Camera AHD COMMAX - Camera Hàn Quốc (Korea)

DANH MỤC SẢN PHẨM
Top Camera AHD COMMAX nổi bật

Sắp xếp theo

hiển thị
Camera AHD COMMAX CAD-1M04R 1.3 Megapixel, 24 pcs IR 15-20m, f3.8mm

Giá bán: 3.819.000 đ

Chiết khấu: 4.020.000 đ

Camera AHD COMMAX CAU-1M04R 1.3 Megapixel, 24 pcs IR 15-20m, f3.8mm

Giá bán: 4.240.800 đ

Chiết khấu: 4.464.000 đ

Camera AHD COMMAX CAU-1M04RH 1.3 Megapixel, 48 pcs IR 20-25m, f3.8mm

Giá bán: 6.007.800 đ

Chiết khấu: 6.324.000 đ

Camera AHD COMMAX CAD-2M04R24 2.0 Megapixel, 24 pcs IR 15-20m, f3.6mm

Giá bán: 4.737.840 đ

Chiết khấu: 4.987.000 đ

Camera AHD COMMAX CAU-2M04R24 2.0 Megapixel, 24 pcs IR 15-20m, f3.6mm

Giá bán: 5.434.380 đ

Chiết khấu: 5.720.000 đ

Camera AHD COMMAX CAU-2M04R66 2.0 Megapixel, 66 pcs IR 35-40m, f3mm

Giá bán: 8.220.540 đ

Chiết khấu: 8.653.000 đ

Camera AHD COMMAX CAU-2M04RH48 2.0 Megapixel, 48 pcs IR 20-25m, f3.6mm

Giá bán: 7.315.380 đ

Chiết khấu: 7.700.000 đ

Camera AHD COMMAX CAU-2M04RH84 2.0 Megapixel, 84 pcs IR 30-45m, f3.8mm

Giá bán: 10.032.000 đ

Chiết khấu: 10.560.000 đ

Camera AHD COMMAX

SẢN PHẨM DÀNH RIÊNG CHO BẠN