Giá bán: 1.350.000 đ

Chiết khấu: 1.800.000 đ

Camera Vantech VP-207CVI 1.0 Megapixel, 6 pcs ARRAY LED, f2.8 ~ 12mm,Day/Night(ICR),IP66

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Vantech VP-132AHDM 1.3 Megapixel, 36 Smart Led,D-WDR, IP66, 3D-DNR

Giá bán: 1.050.000 đ

Chiết khấu: 1.400.000 đ

Camera Vantech VP-112CVI 2.0 Megapixel, 24 Smart Led IR 30-40m, ICR, 3D-DNR

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Vantech VP-133AHDM 1.3 Megapixel, 36 Smart Led,D-WDR, IP66, 3D-DNR

Giá bán: 1.350.000 đ

Chiết khấu: 1.800.000 đ

Camera Vantech VP-134AHDH 2.0 Megapixel, 24 Smart Led IR 40m, D-WDR, IP66, 3D-DNR

Giá bán: 1.425.000 đ

Chiết khấu: 1.900.000 đ

Camera Vantech VP-113CVI 2.0 Megapixel, 3 pcs Array LED , Day/Night(ICR), 3D-DNR, f3.6mm

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera Vantech VP-142AHDM 1.3 Megapixel, 6 led array,D-WDR, 3D-DNR, IP66

Giá bán: 1.200.000 đ

Chiết khấu: 1.600.000 đ

Camera Vantech VP-220CVI 2.0 Megapixel, 24 IR Led, IR 30-40m, F3.6mm

Giá bán: Liên hệ

Chiết khấu:

Camera analog HD

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN